Op 27 augustus stond in De Morgen een interview met Dirk Van der Maelen, kandidaat ondervoorzitter voor de SP.a. Hij gaf hier woord en uitleg bij zijn gezamenlijke intentieverklaring met kandidaat voorzitter Caroline Gennez.

Bij het lezen valt direct op dat Van der Maelen in zijn uitspraken sterk beïnvloed is door de recente revolte van de partijbasis en de kritieken van SP.a Rood. Een bloemlezing:
“'We hebben in de regering toegevingen gedaan die ons zwaar zijn aangerekend, zoals de fiscale amnestie. En we zijn onze achterban uit het oog verloren.”
“De dagelijkse problemen die met onveiligheid te maken hebben situeren zich in 'onze' wijken, daar waar de mensen sociologisch gesproken voor ons zouden moeten kiezen. Maar wij hebben er geen antwoord op gegeven.”
“De inkomens uit kapitaal stijgen exponentieel en worden nauwelijks belast.”

Het moge duidelijk wezen: Van der Maelens kandidatuur voor het ondervoorzitterschap moet de onrust bij de basis sussen door het beeld te creëren dat de partij een draai naar links maakt. Toch roept dit onmiddellijk enkele bedenkingen op. Van der Maelen was fractievoorzitter van de SP.a in het parlement. Waar was hij toen de SP.a voltallig het Generatiepact goedkeurde? Van een linkse fractievoorzitter zou je toch mogen verwachten dat hij daar tegen in gaat? Eigenlijk heeft hij als puntje bij paaltje komt nooit willen wegen bij fundamentele zaken, ondanks zijn niet geringe positie – of omwille van die niet geringe positie?

Mensen kunnen natuurlijk fouten maken, zeker als ze de partijleiding te gemakkelijk volgen. De intentieverklaring van Gennez en Van der Maelen geeft echter niet de indruk die fouten te willen rechtzetten, buiten hier en daar wat lippendienst. Met zijn kandidatuur voor het ondervoorzitterschap toont Van der Maelen opnieuw waar zijn loyaliteiten liggen: stabiliteit van de partij garanderen zonder fundamenteel van koers te veranderen. In het interview met De Morgen staan zaken waarmee veel socialisten onmiddellijk akkoord kunnen gaan. Maar het zijn meestal gratuite uitspraken met weinig concrete conclusies qua programmapunten. En intussen zegt Van der Maelen wel zijn steun toe aan een asociaal project zoals de actieve welvaartstaat…

Dirk Van der Maelen staat erom bekend een socialist te zijn die steeds kiest voor het haalbare. Binnen dat stramien heeft hij zeker enkele zaken verwezenlijkt. De grenzen van het haalbare worden vandaag evenwel bepaald door het kapitaal. Zij zetten de krijtlijnen uit, zowel financieel als politiek. Van der Maelen kiest ervoor binnen de lijntjes van die ‘vrije’ markt te kleuren. Nochtans wil het socialisme de mens juist bevrijden van dergelijke opgelegde lijntjes. Het socialisme gelooft in de creativiteit van de gewone mensen om een hele nieuwe tekening te maken.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken