Het cynisme waarmee de N-VA aan politiek doet bereikte de voorbije maand een triest hoogtepunt. Het enige wat voor hen telt is het electoraal belang, de eigen achterban moet gepamperd worden en de Vlaams Belang stemmers teruggewonnen. De beste manier om de aandacht af te leiden van de zware besparingsmaatregelen zoals de hoge energiefacturen, de lagere pensioenen, de duurdere medicijnen, de verlenging van de loopbaan tot je 67e, de verslechtering van de openbare dienstverlening, etc. is alles afschuiven op een zondebok. Iemand van buitenaf, waarmee je weinig gemeen hebt, die je niet zo goed kent, waar je diep in je hart een beetje bang van bent en die je overal de schuld kan van geven. Het is dit beleid of een open grenzen beleid, klinkt het dan. Anders zullen hordes vluchtelingen onze sociale zekerheid naar de verdommenis helpen. Bart De Wever beweert in zijn open brief dat hij “oprecht mededogen” voelt met de vluchtelingen, maar ze zetten hem met de rug tegen de muur. Hij kan ze niet helpen, want dan komt ons systeem van sociale zekerheid in gevaar. Dat het de N-VA zelf is die de aanval op de sociale zekerheid organiseert kan je gemakkelijk zien als je je laatste loonbrief bekijkt: al wat je netto meer krijgt gaat ten koste van de sociale zekerheid. Het “cadeau” dat we van deze regering krijgen, is een kat in een zak: want minder inkomsten voor de sociale zekerheid betekent nog maar eens lagere uitkeringen, hogere ziekenhuiskosten, lagere terugbetalingstarieven, …

 

De échte cadeaus gaan naar de multinationals en de superrijken. In Humo van 21/11/2017 verklaarden de Belgische journalisten achter de Paradise Papers: “De fiscus gaf toe dat ze niet de middelen en het personeel hebben om de rijkste familie van België, de Spoelberch, aan te pakken. Zij hebben wereldwijd zo’n vermogen opgebouwd dat ze onaantastbaar geworden zijn, via vernuftige constructies ontwijken ze alle belastingen”.

 

Het migratiebeleid van Michel I

 

Alles wat Theo Francken zegt of doet is erop gericht om de vluchtelingen en asielzoekers te criminaliseren en te ontmenselijken. Hij “maakt jacht op mensen”, “kuist de boel op”, “zet criminelen het land uit”, …
Hij staat voor een streng push-backbeleid en gesloten grenzen. De Nederlandse migratie experts Henk Van Houtem en Leo Lucassen toonden in hun boek “Voorbij Fort Europa” aan dat de mensensmokkelaars gebaat zijn bij een streng grensbeleid: hoe meer grensbewaking, hoe groter de vraag naar alternatieve routes. Het is ook big business geworden: van 2000 tot 2016 worden de verdiensten van de mensensmokkelaars geschat op 15 miljard euro. Theo Francken tast ook steeds de grenzen van het toelaatbare af en probeert hoever hij kan gaan. Op zijn bevel viel de dienst vreemdelingenzaken op 9 januari het kunstencentrum “Globe Arome” binnen en arresteerde er onder het mom van de strijd tegen terrorisme 7 mensen die administratief niet in orde waren. “Globe Arome” wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, om vluchtelingen en sans-papiers te begeleiden. Dit was er zo zwaar over dat minister van cultuur Sven Gatz zich gedwongen voelde om te protesteren. Onder zijn impuls is er tevens een wet in de maak die huiszoekingen op elk tijdstip mogelijk maken bij burgers die vluchtelingen onderdak bieden. Door de vele negatieve commentaren moest Charles Michel ook hier tussenkomen en op de rem gaan staan.

 

Het verzet groeit

 

De N-VA heeft een zeer goed uitgekiende mediastrategie. Bart De Wever alleen al heeft een 7 -koppig communicatieteam dat al zijn tussenkomsten voorbereidt. Ze zetten de toon in het migratiedebat en dringen hun visie op. Ze zijn kampioen in het misbruiken van de sociale media: hun leger volgers applaudisseert bij elke scheet en scheppen zo de indruk dat zij de enige echte vertolkers zijn van wat er leeft.

 

In realiteit verzetten steeds meer mensen zich tegen dit ranzig discours. In aanloop naar hun jaarcampagne voor een rechtvaardig migratiebeleid liet 11.11.11 in 2017 een groot onderzoek uitvoeren en daaruit bleek dat 8 op de 10 Vlamingen het belangrijk vindt om vluchtelingen te helpen, 6 op de 10 vindt dat de problemen uitvergroot worden en al het positieve onderbelicht blijft!

 

Het Burgerplatform voor Vluchtelingen telt al 30.000 leden. Via facebook slagen ze er elke avond in om aanbieders van slaapplaatsen en vluchtelingen te matchen zodat er niet meer moet overnacht worden in het Maximiliaanpark.

 

Onder impuls van hetzelfde Burgerplatform betoogden 8.000 mensen op 13 januari ll. te Brussel tegen het beleid van Francken, op 25 februari kwamen er nogmaals 10.000 op straat. Er werd ook actie gevoerd door militanten van het ACV, ABVV en de Coördinatie van sans papiers aan het gesloten centrum te Steenokkerzeel waar tot op heden nog steeds 2 mensen van de 7 die opgepakt werden in het kunstencentrum opgesloten zitten. Eén ervan is Mounir, een ACV-militant die reeds 12 jaar werkte in Brussel, maar door een oneerlijke werkgever zijn verblijfsvergunning verloor.

 

Een louter humanitaire benadering van de vluchtelingenkwestie is ontoereikend. Het spierballengerol van Francken en co tegen de migranten is slechts een flauwe voorafspiegeling van wat ons zal te wachten staan, eens deze regering de aanval op de georganiseerde arbeidersbeweging ten volle zal inzetten. De vakbonden zouden het voortouw moeten nemen en het verzet op een hoger niveau tillen. We zijn, zoals Mounir, de bezieler van het Comité van werkenden met en zonder papieren, het zo treffend verwoordt in de eerste plaats allemaal arbeiders. Enkel in gemeenschappelijk front, allen samen kunnen we dit gevecht winnen.

 

Nood aan Programma

 

Die ééngemaakte strijd kan er enkel komen op basis van een programma. Geen van de linkse partijen komt daar op dit ogenblik mee naar voren. Zo'n programma kan de solidariteitsbeweging nochtans voorzien van een eigen invalshoek die het discours van de rechterzijde countert. Wij denken dat zo'n programma moet ijveren voor "gelijke rechten voor alle werkenden." Op die manier kan de verdeling en concurrentie op de arbeidsmarkt gestopt worden. Wij zullen de komende weken zo'n programma opstellen. Wil je hier aan meewerken? Sluit je dan bij ons aan!