Een aantal individuen heeft het initiatief genomen om op 20 maart een ‘Dag van het socialisme’ te organiseren in Gent. Het initiatief heeft niet direct electorale ambities maar beoogt een reflectie over de hedendaagse inhoud van het socialisme. Die reflectie is noodzakelijk, onder andere door de leemte die de sociaal-democratie, en meer bepaald de SP.a in Vlaanderen heeft achtergelaten door zich te positioneren in het centrum.

Bijgevolg is de bekommernis en de doelstelling van de initiatiefnemers enigszins verwant aan die van SP.a Rood. Toch heeft SP.a Rood ervoor geopteerd om niet expliciet opgenomen te worden in de lijst van initiatiefnemers. Niet omdat we de dag van het socialisme vijandig gezind zijn of het ‘als een bedreiging ervaren’ zoals Dominique Willaert insinueert in zijn interview voor De Wereld Morgen. Wél omdat SP.a Rood als opiniestroming binnen de SP.a een unieke positie inneemt. Daarom was en is het onze bekommernis om met SP.a Rood niet in de plaats te treden van de SP.a, of als een soort schaamlapje te fungeren voor de manifeste afwezigheid van de SP.a in het geheel. Het is immers niet omdat burgemeester Daniël Termont als gastheer fungeert dat SP.a’ers betrokken werden bij het initiatief. In december verzochten wij het partijbureau van de SP.a al om de “Dag van het Socialisme” te bediscussiëren met de bedoeling dat de SP.a zou deelnemen of toch minstens de deelname van haar leden aan het evenement zou stimuleren. Dat is niet gebeurd, wat in feite in contradictie is met de ‘open’ koers die de partijleiding toch zegt te willen varen. Dat neemt niet weg dat sympathisanten van SP.a Rood talrijk aanwezig zullen zijn op de Dag van het Socialisme.

Zie ook www.sparood.bewww.sparood.be

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken