Op vrijdag 2 januari kwamen er vanuit heel België vakbondsafgevaardigden en sympathisanten afgezakt naar Bekaert Aalter. Enkele vakbondslieden hielden op het moment van schrijven reeds twee weken een oogje in het zeil bij de fabriek. Door de herstructureringen die de bedrijfsleiding gepland heeft, vrezen de werknemers dat de productie naar Slowakije verhuisd zal worden.

Een gekende tactiek van het patronaat is tijdens sluitingsdagen de machines en grondstoffen te laten weghalen, zodanig dat de arbeiders voor een voldongen feit staan. De herstructurering dreigt voor sociale drama's te zorgen, zoals bijvoorbeeld bij de vesting in Hemiksem, waar het bedrijf een grote werkgever is voor de omwonende bevolking.

Naast afgevaardigden uit Hemiksem waren ook Erik De Bruyn en andere militanten van SP.a Rood aanwezig. Net zoals bij zijn bezoeken in Hemiksem werd Erik door diverse mensen aangesproken die hun verhaal kwamen doen. Over hoe de productie stilaan verminderd werd, hoe er reeds machines verdwenen waren enzovoort. Ook Brugs SP.a-gemeenteraadslid Charlotte Storme en Camiel Goegebeur, ondervoorzitter van SP.a Brugge, waren present.

staking_bekaert_2-1-09_foto3

Camiel Goegebeur, Charlotte Storme en Erik De Bruyn in gesprek met Dirk Vandermaelen

Een andere opgemerkte aanwezige was SP.a-ondervoorzitter Dirk Vandermaelen. We hebben vernomen dat hij een parlementaire vraag wil stellen in verband met de situatie bij Bekaert, dat de voorbije jaren heeft kunnen profiteren van de notionele intrestaftrek en nu dreigt te herlokaliseren. Het is een goede zaak dat de SP.a-top aandacht begint te krijgen voor de syndicale strijd. Dat ze dan ook ijveren voor de afschaffing van deze gelegaliseerde fiscale fraude. Die komt immers enkel het patronaat ten goede, maar biedt geen enkele garantie op werkzekerheid voor de bevolking.

Het blijft bang afwachten voor de werknemers van Bekaert, samen met de zovele anderen die door het falende kapitalisme hun job en inkomen dreigen te verliezen. Een bezinning over een andere, socialere economie is hoogst nodig. Dit is een strijd die we samen moeten voeren met de vakbonden en die een breed platform verdient. Onze toekomst hangt er van af! 

staking_bekaert_2-1-09_foto4

Christiaan De Wulf van ABVV Metaal