Deze nacht (de nacht van woensdag 19 maart op donderdag 20 maart) komen er nieuwe Amerikaanse militaire transporten in de Antwerpse Haven toe. Dit is precies de nacht waarin het ultimatum van de VS tegen Irak ten einde komt! Als dat geen provocatie is. Het gaat hier om materieel dat per trein vervoerd wordt en dat via het Vrasenedok op roll-on/roll-off schepen zal worden geladen. De Federale Politie en de Havenpolitie zijn reeds in hoge paraatheid gebracht om deze transporten te beschermen.

Het koppig toelaten van deze transporten bevestigt de schijnheilige houding van de regering. Enerzijds speelt de Belgische diplomatie vredesduif op de internationale scène maar laat het zonder schroom of scrupules het Amerikaanse leger toe militaire transporten te vervoeren die in Irak gaan bijdragen tot dood en vernieling. Nu dat het duidelijk is dat de Verenigde Staten éénzijdig en zonder de steun van de Verenigde Naties Irak gaan aanvallen, mag België onder geen enkel beding rechtstreekse of onrechtstreekse steun geven aan dit militair avontuur.

In dit verband herinneren wij aan de uitspraak van Guy Lauwers, secretaris ACOD-LRB Antwerpen op een vakbondsvergadering van 6 maart.

“Niet enkel als vakbondssecretaris maar ook als voorzitter van Greenpeace België teken ik protest aan tegen de Amerikaanse wapentransporten via de Antwerpse haven. Naar aanleiding van de protestacties van Greenpeace hebben we de juridische onderbouw van deze transporten eens bestudeerd. Zolang er nog geen oorlog is kan de regering zich bedienen van interpretaties van de verplichtingen van België in het kader van het NAVO-lidmaatschap. Naar aanleiding van transporten van enkele jaren geleden bleek trouwens dat de enigen die ingelicht moeten worden over zulke NAVO-transporten de ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie zijn. Zelfs de burgemeester van Antwerpen krijgt geen informatie.” (…)

“De juridische status van de transporten zou trouwens radicaal wijzigen indien de Verenigde Staten zouden besluiten om ten oorlog te trekken zonder VN-mandaat. In dat geval verwordt het ter beschikking stellen van de Antwerpse haveninfrastructuur tot een oorlogsmisdaad. Momenteel bereiden wij ons samen met het Antwerpse havenbestuur voor op het eventuele ontstaan van zo’n situatie.”

Daarom roept het Antwerps Anti-OorlogsComité op tot een onmiddellijke stopzetting van deze transporten. De regering moet deze transporten verbieden. De Socialistische en Groene partijen moeten het dictaat van de Vlaamse Liberalen hieromtrent effectief met politieke en wettelijke middelen bevechten.

Aan de vakbonden van het spoorpersoneel zeggen wij: Dit kan niet meer! De ACOD en de CCOD moeten een halt toeroepen aan deze transporten en hun leden vragen dit materiaal niet te vervoeren. In Groot-Brittannië hebben moedige treinbestuurders dit ook gedaan. Volg hun voorbeeld op. Het is tijd om in daden ook kant te kiezen. Wij willen geen woorden meer maar daden tegen deze oorlog. Hier biedt zich opnieuw een gelegenheid voor.

Namens het Antwerps Anti-OorlogsComité,

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken