Een onderzoeksreportage en 40 minuten, zoveel was er nodig om het gehypte extreem-rechtse studentengroepje Schild & Vrienden (S&V) in het nauw te drijven. Dit is het uitgelezen moment om er een schepje bovenop te doen en extreem-rechts van de campussen te verjagen. Verkondig je anti-racisme luid en duidelijk. Strijd luid en duidelijk voor een socialistische samenleving, die de voedingsbodem van deze verwerpelijke groeperingen naar de vuilbak van de geschiedenis kan verwijzen.

Onderzoeksreportage

Het was een rake reportage van de VRT-ploeg. Gedurende zes maanden volgden ze Dries Van Langenhove (DVL), de oprichter van S&V. De werking en actiemethodes van de knokploeg worden helder uit de doeken gedaan. Maar het is pas echt wanneer de journalisten inzage kunnen krijgen in de geheime interne groep op Facebook, dat het hen duidelijk wordt wat voor groepering dit is. Achter een zogenaamd ‘acceptabel’ gezicht, schuilt een nazistische ideeënfabriek.

Na afloop van de reportage weerklonk er een schreeuw van verontwaardiging. De linkerzijde kreeg massaal gehoor voor wat we altijd al stelden: S&V is geen onschuldig studentenclubje, maar een organisatie die fascistische ideeën in een nieuw jasje giet en niet terugdeinst voor geweld. Ze heeft directe banden met de N-VA, met uitgesproken ‘Vrienden’ als staatssecretaris Theo Francken en parlementsvoorzitter Siegfried Bracke. Zij zien in de Vriendjes een nuttig vehikel om hun lezingen te beveiligen tegen acties en linkse militanten voortdurend op stang te jagen, te intimideren en te aggresseren. Groeperingen als S&V functioneren ook als instrumenten om het racisme van de elite te normaliseren en te doen uitschijnen dat er een heuse ‘racistische onderstroom’ is.

Halfslachtigheid

Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de reportage, dringen enkele vragen zich op. Is het niet diezelfde VRT die het voorbije jaar S&V verschillende malen een gewillig platform heeft gegeven? Zelfs wanneer Comac-militanten op de VUB werden geïntimideerd, vond de VRT het niet nodig om de slachtoffers in de studio uit te nodigen. De dader kreeg daarentegen wel alle ruimte om zijn daden te relativeren.

Waarom werd er op dat ogenblik geen grondige reportage uitgezonden? De linkerzijde wist toen al wat ‘het echte gezicht van S&V’ was. Het racisme, geweld en de banden met de N-VA waren sinds lang volledig gedocumenteerd door linkse groepen.

Er volgden echter nog een resem interviews en optredens in dezelfde gedweeë trend, met als dieptepunt dat DVL werd uitgenodigd om mee te discussiëren over de geslachtsverandering van Bo Van Spilbeeck.

Ons antwoord op die vragen: de regeringspartijen en de instellingen zien er geen fundamenteel probleem in om een extreem-rechts clubje hun gang te laten gaan zolang ze naar buiten uit ‘acceptabel’ blijven en bovenal linkse militanten het leven zuur maken. Het is pas wanneer de verkiezingen in het vooruitzicht zijn, dat ze (terecht) gebruikt worden om de N-VA in nauwe schoentjes te brengen. Maar ook dat wordt halfslachtig gedaan. De deur wordt opengelaten voor Francken & Co. om zich te distantiëren van de ‘Vriendjes’. En om in dezelfde adem de S&V-leiding uit de wind te zetten door te zinnespelen op een ‘tweede kans’. De rector van de KUL sprong zelfs meteen in de bres om DVL een uitweg te bieden nadat die dreigt uit de Ugent te worden gezet.

Voedingsbodem

S&V is geen louter Vlaams fenomeen. Het schrijft zich in bij de extreem-rechtse identitaire bewegingen die hun opgang maken in Europa en Noord-Amerika .Met de verkiezingsoverwinningen van Trump, Orban en De Wever, voelen ze zich gesterkt om het racisme van de elite een militante en ‘volkse’ uiting te geven. In die zin maken ze integraal deel uit van de strategie van de heersende klasse om de wereldwijde sociale misnoegdheid te counteren met het gif van het racisme.

Ook S&V claimt graag dat ze slechts de ‘onderstroom’ of de ‘stille meerderheid’ vertegenwoordigt. Niets daarvan. Ze zijn een scharnier in de massale beïnvloeding vanwege rechtse politici en regeringen. Ze geven een nieuw leven aan die uitspraken en maken de onuitgesproken consequenties ervan expliciet. Zo verspreid S&V stelselmatig de racistische Tweets van Francken onder de hashtag #opkuisen.

We zijn met ontelbaar meer

S&V claimt 900 leden te hebben. Uit de reportage blijkt echter duidelijk dat ze dat aantal op geen enkel ogenblik samen kunnen brengen, maar op z’n hoogst enkele tientallen. Dat werd opnieuw duidelijk op 6 september. Duizend anti-racisten kwamen naar de mobilisatie tegen S&V. Deze laatsten moesten het met ocharme tien doen op hun ‘tegenbetoging’. De trekkers van de vereniging zijn op één hand te tellen. Dat maakt hen kwetsbaar en makkelijk te isoleren.

Om hen politiek te verslaan moeten we niet rekenen op de regeringspartijen, de politie of het gerecht. En ook niet op de rectoren. De Ugent verbant DVL dan wel, maar ziet er geen graten in om zijn vervanger en Hitler-fan wel in de raad van bestuur te laten zetelen. Op z’n best zullen er vanuit de verschillende instellingen halfslachtige banvloeken komen - om tegelijkertijd hun volle steun en inzet te geven aan het racistische migratiebeleid van de regering. Vanuit het kapitalistische systeem en haar instellingen kan er geen echte strijd tegen racisme worden gevoerd, net omdat het dat gif nodig heeft om de sociale strijd te verdelen en te verzwakken.

De strijd zal dus van onderuit moeten komen door mobilisatie van linkse bewegingen en vakbonden op universiteiten. Tonen met hoeveel en hoe vastberaden we zijn om racisme in al haar vormen te bestrijden, zal hen verder demoraliseren en van de campussen jagen. Via deze strijd zullen velen de conclusie trekken dat het nodig is om komaf te maken met het kapitalisme, want zolang er materiële tekorten, ongelijkheid en uitbuiting is, zal de oude troep herleven.

Afspraak op 25 september in Gent op de actie ‘DVL vertegenwoordigt ons niet’: https://www.facebook.com/events/1699893410119488/