Naar aanleiding van de laatste gemeenteraad op 5 maart 2001, heeft de meerderheid een motie neergelegd betreffende de toekomst van Duferco-Clabecq. Ongerust over de grote manoeuvres in de staalnijverheid, stelde de motie voor dat het College van de gemeente Tubeke een delegatie zou sturen naar de Waalse regering om ze te sensibiliseren rond de problematiek van Duferco-Clabecq en de reconversie van het Westelijke gedeelte van Waals-Brabant.

Giovanni Cappeli (lid Parti Socialiste en voormalige delegee van de Forges) nam het woord om eveneens zijn vrees uit te drukken betreffende de zware investeringen die nog nodig zijn voor de verbetering van de hoogoven. Ik ben tussen gekomen om deze vrees te delen maar ook om te onderstrepen dat de enige investeringen die tot nu toe zijn gedaan in het Waalse staalbedrijf enkel maar dienen om de machines te onderhouden en niet beantwoorden aan een lange termijnvisie.

Dit in tegenstelling met de akkoorden die ten tijde van de overname van de Forges werden ondertekend door Duferco. Ik heb de gemeenteraad er aan herinnerd dat slechts enkele maanden geleden, deze Italiaanse staalpatroon nog werd voorgesteld als een vrijgevige filantroop. In werkelijkheid is het een financiële operator die enkel en alleen geleid wordt door winstbejag.

Ik heb er eveneens aan herinnerd dat verschillende politici de champagneglazen hebben doen klinken met de bazen van de onderneming bij de overname. Dit terwijl de lonen van de arbeiders werden verminderd en honderden jobs verloren gingen, de gezonde werkomstandigheden werden misprezen en de syndicale afgevaardigden vrijwillig uitgesloten werden uit hun job. Het was toen reeds onaanvaardbaar en het blijft onaanvaardbaar vandaag. Ik ben dan geëindigd door te zeggen dat het enkel en alleen maar de strijd van de arbeiders is geweest die het bedrijf heeft gered en dat dit ook het geval zal zijn in de toekomst. Ik heb dan de arbeiders en hun vakbonden opgeroepen om zich te mobiliseren en bevestigd dat mijn groep (de SPT) hun acties zou ondersteunen en de mobilisatie met hen zou voeren.

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken