sp.a Rood reageerde prompt op de oproep van het ABVV tegen het 'eenheidsdenken van de NVA en de nationalisten'. In tegenstelling tot partijvoorzitter Caroline Gennez vinden heel wat socialistische militanten die oproep niet 'dom'. sp.a Rood heeft deze militanten en progressieven opnieuw een stem gegeven. De redactie van sp.a Rood verstuurde een nieuwsbrief hierover aan meer dan duizend sympathisanten. De steunbetuigingen blijven binnenstromen. We hernemen hier de oproep:

1- Sinds 13 juni is de politieke positionering van de sp.a al te vaak onduidelijk. Bart De Wever was eerst een vriend, dan volgde een fase waarbij Elio di Rupo gesteund werd en daarna werd zelfs oproepen tot een ‘Vlaams front’. Op geen enkel moment werden de leden of de afdelingsbesturen democratisch betrokken bij de sp.a-voorstellen die op de copernicaanse onderhandelingstafel gecirculeerd hebben. Dit alles maakt het voor sp.a leden zeer moeilijk uit te leggen waar hun partij voor staat in de huidige onderhandelingen.

2 - Een verregaande fiscale autonomie zal een sociale achteruitgang veroorzaken. Fiscale autonomie voor de gewesten zal zich vertalen in een concurrentiestrijd tussen de regio’s waarbij ten alle prijze investeringen en (rijke) inwoners aangetrokken worden. Fiscaal regionalisme zal ook de weg vrijmaken om de overheidsinkomsten en bijgevolg de openbare dienstverlening te verminderen. De verrekening van fiscale autonomie voor de regio’s levert niet alleen een directe verarming op van het Waalse en het Brusselse gewest, het zal ook de sociale bescherming in Vlaanderen op de helling zetten opdat ondernemers en beleggers meer winsten zouden opstrijken.

3 – Wij moeten de uitgesproken rechtse sociaaleconomische agenda van de NVA ontmaskeren en aanklagen. Deze agenda past perfect in de ingrijpende besparingsrondes die in Europa gevoerd worden nadat in 2008 de banken werden gered met overheidsgeld. Er is geen enkele reden om te aanvaarden dat de bevolking de recente overheidsschuld terugbetaalt. Er is geen enkele reden om toe te geven aan de chantage van het nationalisme en het populisme.

4 – De inzet van de politieke en sociale crisis is duidelijk en wij verwachten dat de sp.a aan de juiste kant staat: zij aan zij met de partijen die bondgenoten zijn in het verdedigen van sociale verworvenheden. Daarom vinden wij dat de sp.a-leiding de oproep van het ABVV moet ondersteunen, en alle leden en besturen mobiliseren. De sp.a moet samen met de vakbonden en mutualiteiten, én met Groen!, PS, CdH en Ecolo een front vormen ter verdediging van een versterkte federale sociale zekerheid en een anti-crisisbeleid gericht op sociale noden en duurzame ontwikkeling.

De lijst van ondertekenaars is te vinden op de website van sp.a Roodwebsite van sp.a Rood

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken