Op maandag 14 november 2011 sla ik de Evening Standard open en zie een kort artikel, ergens tussen de binnenste pagina's waar maar weinig mensen het zullen opmerken. Het begint met de verrassende vaststelling dat er "revolutie in de lucht hangt op de onafhankelijke katholieke topschool Sint-Benedictus in Ealing."

St Benedictus's werd opgericht in 1902 en wordt gerund door de Abdij van Ealing. Het is de enige Benedictijnse dagschool in Engeland, maar dat is zeker niet het enige waarvoor de school bekend staat. Het is de school die, zoals u zich misschien herinnert, berucht is omwille van betrokkenheid in een schandaal van kindermisbruik dat 60 jaar teruggaat. De schoolautoriteiten en de Rooms-Katholieke Kerk werkten samen om het op een schandelijke manier te verbergen.

De monniken die tijdens hun heilige zorg betrokken waren bij de verkrachting en seksuele marteling van kinderen, zijn overeengekomen de namen van gebouwen die vermeende misbruikers eren te veranderen. Maar dergelijke maatregelen zijn onvoldoende om de beschamende herinneringen van kindermishandeling te wissen of de walgelijke geesten uit elk hoekje en kiertje van deze ‘topschool’ te verdrijven.

De Evening Standard informeert ons dat, "old boys hun steentje bijdragen aan het eerherstel van hun alma mater.” Wat zijn de aanvullende maatregelen die deze "old boys" voorstellen om de oude school uit te mesten? De Evening Standard legt uit dat "een campagne aan de gang is onder de ‘Old Priorians’ (een categorie van oud-leerlingen) om een van de huizen te hernoemen naar de opmerkelijke oud-leerling die Che Guevara heeft doodgeschoten."

Ja, u leest het goed. Dit epicentrum van de christelijke moraal en academische uitmuntendheid (en vroeger nest van pedofielen) is trots op het feit dat de man die een weerloze man in gevangenschap heeft vermoord een oud-leerling van Sint-Benedictus is.

"Ik voer campagne om de naam te wijzigen in die van de luitenant-kolonel die Che Guevara gevangen nam en hem doodschoot in opdracht van La Paz", zegt ‘Old Priorian’ John Burke. 'Zo niet, wil ik op zijn minst een gedenkplaat voor de man. Zijn naam was Gary Prado Salmon, die in 1953 in het lager middelbaar zat en zijn pater was de militaire attaché van Bolivia. "

Is dit niet geweldig! De hypocrisie van deze religieuze moralisten kent geen grenzen. Che Guevara geniet in de hele wereld het diepste respect. Een man die geboren werd in een middenklassegezin in Argentinië en zijn hele leven gewijd heeft aan de strijd om de armen en onderdrukte mensen van de wereld te verdedigen.

Gedurende heel zijn opmerkelijke leven toonde hij de grootste persoonlijke moed. De laatste paar maanden ervan bracht hij door in de meest vreselijke ontberingen in de jungle van Bolivia in een vruchteloze strijd om de rijke oligarchie, die brutaal arbeiders en boeren uitbuitte en onderdrukte, omver te werpen.

De krachten van de reactie werden georganiseerd, bewapend en gefinancierd door de CIA. Ze waren er op uit de kleine groep vrijheidsstrijders, die uitgeput, hongerig, zonder hoop en wapens en zwaar in de minderheid waren, te vernietigen. Ze werden opgejaagd als wilde dieren en zonder genade afgeslacht.

Che Guevara werd niet gedood in de strijd. Zwaar gewond werd hij gevangen genomen. Ze durfden hem geen eerlijk proces geven. Ze waren bang voor de reactie van de bevolking van Bolivia en de arbeidersklasse van de hele wereld. Zonder zelfs nog maar een schijnproces werd hij brutaal vermoord door de huurmoordenaars van de oligarchie.

De huurlingen namen geen enkel risico. Er is niet veel moed nodig om een ​​man neer te schieten waarvan de handen vastgebonden zijn achter de rug. Toch worden deze monsters voorgesteld als helden, wiens naam moet worden gehuldigd op een door monniken geleide ‘topschool’.

Natuurlijk zegt de heer Burke dat hijzelf, op de school die nog steeds aan het bekomen is na het kindermisbruikschandaal, nooit getuige was van enig afwijkend gedrag: "Noch ik, noch zes andere broeders waren op de hoogte van feiten erger dan een uitgebreid pak slaag”, vertelde hij de Evening Standard.

Omdat "een uitgebreid pak slaag" nergens vermeld staat in de Tien Geboden, moet men blijkbaar concluderen dat het in absolute overeenstemming is met de christelijke leer. Het is natuurlijk ook geen verrassing dat een man die van oordeel is dat het koelbloedig vermoorden van revolutionairen niet alleen aanvaardbaar, maar zelfs zeer lovenswaardig is, niets onaangenaams is opgevallen aan de gang van zaken in zijn oude school.

Wat is er gebeurd met de man die Che Guevara gevangen nam? Niemand weet of geeft er om wat er met die ellendeling gebeurd is. Hij is slechts een onbenullige voetnoot in de geschiedenis. Dhr. Burke wil er ons graag op wijzen dat:

"Prado de Andes-patrouille leidde in 1966, een poging deed tot militaire staatsgreep en op een vliegtuig naar Miami werd gezet voor zijn moeite. Hij keerde terug, bereikte de rang van generaal en uiteindelijk werd hij minister van planning – de functie die hij had toen ik hem terugzag in La Paz in 1979."

De heer Burke vertoont ontroerende sympathie voor een arme kerel, die voor een klein vergrijp zoals een poging tot staatsgreep tegen zijn eigen regering, op een vliegtuig naar Miami wordt gezet. Daar kon hij genieten van het leven in gezelschap van andere schurken, maffiosi en moordenaars, die de ‘vrijheid’ hoog in het vaandel dragen in Centraal- en Zuid-Amerika door verkozen regeringen omver te werpen in opdracht van de CIA.

Maar eind goed, al goed. De held van dhr. Burke belandde in een comfortabele job als Boliviaanse ambassadeur in Londen, waar hij op diverse cocktailparty's zijn heldhaftige daden kan delen met de Groten en de Goddelijken, eindeloos opscheppend over hoe hij in zijn eentje de grote Che Guevara ‘neerhaalde’.

We weten niet of de heilige paters van Sint-Benedictus hebben ingestemd met het prachtige voorstel. Wat we wel weten is dat lang nadat luitenant-kolonel Prado dood en vergeten is, Ernesto ‘Che’ Guevara een onvergankelijke herinnering van echte revolutionaire heroïek en een bron van inspiratie zal blijven voor de nieuwe generaties die strijden voor de omverwerping van een rot, onderdrukkend en moreel failliet systeem dat monsters zoals Gary Prado Salmon voortbrengt.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken