Frank Hosteaux en SP.a Rood zijn voor een correct en desnoods streng handhavingsbeleid. Niet alles moet kunnen in onze stad. Integendeel: crimineel gedrag en overlast moeten worden aangepakt! Maar we willen niet dat ordehandhaving bepaalde wijken, straten, pleinen of bevolkingsgroepen viseert. Dat is nochtans wat momenteel gebeurt op het De Coninckplein. Als die intimidatie dan bovendien gepaard gaat met een politieke manifestatie van rechts dan wordt het helemaal te gortig!

Grootscheepse controle op het De Coninckplein

Gisterenmiddag 28 september omstreeks 16 uur is de politie gestart met een controle samen met DVZ (Dienst voor Vreemdelingenzaken). De meeste controles werden uitgevoerd op voertuigen waarvan de inzittenden mensen waren met een andere huidskleur. Vooral Afrikaanse mensen werden geviseerd. Wat hebben deze mensen toch misdaan? De aanwezigheid van de DVZ zegt genoeg: het gaat hier over actieve opsporing van mensen zonder papieren. Niet over het bestrijden van de échte criminaliteit. Het bevestigt wat wij met de kandidaten van SP.a Rood reeds aan de kaak stelden op 19 september tijdens onze meeting op datzelfde De Coninckplein: het plein wordt geviseerd en gecriminaliseerd!

Opmerkelijk was dat op hetzelfde moment een bewonersgroep (De Bilzen ) een persconferentie hield waar heel wat rechtse politici en hun sympathisanten aanwezig waren. De heren en dames mochten ongestoord hun voertuigen parkeren op het plein. Zelfs op het plein voor het Permeke-gebouw waar uitsluitend trams mogen rijden en dat normaal gezien beschermd wordt tegen autoverkeer door verdwijnpalen, mochten ze ongestoord hun gang gaan van de politie. Basketten voor de jeugd op het plein was er ook niet meer bij. Op hetzelfde moment werd op de Luchtbal jeugdsport gepromoot. Rare kronkel.

Wij bewoners uit de atheneumbuurt zijn het gedrag van de politie op het plein kotsbeu. Intimidatie en discriminatie is de slagzin. Gelukkig zijn er in onze stad ook nog veel politiemensen die hun job goed uitvoeren. Daarvoor hebben we respect, maar ordehandhaving mag zich niet laten lenen tot een rechts en racistisch beleid!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken