Vonk/Révolution beschikt niet over kapitaalkrachtige sponsors, reclame-inkomsten, subsidies of aandelen in winstgevende bedrijven. Onze financiën komen van de talrijke kleine giften van mensen die actief werken aan de verandering van de maatschappij. Zo zorgen we voor onze politieke onafhankelijkheid. De scherpe analyses en marxistische voorstellen die we opstellen worden gesmaakt. De sterke vooruitgang van het aantal bezoeken aan onze vernieuwde website geven dit aan. Maar het marxisme is vooral een gids voor actie.

Het laatste jaar zijn we niet bij de pakken blijven zitten. Een greep uit onze actieterreinen. Onze militanten stonden zo bijvoorbeeld op de bres in de strijd tegen de lagen lonen in de Brusselse lokale besturen. Ze speelden een grote rol in de syndicale vernieuwing bij het gemeentepersoneel in Sint-Gillis. Een andere kameraad is actief lid van het Koerierscollectief dat de strijd van de maaltijdkoeriers vorm geeft in Brussel en Gent. We hebben gemobiliseerd en deelgenomen aan de klimaatstakingen en daar een marxistische systeemkritiek aangebracht.

Op de VUB zijn we ook actief rond de antiracistische strijd, met onder meer de mobilisaties tegen de komst van Francken. De Rosa Luxemburg activiteit was een voltreffer. De Karl Marx wandelingen trekken steeds weer nieuwe mensen aan. We gaven twee boeken (in het Nederlands en het Frans) uit naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Duitse revolutie. Als eerste politieke groep organiseerden we een open activiteit in solidariteit met de Gele Hesjes.

De ‘Jeudi du Marxisme’ zijn in Brussel uitgegroeid tot een maandelijkse politieke activiteit voor mensen op zoek naar een alternatief op dit sytsteem. Met de campagne Handen Af van Venezuela antwoorden we op de talrijke medialeugens en helpen we samen met anderen de strijd tegen VS en andere inmenging tegen te gaan. In en rond de PVDA wordt onze steun en ook onze inhoudelijke inbreng geapprecieerd.

Vonk maakt ook deel uit van de International Marxist Tendency. Met de IMT breken we verder door met groepen in Polen, Rusland en Myanmar (voormalige Birma). De website In Defence of MarxismIn Defence of Marxism is uitgegroeid tot waarschijnlijk de belangrijkste marxistische referentie op internationaal vlak.

In het volgende jaar willen we ons verder uitbouwen. Hiervoor zoeken we personen die ons maandelijks een gift bezorgen (met een permanente bankopdracht). Giften van 5, 10, 15 euro of meer zijn welkom. In ruil hiervoor krijgt u ons tijdschrift opgestuurd en engageren we ons niet te rusten voordat we het kapitalistische monster hebben verslagen.


Neem een maandelijkse opdracht op IBAN BE15 0011 3702 7330 BIC GEBABEBB op naam van ‘Vonk’ met vermelding 'maandelijkse opdracht'.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken