Deze week besliste het Antwerpse schepencollege op een drafje om de stedelijke interne vervoersdienst TL/CAL te privatiseren. De zes betrokken werknemers zouden worden overgeheveld naar een andere bedrijfseenheid.

De privatisering zou naar verluidt een besparing opleveren van zeven miljoen Belgische frank per jaar. De ‘studie’ waarop dit bedrag gebaseerd is, is volgens de betrokken personeelsleden echter een giller van formaat. Zo zou er maar één steekproef genomen zijn, de private firma moest enkel aan de gemakkelijkst bereikbare adressen kleine paletten leveren die door één personeelslid kunnen worden uitgeladen in plaats van door twee.

Terwijl de Stad Antwerpen kosten noch moeite spaart om aan haar managers de principes van kostprijscalculatie en activity based costing bij te brengen, wordt er door dit besluit met diezelfde principes een loopje genomen.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken