De Vlaamse overheid wordt overspoeld door nieuwe directieleden, die een duidelijke N-VA-stempel hebben. De directieleden (met een rode kleur) zijn veelal tot op hun pensioen op een zijspoor gezet. En nu de pionnen van N-VA op hun plaats zitten, wachten ze op het juiste moment om hun spelletjes te spelen: corona... iedereen in z’n kot, dus niemand die protesteert: besparingen worden doorgevoerd.

Veel ambtenaren die ze zomaar niet kunnen dumpen krijgen opeens een negatieve evaluatie. Hen als vakbondsvertegenwoordiger verdedigen, is niet altijd een gemakkelijk te winnen zaak. In de paritair samengestelde commissie die het beroep aanhoort van het slachtoffer zijn de voorbije jaren ook N-VA-adepten binnengeslopen. Dus je moet al veel geluk hebben om deze te overtuigen. Probeer maar eens een verdedigingszaak op poten tezetten, als je elkaar niet persoonlijk kan spreken en in de ogen kijken, alles moet via telefoon en video-chats.

In coronatijden denkt de directie, dat ze nu vrij spel heeft en opgelegde besparingen kan doorvoeren door het muilkorven van de vakbonden. Officieel bij elkaar komen lukt nu toch niet! ook niet met mondmaskers op, dan maar de vakbonden buiten spel zetten! Maar dat is buiten de scherpzinnigheid van de vakbonden gerekend. Nu er geen mogelijkheid is tot overleg tussen directies en vakbonden, houdt men enkel "informeel" overleg. Géén documenten, géén geschreven teksten, en zo proberen ze de vakbondsleiders in de zak te zetten.

Directies laten luchtballonnetjes op... en hopen dat wij deze slikken. Nadien gaan ze dan weer onder het mom van "doorgepraat met de vakbonden" hun plannen voorleggen en doorvoeren. Maar zijn de vakbonden werkelijk zo dom? Alle overheidsdiensten moeten besparen: nogmaals 1 000 ambtenaren minder. Zelfs al hebben alle ambtenaren bewezen dat ze tijdens corona de diensten kunnen doen draaien zonder face-to-face gesprekken. Onverdroten hebben ze hun werk voortgezet via telefoon, via chats, via videogesprekken... van thuis uit !

Alle werknemers wilden dat de dienstverlening aan de bevolking verzekerd bleef. Maar besparen is besparen, dachten de directies. Neem de zwaksten, neem diegene die altijd solidair zijn met de rest, val de vakbond aan, daar waar ze het sterkst staan: de laaggeschoolden! We moeten besparen, wel laat ons de schoonmaakster en onderhoudsmannen gewoon overhevelen naar een privéfirma (met 4 jaar garantie op loon- en werkbehoud). Alzo besparen we meer dan 200 ambtenaren.

Opgeruimd staat netjes; we besteden de schoonmaak uit en treffen de vakbond in volle onderbuik. Dit was eventjes buiten de socialistische vakbond gerekend. OK informeel... kan je moeilijk reageren, want er is officieel niks gezegd. ACOD was in het nauw gedreven... Het informeel overleg was als een mokerslag aangekomen. Pas nadien, als ze naar adem begonnen te snakken, zijn ze in actie geschoten: overleg met andere vakbonden en onmiddellijk een schrijven aan de directie gericht dat ze dit niet zomaar aanvaarden.

Dat uitbesteding goedkoper is, is de meest verspreide leugen bij overheidsdiensten. Dit pikken de vakbonden niet meer... bewijzen op tafel (die er niet zijn, want de echte facturen tonen iets anders). Naar de burgers toe, wordt beweerd dat er een grote besparing gerealiseerd wordt, nu het werk door zoveel minder ambtenaren kan gedaan worden. Anderzijds tonen ze niet de volledige boekhouding, en verbergen de "werkingskosten" van een dienst. Het Rekenhof heeft dit in hun audits al meer dan eens bewezen, maar de NVA- politici beweren dat deze beslissingen de primaat van de politiek zijn (Of anders gezegd: de regering, die haar mandaat haalt uit de verkiezingen, beslist en niemand anders). Algemeen werd reeds herhaaldelijk aangetoond dat uitbesteding duurder is en daarenboven in minder kwaliteit resulteert.

Maar de vakbonden, in gemeenschappelijke strijd, zullen weerleggen dat de zwaksten niet het slachtoffer mogen zijn van besparingen en stellen liever (als laatste redmiddel) een overdracht voor naar het facilitair bedrijf van de Vlaamse Overheid. Op die manier behouden de schoonmaaksters en andere onderhoudsmensen, tegen dezelfde voorwaarden hun contract en tewerkstelling. Ze worden van de eigen personeelslijst geschrapt en behoren tot een nieuwe overkoepelende dienst die alle agentschappen bij de Vlaamse Overheid ondersteunen. Dit is een veel betere oplossing dan de overheveling naar een privébedrijf, met een onzekere garantie op 4 jaar werk en loon en verder veel blablabla.

Echt in actie schieten, kunnen we nog niet, omdat het enkel een informeel voorstel was... een "ballonnetje" dat de directie oplaat... Maar we mogen ons niet laten vangen en weerloos blijven toekijken. Dit zullen we nooit doen! Zodra dit voorstel "formeel" voorgesteld wordt door de directie, kunnen we in actie gaan. Ondertussen is het onder de tafel dat we het gevecht aangaan.... vanuit ons buikgevoel, rechtvaardigheid voor iedereen. Gelijkheid voor iedereen. Respect voor iedereen. Wie zorgt ervoor? De vakbond: de macht van het getal. Sluit je aan bij de vakbond en ga de strijd aan tegen de onrechtvaardigheid!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken