Elk nieuw bewijsstuk gepresenteerd aan de onderzoekscommissie van Hutton licht het deksel een beetje meer van de doofpot van de Britse overheid inzake de Iraakse wapens en de dood van Dr. David Kelly, een wapenexpert van het ministerie van Defensie. Elke dag blijkt meer en meer hoe de kliek rond Blair niets minder is dan een addernest.

De onthullingen en beschuldigingen van de commissie gaan nu recht naar de top van de overheid, waar een plan was gesmeed om zowel Dr. Kelly als Andrew Gilligan van de BBC te belasteren, te treiteren en onder ondraaglijke druk te zetten. De bedoeling was hen zo te discrediteren en tot zwijgen te brengen. Op die manier konden Blair & co beschermd worden en werd het spoor van bedrog bedekt dat ze achterlieten toen ze Groot-Brittannië in een oorlog tegen Irak stortten. Verbazingwekkend genoeg had Dr. Kelly al in februari een voorgevoel dat hij “waarschijnlijk dood gevonden zal worden in de bossen” als de oorlog uitbrak.

Vandaag, maanden nadat de oorlog officieel eindigde, geloven steeds minder mensen de leugens van de Britse regering. Een onderzoek van Guardian/ICM toonde aan dat de helft van de kiezers nu gelooft dat de regering opzettelijk haar rapport over de massavernietigingswapens heeft aangedikt. Terwijl een ontstellende 52 procent noch de regering noch de BBC gelooft, denkt 34 procent dat de BBC geloofwaardiger is! Amper 6 procent heeft meer vertrouwen in de regering. De absolute meerderheid, een 68 procent, zegt dat de overheid Dr. Kelly onheus behandelde. Die pleegde blijkbaar zelfmoord nadat hij in het vizier was gekomen van het ministerie van Defensie als bron van de BBC die de regering in Downing Street ervan beschuldigde het dossier ‘meer sexy’ te maken. Slechts 8 procent vindt dat de regering de wetenschapper van het ministerie van Defensie fair behandelde.

Ondanks al hun public relations zijn de enige beschadigde reputaties bij deze affaire die van Blair en zijn onverkozen coterie van ‘adviseurs’. Uit een peiling van Populus eerder deze maand bleek dat 52 procent van de Britten weinig of geen vertrouwen heeft in Blair. Deze bevindingen kwamen er nadat Downing Street, ondanks eerdere ontkenningen, gedwongen was toe te geven dat Tom Kelly, de woordvoerder van de eerste minister, had geprobeerd de reputatie van wijlen Dr. Kelly te besmeuren door hem af te schilderen als een ‘Walter Mitty’ [een dagdromende fantast, die zichzelf een heldenrol toedicht, n.v.d.r.]

Serieuze crisis

Dit is de meest ernstige crisis van de regering-Blair sinds zijn aantreden in 1997. Aangezien hij al op dun ijs loopt wat betreft de oorlog en het binnenlands beleid in het voordeel van de grote bedrijven, zou dit nieuwe schandaal wel eens Blairs Watergate kunnen worden.

Het materiaal van de commissie Hutton bewijst dat er verdeeldheid bestaat over de Irak-crisis in de hoogste regionen van de regering. Voor de oorlog geloofde zelfs de stafchef van Blair, Jonathan Powell, niet dat het opgevoerde bewijsmateriaal in het cruciale dossier aantoonde dat Saddam een bedreiging vormde, “laat staan een imminente dreiging”. In een e-mail naar de voorzitter van het Joint Intelligence Committee, Sir John Scarlett, schreef Powell:

“We moeten bij de lancering van het document duidelijk maken dat we niet beweren te kunnen bewijzen dat Saddam een imminente bedreiging vormt.
“Het dossier is goed en overtuigend voor degenen die bereid zijn overtuigd te worden.
“Het document toont geen dreiging aan, laat staan een imminente dreiging van Saddam.
“Met andere woorden, het toont dat hij de middelen heeft, maar niet dat hij een motief heeft om zijn buren aan te vallen, laat staan het Westen.

Slechts een week later werd de ‘meer sexy’ versie van het dossier uitgebracht. Daarin beweerde men dat Saddam massavernietigingswapens kon lanceren binnen de 45 minuten. Het dossier was aangedikt om ‘bewijs’ aan te voeren zodat de procureur-generaal kon verklaren dat de oorlog tegen Irak legaal was. Op basis hiervan verklaarde Blair dat Irak “een serieuze en voortdurende bedreiging” is voor Groot-Brittannië. Met dit excuus steunde hij de VS eerst bij het bombarderen en later bij het binnenvallen van Irak.

Toen het verhaal van Gilligan van de BBC uitbrak, gaf Tom Kelly, de officiële woordvoerder van Blair, in een e-mail toe: “Dit wordt een kat-en-muis-spel met de BBC. Ze zullen alleen zwichten als ze merken dat we de schroeven aandraaien.” Op 8 juli werkten Jonathan Powell, Jack Straw (minister van Buitenlandse Zaken), Alastair Campbell (de ‘spin doctor’ van Blair), Sir Kevin Tebbit (de hoogste ambtenaar bij het ministerie van Defensie) en de twee woordvoerders van Blair allemaal mee aan het opstellen van een perscommuniqué waarin ze zeiden dat een functionaris had toegegeven dat hij met de BBC had gepraat. De volgende dag werd Dr. Kelly publiekelijk genoemd.

Het team van Blair bediscussieerde of ze Kelly moesten laten verschijnen voor het parlementaire Comité van Buitenlandse Zaken om hem in het openbaar op de rooster te leggen, maar ze waren gealarmeerd dat hij twijfels zou kunnen uiten over de massavernietigingswapens. Zoals Powell het stelde:

“Kevin Tebbit zei dat, hoewel Dr. Kelly de oorlog steunde en er zeker van was dat Saddam massavernietigingswapens had, hij toch onaangename zaken kon vertellen over specifieke zaken waarover hij bepaalde standpunten had.
“De eerste minister wilde weten wat Dr. Kelly dacht over massavernietigingswapens en wat hij zou zeggen.
“De eerste minister maakte duidelijk dat het ministerie van Defensie zijn intern proces diende voort te zetten en dat Dr. Kelly opnieuw geïnterviewd moest worden.”

Leugenaars

De bewijslast stapelt zich op dat Kelly tot zelfmoord werd gedreven omwille van deze door de overheid georkestreerde heksenjacht. De volledige verantwoordelijkheid voor deze misdaad ligt bij de deur van Downing Street nr. 10 en de entourage van Blair. Zonder twijfel zal Blair zich distantiëren en iemand anders overtuigen om zondebok te spelen, mogelijk Geoff Hoon, minister van Defensie. De gehele arbeidersbeweging moet protesteren tegen het onverantwoorde, antidemocratische gedrag van de rechtse kliek rond Blair. Zij sleepten de Britse bevolking tegen hun wil mee in een oorlog, stuurden Britse soldaten naar hun dood en keurden de dood van duizenden onschuldige Irakezen goed op basis van leugens en grove verdraaiing van de feiten. Om hun sporen uit te wissen gaan ze over tot nog meer leugens en bedrog. Wij zeggen: genoeg is genoeg!

Blair moet aftreden. Het hele kabinet moet opgeruimd worden. We dienen een nieuwe leider en kabinet te verkiezen die niet getekend zijn door het prokapitalistische beleid van het verleden. De politiek van de ‘vrije’ markt heeft tot een ramp geleid. Een buitenlands beleid gebaseerd op steun aan de avonturen van het Amerikaanse imperialisme is een uitbreiding van de prokapitalistische politiek in Groot-Brittannië zelf.

Het is tijd voor een terugkeer naar een socialistisch beleid, zowel thuis als in de rest van de wereld. Alleen zo kunnen de verlangens van de werkende mensen bevredigd worden.
Weg met de oorlogsstokers en privatiseerders!
Herover Labour voor het socialisme en internationalisme!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 314 2 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken