Het patronaat heeft zo haar eigen kijk op het eenheidsstatuut voor bedienden en arbeiders. Dat wisten we al. Maar de afhandelaar Swissport voegt op Brussels-Airport de daad bij het woord. De toenadering tussen beide statuten is er de inzet van bikkelharde onderhandelingen sinds de overname van Flightcare. De uitkomst ervan zal mogelijk de interprofessionele onderhandelingen later dit jaar beïnvloeden.

De nieuwe directie plant de splitsing van de cargo- en de bagageafdeling. Het wil de arbeiders bediendenfuncties doen uitoefenen en omgekeerd zullen bedienden er arbeidersfuncties invullen. Zo werkt immers het business modelvan deze internationale ‘handler’. Iedereen krijgt er een bediendenstatuut. Dit statuut is voor de arbeiders echter gedevalueerd. Erger nog, zegt een delegee van de Transportarbeidersbond BTB: “de directie wil het voorstel eerst op het terrein toepassen en dan pas over de omkadering praten. Dat is de wereld op zijn kop. Wij willen eerst praten over een kader voordat het wordt uitgevoerd”. Voor Swissport staat het eenheidsstatuut ten dienste van de flexibiliteit. Het mag ook niets kosten. Het liefst nog helpt zo een statuut de kosten te drukken. De hevige concurrentie tussen afhandelaars op de luchthaven drijft deze logica aan. Dit is een bijkomend argument voor één openbare afhandelaar op Brussels-Airport in plaats van twee of meer private handlers.

De socialistische arbeidersvakbond is natuurlijk voorstander van een eengemaakt statuut. Maar terecht eist het “the best of both worlds”. De goede aspecten van het bediendenstatuut moeten natuurlijk worden vastgelegd. De BTB berekende echter dat met het statuut dat Swissport voorstelt de arbeiders zo een 1.100 euro per jaar inleveren. Het bevoegde paritaire comité voorziet immers niets over de premies voor ochtend, nacht en weekendwerk. Een eengemaakt statuut mag geen achteruitgang beteken stellen de delegees van het ABVV. Dit is een correcte basisstelling. Het gebrek aan een gemeenschappelijke strategie tussen bedienden en arbeidersbonden onderling maakt de onderhandelingen extra ingewikkeld.

Indien Swissport haar slag thuishaalt zal dat negatieve gevolgen hebben voor de uitkomst van de interprofessionele onderhandelingen. Als Swissport hier een testcase van maakt voor het eenheidsstatuut is het de taak van de vakbonden dat ook te doen. Als het tot een krachtmeting komt dan zullen de vakbonden solidariteit moeten organiseren over de grenzen van bedrijven, sectoren en statuten heen.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken