Erik De Bruyn krijgt bij zijn gooi naar het sp.a-voorzitterschap nu ook steun vanuit het buitenland. John McDonnell, die in het Britse parlement zetelt voor Labour, schrijft in een solidariteitsboodschap: “De partij heeft een leider nodig die een beweging voor verandering kan inspireren en mobiliseren, en die bovendien begrijpt dat er nood is aan een brede internationale progressieve coalitie. Erik is die leider.”

John McDonnell is geen onbekende in de Britse politiek. Hij is de voorzitter van het Labour Representation Committee, de linkerzijde van Labour. Het LRC verzamelt verschillende volksvertegenwoordigers, vakbonden en partijafdelingen die vinden dat Labour terug moet naar zijn socialistische roots. Vanuit die visie was John McDonnell ook kandidaat bij de voorzittersverkiezingen in Labour afgelopen mei. Hij kreeg daarbij de expliciete steun van talrijke partijafdelingen en hele vakbonden. Uiteindelijk strandde hij echter op de vereiste steun van minstens 45 parlementsleden. Hij kreeg 29 Labour-parlementsleden achter zich. Door deze zeer hoge drempel kregen de partijleden bij de voorzittersverkiezingen geen keuze tussen verschillende visies. Gordon Brown werd de aangeduide troonsopvolger van Tony Blair. Hij beloofde een koerswijziging maar in realiteit zet hij het beleid van Blair gewoon voort. De recente opiniepeilingen voorspellen dan ook weinig goeds voor Labour.

In heel Europa gaat de sociaal-democratie door een crisis omdat ze het socialisme heeft verlaten en omdat de partijleiding te weinig luistert naar werkende mensen en hun syndicale vertegenwoordigers. Toch zijn er overal in Europa ook stemmen die pleiten om zich te herbronnen in de socialistische principes, die brandend actueel zijn. Zoals John McDonnell het stelt, zijn er “radicale veranderingen nodig om de ongelijkheid en onzekerheid aan te pakken die voortkomen uit de globalisering van de multinationals.” De kandidatuur van Erik De Bruyn en Elke Heirman voor het sp.a-voorzitterschap kadert binnen dit wereldwijde verlangen naar een sociale samenleving. Daarom voelen Erik De Bruyn en SP.a Rood zich gesterkt door deze internationalistische steun uit Labour.


De integrale boodschap:
“Erik De Bruyn toont dat hij goed inziet met welke zaken werkende mensen in hun dagelijks leven worden geconfronteerd. Maar bovenal duidt hij op de radicale veranderingen die nodig zijn om de ongelijkheid en onzekerheid aan te pakken die voortkomen uit de globalisering van de multinationals. De partij heeft een leider nodig die een beweging voor verandering kan inspireren en mobiliseren, en die bovendien begrijpt dat er nood is aan een brede internationale progressieve coalitie. Erik is die leider. Hij is iemand die naar mijn mening de partij de kans geeft om een duidelijke socialistische agenda op te stellen waarmee we de maatschappij kunnen veranderen, zowel nationaal als internationaal. Hij krijgt mijn steun en ik zie er naar uit om met hem samen te werken rond zaken die ons gezamenlijk aanbelangen in Europa en internationaal.”
John McDonnell, volksvertegenwoordiger en linkse kandidaat voor de leiding over de Britse Labour Partij

Oorspronkelijk bericht in het Engels:
“Erik De Bruyn demonstrates a clear understanding of the issues facing working people in their daily lives. More importantly he offers the radical changes needed to tackle the inequality and insecurity inflicted on our society by corporate driven globalisation. The Party needs a leader who has the ability to inspire and mobilise a movement for change and who also has an understanding of the need for a wider international progressive coalition. Erik is that leader. He is someone who I believe offers the Party the opportunity of setting a clear socialist agenda for change both nationally and internationally. He has my support and I look forward to working with him on issues of common concern in Europe and internationally.”
John McDonnell MP, Left Candidate for the Leadership of the British Labour Party

Meer info over John McDonnell: www.john4leader.org.ukwww.john4leader.org.uk

Meer info over het Labour Representation Committee: www.l-r-c.org.ukwww.l-r-c.org.uk

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken