Op een algemene ledenvergadering met circa 200 aanwezigen heeft de Antwerpse stadspartij van sp.a op 8 september beslist om sp.a-roodkandidaat Erik De Bruyn voor te dragen voor het nationale voorzitterschap van de sp.a. De afdeling telt ongeveer 4500 leden en is daarmee veruit de grootste sp.a-afdeling van Vlaanderen.

Het afdelingsbestuur maakte in het begin van de vergadering bekend dat het zich voorgenomen had om de leden ervan te overtuigen de kandidatuur van Caroline Gennez te ondersteunen met een officiële voordracht, maar na een stevig debat en via een geheime stemming oordeelde een ruime meerderheid van 59 procent dat die voordracht aan de kandidaat van sp.a rood toekwam.

Door de steun van de afdeling Antwerpen voldoet Erik De Bruyn vanaf nu ruimschoots aan alle statutaire voorwaarden om erkend te worden als kandidaat. De voorwaarden daarvoor zijn dat ten minste 10 afdelingen in ten minste 2 provincies de kandidatuur moeten steunen en dat die afdelingen tesamen ten minste 5000 leden moeten vertegenwoordigen. Die voorwaarden moesten vervuld zijn tegen ten laatste 20 september. Erik De Bruyn heeft intussen een 20-tal afdelingen in 4 provincies met allen samen circa 7000 leden achter zich. De eigenlijke verkiezing – door de individuele leden – zal georganiseerd worden van 1 tot 17 oktober. Op 21 oktober volgt een speciaal congres waar de nieuwe voorzitter officieel de leiding van de partij op zich zal nemen.

Nu de statutaire kaap genomen is, zullen Erik De Bruyn en zijn ‘running mate’, kandidaat-ondervoorzitter Elke Heirman, met nog meer zelfvertrouwen dan ze tot nu toe uitstraalden hun kernachtig geformuleerde intentieverklaring in tal van lokale, regionale en provinciale partijvergaderingen gaan verdedigen, vaak in debat met Caroline Gennez, de kandidaat die op 11 juni door de vorige voorzitter naar voren werd geschoven.

De beslissing van de Antwerpse partijafdeling toont eens te meer aan dat er binnen de sp.a momenteel duchtig gediscussieerd wordt over de richting die de partij nu moet uitgaan.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken