hutstepaardFernand Huts, CEO van Katoen Natie, deed op 16 juni in De Morgen weer een onthutsende uitspraak. Volgens deze respectabele ondernemer ligt het deels aan de rol van de moderne vrouw dat hij te weinig jonge ondernemers ziet. Qua seksisme kan dit alvast tellen.

We kunnen tussen de lijnen lezen dat een ondernemer volgens meneer Huts alvast een man is. De rol van de vrouw is dan herleid tot het met raad en daad bijstaan van de man in alles wat hij onderneemt en vooral geconcentreerd rond de zorg voor en het opvoeden van het kroost die later het kapitaal, de vrucht van het ondernemerschap, zal erven. Eva werd toch ook gemaakt uit een rib van Adam, dan is het maar normaal dat hij haar tot zijn bezit rekent. Niet dat Huts dat letterlijk zegt, maar dat lijkt toch het ideologische vaatje waaruit hij tapt.

Waarschijnlijk redeneert hij niet, maar baseert hij zich op eeuwenoude “waarden” en tradities en vindt dat het verlaten daarvan leid tot de ondergang van de maatschappij; een pad dat geëffend wordt door socialisten, vakbonden, moslims, jongeren en vrouwen die het onfrisse idee hebben opgevat zich te emanciperen en zo de toekomst van ‘onze democratie’ op het spel zetten. We kennen het riedeltje onderhand wel.

Het is stuitend dat mensen die zich zo onmisbaar achten, maar met hun hoofd nog in de middeleeuwen leven, keer op keer gebruik kunnen maken van allerlei fora om steeds dezelfde opgewarmde kletskoek rond te bazuinen. Want buiten het feit dat kranten het nodig vinden inkt en papier te verspillen aan dit soort eminente meningen, is Huts ook een graag geziene gast in een praatprogramma zoals ‘Van Gils en Gasten’' op Eén. 

Daar mag hij dan als toonaangevend entrepreneur en selfmade man enthousiast vertellen hoe plezant het allemaal is om CEO te zijn en veel centjes en allerlei invloedrijke vriendjes te hebben. Zo kan iedereen even wegdromen hoe fijn het toch moet zijn om zo’n belangrijk man te zijn. Kritiek of ideologische tegenargumenten lijken geen onderdeel van dit soort TV.

De laatste tijd heeft hij het ook graag over “Voor God & Geld. Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden”, een tentoonstelling in het Gentse Caermersklooster, te bezoeken van 17 juni 2016 tot 1 januari 2017. Huts heeft voor de tentoonstelling een belangrijk deel van zijn middeleeuwse kunstcollectie toevertrouwd aan curator Katharina Van Cauteren.

“Voor God & geld" is een tentoonstelling over de culturele en economische groei van de Zuidelijke Nederlanden in de 15e en 16e eeuw. "De wereld vandaag is het product van de middeleeuwen", zegt professor Katharina Van Cauteren. "Handel en ondernemerschap zorgen er voor dat deze gemeenschappen uitgroeien tot economische machtscentra met een bloeiende kunstnijverheid. Artistieke producten uit Vlaanderen en Brabant veroveren de wereldmarkt”. Op zich allemaal nog verteerbaar, maar Huts benadrukt graag dat het middeleeuwse Vlaanderen de bakermat van het opkomende kapitalisme was, dat daar de ‘nieuwe mens’ die vandaag nog steeds belichaamd wordt door de Vlaamse ondernemer, geboren werd. De evolutie heeft sindsdien echter niet stilgestaan, het huidige wereldkapitalisme is nog in veel grotere mate het resultaat van de industriële revolutie waar Vlaanderen toch niet meteen tot de pioniers gerekend kan worden, maar eerder Groot-Brittannië en Wallonië. De globalisering deed de rest.

Vandaag staat de Vlaamse ondernemer in rechtstreekse concurrentie met ondernemers over de hele wereld die gebruik maken van goedkope arbeid en grondstoffen. Buiten de moordende concurrentie op wereldvlak en de concentratie van kapitaal in steeds minder handen lijkt ons ook de steeds grotere parasitaire rol die het grootkapitaal speelt van veel doorslaggevendere aard dan de veranderde rol van de vrouw in de samenleving. I.p.v. vooruitstrevend en innoverend is de rol van de huidige kapitalist dan ook eerder parasitair en reactionair van aard. Het is net het privébezit van de productiemiddelen, dat hij met hand en tand en archaïsche ideologieën verdedigt, dat een barrière vormt voor de verdere ontwikkeling en emancipatie van de mensheid. Onderling concurrerende kapitalisten werken monopolievorming in de hand en hun nationale allianties, expansiedrang en handelsoorlogen leiden tot militaire conflicten en in sommige gevallen zelfs tot wereldoorlog zoals de mensheid al twee keer heeft mogen ervaren.

Werkelijke vooruitgang en emancipatie zullen vandaag de dag niet komen van privéondernemers, of dat nu mannen of vrouwen zijn. We hebben geen nood aan meer concurrentie, maar juist aan samenwerking en solidariteit, over alle nationale en andere grenzen heen om al de prangende problemen van de moderne wereld aan te pakken. Dat geld ook voor de nog steeds benarde positie van de vrouw daarin.

De opkomende burgerij van de middeleeuwen was inderdaad een progressieve factor in de context van die tijd. De huidige monopoliekapitalist vertoont echter veel meer gelijkenissen met de adel waartegen de toenmalige opkomende burgerij het uiteindelijk gerechtvaardigd vond een revolutie te ontketenen met Guillotines en alles erop en eraan. 

Vindt u dit artikel de moeite ? Steun ons dan ook financieel.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken