Eind april betoogden een honderdtal inwoners van Tubeke tijdens de wekelijkse voetbalmatch om hun eis voor de heropening van het gemeentelijk zwembad kracht bij te zetten.

Het zwembad sloot meer dan een jaar geleden zijn deuren en de nieuwe meerderheid beloofde het weer te openen. Het geduld van een gedeelte van de bevolking geraakt echter op. Als je weet dat het zwembad in een gemeente zoals Tubeke een instrument bij uitstek is voor een sociaal vrijetijdsbeleid dan begrijp je meteen het asociaal karakter van het gevoerde beleid.

De actie was het resultaat van een maandenlange voorbereiding en een petitiecampagne die 3000 handtekeningen opleverde. De drie gemeenteraadsleden van de SPT waren natuurlijk present. Fabian Defraine zorgde ‘s anderdaags voor een tussenkomst van een delegatie van de actievoerders op de gemeenteraad. De burgemeester beloofde (opnieuw!) hen een antwoord te geven tegen de volgende raadszitting.

Ondertussen is de SPT begonnen met een brede info- en mobilisatiecampagne in de arbeiderswijken tegen de nieuwe huisvuilbelasting. Militanten verdelen een pamflet in alle bussen van de gemeente. Ze lanceerden ook een deur-aan-deur-petitiecampagne voor de afschaffing van de huisvuilbelasting van 3200 Bef. Of je gezin nu 40.000 Bef. per maand verdient of 4 miljoen (zoals de inkomens van sommige schepenen en de burgemeester), je betaalt evenveel. Dat doet ons denken aan de Britse Poll Tax tijdens de gloriedagen van Thatcher. De Poll Tax werd echter haar Waterloo, de laatste strijd waarover ze uiteindelijk gestruikeld is.

Veel socialistische militanten en leden zien met lede ogen aan hoe het beleid erin slaagt om de belastingen op een jaar tijd met 28% te doen stijgen. Wat de rechterzijde van de PS in het college doet, heeft inderdaad niets te maken met socialisme maar lijkt veel meer op liberalisme. Na de ontgoocheling en de verontwaardiging is het nu tijd voor georganiseerd protest.

De website van de SPT (Franstalig) kan je vinden op: http://users.swing.be/spt/spt/index.html

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken