In Gent vonden talrijke stakingen en piketten plaats. Volvo Trucks bijvoorbeeld lag volledig plat. Er stond ook een piket aan de hoofddepot van de Lijn: geen enkele tram of bus reed vrijdag uit. ’s Avonds kwamen enkele honderden militanten van het ABVV naar de Vrijdagsmarkt. Om 18u vertrok daar een rode optocht door de stad, na een speech van de algemeen gewestelijk secretaris Mil Kooyman en Caroline Copers, vertegenwoordigster voor het Vlaams ABVV.

In de speech benadrukte Caroline Copers de schandalige mediacampagne die tegen de staking gevoerd werd. Deze campagne werd zelfs aangevet met de ‘10 redenen om niet te staken’ die het ACV in kranten publiceerde. Copers maakte een duidelijk onderscheid tussen de top van het ACV, de initiatiefnemers van deze campagne, en de militanten van het ACV. Redelijk wat militanten van het ACV in het Gentse staakten ook mee vrijdag. Niettemin hebben de manoeuvres van de ACV-leiding de verschillen en de conflicten tussen de twee vakbonden terug aangewakkerd, en die verdeeldheid is vooral slecht voor onze gezamenlijke belangen.

De toespraak van Copers werd op applaus onthaald. De optocht door de stad verliep rustig, maar gedreven. Toen we voorbij de gebouwen van het ACV passeerden, begonnen sommige militanten anti-ACV-slogans te roepen. De onvrede over het verraad van de ACV-top leeft duidelijk, en terecht, sterk bij de ABVV-militanten.

Als Vonk Gent hebben we vol overtuiging aan deze optocht deelgenomen, kranten verkocht en ons pamflet verdeeld. We willen met onze ideeën de strijd van de loontrekkenden verder helpen, zodat we niet opnieuw gedemoraliseerd raken wanneer een eenmalige staking er niet voor zorgt dat bazen en/of regering onze eisen inwilligen. Want laat er geen twijfel over bestaan: indien we het brugpensioen terug willen, indien we onze sociale zekerheid en onze pensioenen willen behouden, zullen we een hardere en langere strijd moeten voeren. De regering speelt met vuur.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken