Staaldraadproducent Bekaert sluit binnenkort in het kader van herstructureringen haar vestiging in Hemiksem, dat bericht kregen de 264 arbeiders en bedienden als 'kerstcadeautje' te horen. Mensen met 30 jaar dienst worden als vuilzakken aan de deur gezet.

De directie zegt dat de marktevolutie in West-Europa in dalende lijn is en dat de concurrentie vanuit Oost-Europa en Azië een sluiting opdringt. Lokaal SP.a Rood-gemeenteraadslid Rodney Talboom ging bij het eerste nieuws direct naar het stakingspiket en hoorde een heel ander verhaal van de arbeiders: "De doelstellingen voor dit jaar werden gehaald, er werd zelfs tweederde meer geproduceerd dan vooropgesteld. Het is onaanvaardbaar dat het bedrijf gesloten wordt, omdat het 'minder rendabel' zou zijn." In de eerste 10 maanden van 2008 draaide Bekaert Hemiksem inderdaad nog 10,5 miljoen euro winst. Afgelopen zomer hebben ze zelfs nog aangeworven! Het ruikt er sterk naar dat de bazen van Bekaert de economische crisis als smoes inroepen, de arbeiders aan het piket waren daarover klaar en duidelijk: "Het is schandalig dat de directie misbruik maakt van de economische crisis om onverwacht deze drastische beslissing te nemen." Bekaert is voor Hemiksem vooral belangrijk omwille van de lokale tewerkstelling.

Dit is de tweede herstructurering bij Bekaert dit jaar. Eind juni maakte het management reeds bekend dat de staaldraadfabriek in Lanklaar, waar 136 mensen werken, gesloten zou worden en dat de productie in Waregem (150 mensen) zou overgeheveld worden naar Aalter en Zwevegem. Bij Bekaert werken in België in totaal 3.300 mensen, en meer dan 20.000 wereldwijd. Onlangs opende Bekaert een bedrijf in Thailand waar dankzij een lage syndicalisatiegraad en heel wat slechtere leef- en werkomstandigheden nog meer centjes uit de arbeiders valt te persen. Ceo Bert De Graeve en voorzitter baron Paul Buysse zullen er geen boterham minder om eten...

In Aalter bewaakten de vakbonden ook gedurende weken de poorten omdat ze vernamen dat 32 nieuwe zaagdraadmachines toch niet zullen worden aangesloten, maar waarschijnlijk naar Slovakije verhuizen, net zoals andere machines die aanvankelijk voor Aalter bestemd waren. Het is inderdaad een gekende tactiek van het patronaat om tijdens sluitingsdagen de machines en grondstoffen te laten weghalen, zodat de arbeiders voor een voldongen feit staan.

Binnen de arbeidersbeweging wordt met argusogen gekeken naar de ontwikkelingen bij Bekaert. Er kwam al veel spontane solidariteit op gang. Aan het piket in Hemiksem vertelde plaatselijk ABVV-hoofdafgevaardigde voor veiligheid Jose Perez Rodriguez, kortweg Pepe, ons op 18 december: "We hebben al van vele bedrijven bezoek gehad. Daarnet waren er hier meer dan 20 mensen van Atlas Copco. Eerder kwamen er mensen van onder andere Crown Cork, Fabricom GTI, Umicore, Hansen Transmissions en Lamifill." Ook naar Bekaert Aalter kwamen op vrijdag 2 januari vanuit heel België vakbondsafgevaardigden en sympathisanten afgezakt, waaronder Erik De Bruyn en andere militanten van SP.a Rood. Net zoals bij zijn bezoeken aan Hemiksem werd Erik aangesproken door diverse mensen die hun verhaal kwamen doen. Over hoe de productie stilaan verminderd werd, hoe er reeds machines verdwenen waren enzovoort. Ook Brugs SP.a-gemeenteraadslid Charlotte Storme en Camiel Goegebeur, ondervoorzitter van SP.a Brugge, waren present. Beiden willen bij de verkiezingen opkomen als kandidaten van SP.a Rood, de linkse stroming binnen SP.a.

In Hemiksem heeft SP.a Rood-gemeenteraadslid Rodney Talboom het debat binnengebracht in de gemeenteraad: "Het College moet overheidssteun durven vragen om deze belangrijke tewerkstelling te behouden." SP.a Rood stelt vast dat het ene bedrijf na het andere onder de noemer van de 'concurrentiepositie' jobs schrapt. Ook in het hart van het westerse kapitalisme, de VS, krijgt de in crisis zijnde automobielindustrie overheidssteun, maar dan om de kapitalisten te verdedigen. Daarom vindt de linkerzijde van de SP.a dat aan overheidssteun socialistische voorwaarden moeten worden gekoppeld; ze moet gepaard gaan met meer controle door de loontrekkenden over het bedrijf zelf en met een sociaal en duurzaam personeelsbeleid. SP.a Rood voert de komende maanden campagne rond jobzekerheid en koopkracht, waar ze zich zij aan zij zet met de vakbonden en de vele arbeiders en bedienden wier jobs bedreigd of slechter worden.

Om de strijd van de vakbonden tegen de sluiting van Bekaert in Hemiksem te ondersteunen, brachten SP.a Rood, Animo Hemiksem en Vonk een affiche uit (zie onze voorpagina). Binnen de eerste dagen vlogen al tientallen exemplaren de deur uit, waardoor ook ATV en Het Nieuwsblad er aandacht aan besteedden. Tweehonderd affiches werden al verspreid in Hemiksem en de Rupelstreek. Zelfs in Oost-Vlaanderen circuleren de solidariteitsaffiches.

Met de sluiting van de vestiging in Hemiksem zouden ruim 260 werknemers hun baan verliezen. Dat zijn jobs die in het niets verdwijnen. Terwijl de bazen de afgelopen jaren vette winsten incasseerden, mogen arbeiders en bedienden nu hun crisis betalen. En we staan nog maar aan het begin van die crisis. ABVV-delegee Pepe van Bekaert zegt heel juist: "Dit gaat niet enkel om ons, dit belangt iedereen aan. Als er in België nu al bedrijven worden gesloten die serieuze winst maken is dat een hint naar anderen die minder winst maken."

De arbeidersbeweging heeft een eigen alternatief nodig. De strijd bij Hemiksem kan daarvoor een eerste mobilisatiepunt zijn. Op zaterdag 24 januari organiseren de vakbonden daar een mars. Als deze mars gesteund wordt door de brede arbeidersbeweging, zal dat een nieuw elan geven aan de strijd voor het behoud van jobs in Vlaanderen en heel België.

SAMENKOMST OM 9.30 UUR

Parking Bekaert, Heuvelstraat 184-186 in Hemiksem

SOLIDARITEITSMARS door Hemiksem

SLOTMANIFESTATIE met TOESPRAKEN