SAM 5111 640x480Vanaf 7u ’s morgens wapperde de ACOD-vlag aan de deur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)  - de zgn. Werkwinkel - te Oostende.

De drie dappere initiatiefnemers kregen al vlug versterking en het piket groeide aan met een tiental enthousiaste vakbondsleden. Voor enkelen onder hen was het hun eerste staking!

Delegaties van de Post, de ex-RMT, Onderwijs, Wegen en Verkeer, Loodswezen, De Lijn en NMBS betuigden in de loop van de voormiddag hun solidariteit. Ook nationaal voorzitter van het ACOD Chris Reniers kwam het piket een hart onder de riem steken.

De actie was een groot succes: de directeur van de Werkwinkel besloot wijselijk, met slechts 6 werkwilligen – waarvan twee teamleden, zijn vestiging te sluiten!

Een journalist van het Laatste Nieuws interviewde de hoofddelegee aan het piket. Dat ging als volgt:

“Waarom staken jullie?” “We willen een krachtig signaal geven dat we niet akkoord zijn met de regeringsmaatregelen. De besparingen zijn totaal asociaal, zij treffen enkel de zwaksten en zijn ongelijk verdeeld over de bevolking. De werkende mensen worden zeer hard getroffen terwijl de rijken hun vluchtweg naar Luxemburg en andere belastingparadijzen kunnen behouden.” “Is staken wel een goede reactie?” “We lijden natuurlijk loonverlies door de 3 stakingsdagen maar dat weegt niet op tegen het verlies door de besparingen. Door de indexsprong zal onze koopkracht verminderen, ze zullen ons per maand zo’n 300 euro minder pensioen geven door een andere berekening in te voeren. Je zou kunnen zeggen dat staken een manier van investeren is, investeren in een andere toekomst. We staan hier niet enkel voor onszelf.” “Wat met mensen die wel willen werken?” “ We hebben de 4-tal werkzoekenden die zich kwamen aanbieden het kaartje meegegeven met het gratis telefoonnummer van onze Service-lijn, die vandaag wel bemand is in de andere provincies. We proberen collega’s die binnen willen te overtuigen. Of anders moeten ze iedereen van het piket kussen! Jammer genoeg is dat niet nodig geweest! (lacht) Onze werkwinkel is de gehele dag dicht gebleven!”.