Al meer dan een uur vóór de aanvang van de vergadering hadden zowat vijftig vakbondsmilitanten en ontgoochelde ex-sp-a’ers post gevat aan de ingang van de Permekebibliotheek waar Vande Lanotte verwacht werd. De militanten (hoofdzakelijk ABVV-arbeiders uit de petrochemische industrie) hadden geen zin om naar de partijvoorzitter te gaan luisteren, maar deelden pamfletten uit waarin enkele punten van kritiek op het generatiepact waren opgenomen. Het pamflet droeg als veelzeggende titel: “Vande Lanotte – WIJ laten ons niet bedotte (uw leden misschien wel?)” Ook de kern van SP.a-Rood was present en kopten op hun pamflet: “Het is niet het aantal bakkers, maar de omvang en de verdeling van het brood dat telt.”

In het veel te kleine aulazaaltje – 99 zitplaatsen – waar inderhaast een twintigtal stoelen waren bijgezet (de SP.a is niet meer gewoon om met zijn leden te praten, dus had men geen idee van de mogelijke opkomst) was het bijna een half uur wachten op de nationale voorzitter.

Vande Lanotte had een powerpointpresentatie laten uitwerken en sprak gedurende meer dan drie kwartier over de heuglijke verwezenlijkingen van het generatiepact dat hij met nadruk voorstelde als een “links, sociaal pact”. De inhoud van zijn betoog bevatte weinig nieuws voor wie de actualiteit een beetje had gevolgd. Dit verslag is ook niet bedoeld om dat samen te vatten. In het kort kwam het erop neer dat onze kinderen en kleinkinderen de regering en de sp.a nog dankbaar zouden zijn voor dat historische compromis.

De tussenkomsten uit de zaal lieten stuk voor stuk een heel andere klok horen. Jef Sleeckx gaf de toon aan met een volwaardige speech vanachter dezelfde micro waar Vande Lanotte had gestaan. Zonder op alle punten van Johans presentatie in te gaan (wat uiteraard leuk zou geweest zijn, en even leek het die richting uit te gaan) liet hij weinig heel van de euforische boodschap van de nationale voorzitter.

Er volgde nog een dozijn tussenkomsten, die ik hier niet inhoudelijk ga samenvatten, maar die allemaal blijk gaven van ontgoocheling en woede over de draagwijdte van het pact en de wijze waarop de SP.a zich de voorbije weken en maanden heeft opgesteld. Telkens werden bepaalde hoofd- en nevenargumenten van de voorzitter ontkracht of werd er gewezen op verzwegen effecten en onzekere resultaten van de geplande maatregelen. Ook werd aangeklaagd dat de partijtop had nagelaten de leden op tijd en democratisch te betrekken bij de standpunten die ze tijdens de onderhandelingen en nadien hebben ingenomen. Telkens– en dat was psychologisch van belang – kwamen de sprekers vooraan hun zeg doen van achter hetzelfde lessenaartje als de voorzitter, goed voorbereid, zelfbewust, kordaat en toch sereen en beleefd.

Op twee sprekers na waren het allemaal partijleden die elkaar gevonden hadden op de startvergaderingen van SPa-rood. De twee anderen, delegees van Opel en Total, waren minstens even krachtig en beslist in hun afwijzing van het generatiepact: zij wezen er vooral op dat het de werkgevers zijn die het meest profiteren van het geld dat de regering vrijmaakt, zonder iets in ruil te moeten garanderen. Zij getuigden ook van de resultaten die vroegere regeringsmaatregelen ter activering van de jonge werklozen in de praktijk hebben opgeleverd: vooral veel onzekere, tijdelijke en interimcontracten.

Vande Lanotte kreeg ruim de tijd om de vragen en opmerkingen te beantwoorden, wat hij kalm en onverstoord deed, zodat de uiteindelijke indruk toch was dat de partijleiding met deze provinciale ledeninformatie niet zozeer een debat wilde organiseren (hoewel de lokale Antwerpse voorzitter Johan Peeters in zijn inleiding zo’n debat wel “een noodzaak” had genoemd), maar een promotiecampagne voor het pact.

Of de aanwezige traditionele partijgetrouwen en bonzen hadden afgesproken om het woord NIET te nemen, kan de verslaggever moeilijk zeggen. Merkwaardig was het wel dat zij als uit één mond... zwegen. Schuldbewust?

Heb je zelf nog een verslag over een provinciale bijeenkomst van SP.a? Dan mag je dat doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken