Met de antiglobaliseringsbeweging beleeft de linkerzijde een voorzichtige wederopstanding. Een nieuwe generatie zoekt antwoorden en alternatieven op de waanzin van onze samenleving. De gebeurtenissen van 11 september konden dit nieuwe élan gelukkig niet breken. Integendeel, het werd nog duidelijker dat het kapitalisme enkel nog reactionaire antwoorden kan verzinnen op de uitdagingen van onze tijd. De recente Amerikaanse beslissing om wetenschappelijke informatie niet meer vrij te laten circuleren omdat zij zou kunnen worden aangewend voor terroristische aanslagen illustreert erg treffend dat het systeem in een reactionaire fase is terechtgekomen waarin geen vooruitgang meer mogelijk is.

Wint het inzicht van dag tot dag veld dat een andere en betere wereld mogelijk en noodzakelijk is, dan blijft de vraag hoe die wereld er dan moet uitzien de meest diverse antwoorden uitlokken. Het zoeken naar een alternatief is tastend en aarzelend begonnen. Oude recepten, theorieën, experimenten en utopieën worden van onder het stof gehaald en op hun (on)deugdelijkheid onderzocht: anarchisme, coöperatieve bewegingen, de creatie van bevrijde zones en helaas ook het individueel terrorisme en het gebruik van zinloos en doelloos geweld…

Een keuze maken voor de grootste bevrijdingsbeweging die het kapitalisme ooit gekend heeft, het revolutionair socialisme, is verre van evident. Op verschillende momenten in de twintigste eeuw (1917, 1968) zag het er immers naar uit dat ons huidig systeem de duimen zou moeten leggen voor het socialistisch alternatief. Het establishment werd door doodsangst bevangen en tracht sindsdien via haar journalisten, academici en andere ‘opinion makers’ de nieuwe generaties in te enten tegen alles wat ook maar zweemt naar marxisme of socialisme. De stalinistische karikatuur van het socialisme die door sommige bewegingen hardnekkig in leven wordt gehouden helpt hen daar natuurlijk bij. Het is dan ook veel te vroeg om nog maar eens de zoveelste ‘socialistische partij’ op te richten die al het oude zou moeten vervangen. Wat wél mogelijk en nodig is, is aanwezig te zijn met socialistische ideeën in de nieuwe en ‘oude’ (syndicale) bewegingen en generaties die zich aandienen.

Daarom is een beweging en een blad zoals Vonk, dat op een doordachte, begrijpelijke en niet-sectaire wijze de oorspronkelijke socialistische ideeën in de arbeidersbeweging niet enkel levendig houdt, maar bovendien verder ontwikkelt en aanpast aan nieuwe inzichten en evoluties, van zeer groot belang. Jongeren die een degelijker antwoord zoeken dan een slogan of oppervlakkig activisme vinden hun weg naar Vonk. Onze gelederen worden versterkt door nieuwe talenten. Dat is af te lezen aan de toenemende inhoudelijke, taalkundige en grafische kwaliteit van onze publicaties.

In de loop van 2000, aan de drempel van de 21e eeuw, slaagden we erin om voor de eerste keer in de geschiedenis van ons blad eigentijdse en modern uitgeruste redactie- en vergaderlokalen te betrekken in Antwerpen.

Dankzij enkele talentrijke informatici in onze gelederen zijn we er bovendien in geslaagd om ons ten volle op het Internet te werpen. Terwijl veel grotere bedrijven en organisaties dan de onze er niet meer in slagen een kwalitatieve en actuele website in stand te houden, frissen wij onze webstek meermaals per week op met nieuw en waardevol materiaal! www.vonk.be (of www.vonk.org) wordt dan ook met een toenemend aantal bezoeken vereerd en we nemen ons voor om dit nieuwe medium nog verder uit te bouwen, en binnenkort ook in het Frans op ‘La Toile’ aanwezig te zijn.

Talent en ideeën in overvloed dus. Maar om ze te realiseren is er geld nodig. De afgelopen jaren zijn we er steeds in geslaagd om met beperkte middelen vooruitgang te boeken. We kunnen immers niet rekenen op rijke mecenassen (waarom zouden ze?), bedrijfswinsten of subsidies. Ook in de toekomst zal dit zo blijven, daarover maken we ons geen illusies. Maar de ideeën van het marxisme en het socialisme zijn te waardevol en te actueel om tot een klein groepje beperkt te blijven. We willen uitbreken. En daarvoor hebben we uw financiële steun nodig.

In 1917 raakte de Amerikaanse journalist John Reed in Rusland in de ban van de revolutie. Hij schreef zijn ooggetuigenverslag neer in het boek ‘Tien dagen die de wereld deden wankelen’. Ook wij zijn ervan overtuigd dat we met uw steun knappe resultaten kunnen boeken, dat we ertoe kunnen bijdragen dat onze onrechtvaardige wereld eens door elkaar wordt geschud en begint te wankelen. Concreet zoeken wij vijftig mensen die een permanente opdracht willen doen van 10 euro per maand. Dit zou ons een vaste bron van inkomsten verschaffen op basis waarvan we onze aanwezigheid eindelijk kunnen uitspreiden over heel België én Nederland, waar er ook een groeiende interesse waar te nemen valt voor ons blad.

In ruil voor dit ‘peterschap’ ontvangt u dan van ons het blad plus alle andere publicaties die wij uitbrengen (en dat aantal stijgt!). Tevens nodigen wij u elk jaar uit op een gezellige happening waarop we onze vorderingen en nieuwe projecten aan u voorstellen. De eerste in de reeks zal zonder twijfel reeds dit najaar plaatsvinden, naar aanleiding van het verschijnen van ons tweehonderdste nummer.

Is tien euro te hoog gegrepen? Dat kan. Het leven is duur voor iedereen. Als u ons met een lager vast bedrag wil steunen zeggen we natuurlijk niet neen. Maar we hebben een doel voor ogen: dit blad voldoende financiële armslag geven om de armoede aan ideeën en het defaitisme te bekampen dat zo vaak de arbeidersbeweging in dit land verlamt. Niet alleen de ‘grote socialistische omwenteling’ is daarbij ons doel, maar ook het voeren van een efficiënte en offensieve strijd voor sociale vooruitgang hier en nu. Beiden gaan trouwens op langere termijn samen.

Bekijk daarom eens wat u op maandbasis kan missen om een unieke socialistische onderneming te steunen. De beurs zal nog op geregelde tijdstippen crashen. Ons project niet.

Hoe kan je een doorlopende opdracht starten?

Bezorg je bank de volgende gegevens:

1) Periodiciteit van de storting (maandelijks); datum begin uitvoering; bedrag

2) Rekeningnummer begunstigde: 001-1370273-30

3) Naam begunstigde: Brussel Vonk, p.a. Claire Miroir, 8450 Bredene

4) Mededeling: 'steun Vonk'

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken