In een eerste reactie aan de pers draaide het ministerie van Defensie de klassieke molen af: “De militaire transporten kaderen in onze NAVO-verplichtingen. Wij weten niet welke bestemming dit militaire materieel heeft.” Uiteraard willen wij het ministerie behulpzaam zijn en deze raadselachtige kwestie voor hen ophelderen.

Het rollend materieel dat momenteel naar de Antwerpse haven onderweg is werd donderdag op treinwagons geladen in Vilseck, Duitsland. Tweehonderdvijftig wagons geladen met meer dan vijfhonderd militaire voertuigen zijn op weg naar de Waaslandhaven (Antwerpen-Linkeroever) waar zij aan boord van een schip zullen worden gebracht via de roll on/roll off terminal van Hessenoordnatie, op het schiereiland gevormd door het Vrasenedok en het Verrebroekdok.

De voertuigen behoren toe aan het ‘94th Engineer Batallion’, een genie-eenheid van het Amerikaanse leger.

Luitenant-kolonel Paul Grosskruger, de bevelvoerder van voornoemde eenheid is formeel:”De uitrusting zal op een schip worden geladen met bestemming Golfregio” zo verklaarde hij in de ‘European and Pacific Stars & Stripes’, een magazine voor Amerikaanse militairen overzee. Eind januari tot midden februari volgen er dan achthonderd soldaten, maar deze reizen niet via de Antwerpse haven zoals in de media werd gesuggereerd.

De veertig militairen die momenteel hun intrek hebben genomen in hotel Beveren te Sint Niklaas behoren tot de ‘598th Transportation Terminal Group’(598 TTG). Een onderafdeling van deze eenheid, namelijk het 838e Transportbataljon (838 TB), is verantwoordelijk voor alle logistieke bewegingen - inclusief de douanedeclaratie, die dus uit handen genomen wordt van de lokale autoriteiten – van het Amerikaanse leger in de Beneluxhavens. 598 TTG heeft haar hoofdkwartier in Rotterdam, en bestaat in totaal uit driehonderd soldaten. Een andere onderafdeling van 598 TTG is het 831e Transportbataljon (831 TB). Deze heeft haar hoofdkwartier in Bahrein aan de Perzische Golf en heeft drie ondergeschikte detachementen in Camp Doha te Koeweit, de Dhahran luchtmachtbasis in Saoedi-Arabië en de FY90 site te Doha in Qatar.

Vooral de twee Doha’s in Koeweit en Qatar zijn momenteel de spil van de Amerikaanse troepenopbouw in het Midden-Oosten. 831 TB staat dus in voor de ontvangst van de goederen die door 838 TB via Antwerpen op transport worden gesteld.

In een reactie op ons ‘Shipspotting’ dossier stelde Agalev senator Johan Malcorps in november reeds verschillende vragen aan minister van Defensie Flahaut. Onder andere vroeg Malcorps welke de procedure is voor transporten van Amerikaans militaire materieel via Belgische havens. Flahaut antwoordde dat voor transporten die buiten de NAVO-verplichtingen vallen - en transporten naar het Midden-Oosten lijken daar inderdaad niet onder te vallen, of toch? - er een expliciete toestemming van de Belgische regering vereist is.

Tijdens het bezoek van een delegatie van de vredesbeweging aan minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel op vrijdag 10 januari (voor een uitgebreider verslag zie elders op deze site) beloofde de minister ons binnenkort meer inzichten te geven in de verplichtingen die België in NAVO-verband dient na te komen.

We zijn benieuwd of het ter beschikking stellen van havens en spoorwegen voor niet door een VN-resolutie gedekte oorlogsvoorbereidingen tegen Irak hier ook onder vallen.

De Belgische autoriteiten dienen goed te beseffen dat door in dit verband voortdurend te schermen met ‘NAVO-verplichtingen’, het NAVO-lidmaatschap van België voor, tijdens en na een eventuele nieuwe Golfoorlog het onderwerp zal worden van een publiek debat.

Wat ons betreft weten we ondertussen genoeg en is onze stellingname in dit debat dan ook duidelijk: België uit de NAVO, de NAVO uit België!

Belangrijk is nu de mobilisatie voor verschillende acties die tot doel hebben te protesteren tegen de gang van zaken in de Antwerpse haven:

-Op zondag 19 januari neemt een delegatie van het Antwerps Anti-OorlogsComité (AAOC)deel aan de anti-oorlogsmanifestatie in Brussel. Wij spreken af om 12 uur in het Centraal Station te Antwerpen.

-Op vrijdag 7 febuari vindt er in Sint Niklaas een fakkeltocht plaats als protest tegen te oorlogsvoorbereidingen.

-Op zaterdag 1 maart om 14 uur vindt er in Antwerpen een protestmanifestatie plaats op de Noorderplaats te Antwerpen, aan het Havenhuis. Deze manifestatie wordt gedragen door de Antwerpse afdelingen van de partijen, vakbonden en NGO's die op 17 november 2002 in Brussel manifesteerden tegen de oorlog.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken