Tubeke blijft links maar zal bestuurd worden door de rechterzijde! Absurd denkt u? De verdeeldheid van links en de wil van rechtse PS-raadsleden om het rechtse bestuur verder te ruggensteunen zijn hiervoor de verklaring.

De links-socialistische SPT daalt lichtjes, haalt drie zetels. Een verlies van één zetel. SPT kopstuk Fabian Defraine, die door de rechtse socialisten gebrandmerkt werd als marxist (ze hebben eigenlijk wel gelijk) haalt echter de zevende beste persoonlijke score met 761 voorkeurstemmen. Hiermee is hij de derde meest gestemde socialistische kandidaat. Dit is een verdriedubbeling van zijn resultaat van 2000. Dit is de beloning voor een consequente linkse oppositie gedurende zes jaar, waarbij hij steeds steunde op de mobilisatie en de organisatie van de plaatselijke bevolking. De SPT is de enige politieke groep die ook een echt links programma heeft verdedigd onder de bevolking.

De grote inzet van de verkiezingen voor Tubeke was het breken van de bestaande rechtse meerderheid rond burgemeester Raymond Langendries. Hij leidde ook de eenheidslijst van de CDH en de MR geflankeerd door een aantal ‘onafhankelijken’. De linkerzijde ging echter in (zeer) verspreide slagorde de strijd aan. Ter herinnering: in 2000 reageerde de plaatselijke leiding van de Parti Socialiste op de opstand van haar basis met de vorming een scheurlijst die door de nationale leiding werd erkend. Dit waren de politieke naweeën van de emblematische strijd van de arbeiders van de Forges de Clabecq. Twee socialistische lijsten, de PS en de SPT (linkse socialisten), vochten toen om de stem van de socialistische achterban. Dit jaar werd de officiële rechtse PS opnieuw uitgedaagd door haar basis. Gevolg hiervan was dat er een nieuwe splitsing kwam die leidde tot de vorming van twee nieuwe socialistische lijsten.

Een groep rond de voormalige schepen Soudan vormde de lijst ‘Tubize’ en de groep rond eerste schepen Rosenoer zag haar heil in de lijst ‘Développement Solidaire’ of DS. De SPT is er wel in geslaagd de lijst van Soudan te overtuigen voor een linkse bestuur. De lijst van Rosenoer koos echter resoluut voor de verderzetting van haar steun aan Langendries. Wat de verdeeldheid van het linkse kamp nog eens versterkte, was de lijst die Roberto D’Orazo, de voormalige socialistische hoofddelegee van de Forges de Clabecq, indiende. Deze heet ‘Démocratie et Progrès Social’ of DPS. Hij werd getrokken door zijn zoon, Samuel D’Orazio. Die was korte tijd nog voorzitter van de plaatselijke PS-afdeling en raadgever van de PS-voorzitter Elio Di Rupo rond veiligheid en politie!

Vier lijsten dongen dus naar de steun van de socialistische achterban. Het gevolg is dat er nogal wat verwarring bestond in de arbeidersbuurten van Tubize. Getuige hiervan dat niet zelden aan de vensters affiches pronkten van kandidaten van twee of drie van de socialistische lijsten. Deze vier linkse lijsten halen samen 14 zetels. Als je de ene zetel van Ecolo hier aan toevoegt geraakt links aan 15 zetels. Voldoende om een linkse meerderheid te vormen. De eenheidslijst van de rechterzijde haalde 12 zetels en bijna vijf procent minder stemmen. Maar de twee zetels van de ‘socialistische’ Eerste Schepen gaan de rechterzijde vervoegen. Een totaal van 14 zetels voor een rechts bestuur. Er blijven er dan slechts 13 over voor een links bestuur.

De lijst van Soudan haalt 8 zetels en de SPT haalt er 3 (eentje minder dan in 2000). De lijst van D’Orazio haalt 1 zetel. Veel van de stemmen voor D’Orazio komen van de linkse en misnoegde rode achterban die heel zeker voor de SPT zouden hebben gestemd. De lijst van D’Orazio heeft 6,38 procent van de stemmen aangetrokken. De SPT kreeg 13,05 procent van de stemmen. Samen is dat goed voor 19,43 procent of bijna één stem op vijf in Tubeke. Maar hier ook riskeert de linkse stem achter de zetel van DPS verspilt te worden. Gisterenavond werd er in Tubize verteld dat de DPS bereid zou zijn ook het rechtse bestuur te steunen…

Op die manier wordt een rechts beleid mogelijk gemaakt met de medewerking van raadsleden die hun steun hebben geput bij de socialistische basis. Er is weer een kans gemist in Tubize. Het rechtse beleid zal echter rekening moeten houden met een sterkere linkse oppositie – op voorwaarde dat die verenigd is – met brede steun van de bevolking.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken