Begin vorige week kregen de vakbonden van het bedrijf Meister in het Luikse te horen dat twee belangrijke bestellingen zouden worden uitbesteed aan een andere zetel. Meister maakt auto-onderdelen voor de automobielindustrie. De vakbonden vrezen voor een delokalisering van een gedeelte van de productie naar Tsjechië. Na kort de directie te hebben opgesloten blokkeerden de arbeiders de poorten van het bedrijf. Hiermee verhinderen ze dat vrachtwagens met geproduceerde onderdelen – een oorlogsschat – zouden worden geleverd. De directie probeerde zondag een ‘forcing’, zoals ze dat in het Frans noemen. Een twintigtal in het zwart geklede ‘bewakingsagenten’ uit Duitsland drongen het bedrijf binnen met drie vrachtwagens en andere kleine voertuigen.

Tot nu toe is niet bekend over welke ‘bewakingsfirma’ het gaat. De minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, kon op de radio niet bevestigen of de firma al dan niet erkend was in België. De ‘bewakers’ droegen gummiknuppels en baseballknuppels, hadden traangassprays bij – allemaal wapens – en sommigen liepen rond met kogelvrije vesten. Eens ter plaatse sloten ze de vier arbeiders belast met het onderhoud op en verhinderden ze hen contact op te nemen met de buitenwereld. Twee arbeiders werden verwond tijdens deze actie. Gelukkig slaagde een arbeider erin de politie te verwittigen.

Ondertussen kwamen tientallen andere arbeiders en delegees ook ter plaatse. Zo een honderd mensen blokkeerden nu de poort. Het was duidelijk: de directie had een privémilitie ingezet tegen de actievoerders. Het ABVV hekelde de patronale ‘methodes met een fascistisch geurtje’. Dankzij de massale blokkade voor de deur slaagde deze privémilitie er niet in om de onderdelen uit de fabriek te halen.

Uiteindelijk was het de politie die hen moest bevrijden. Onder politiebegeleiding en in politiewagens werden ze uit de site geloodst. Tot verbijstering van de arbeiders en de vakbonden werden ze niet aangehouden! Of ze in beschuldiging worden gesteld voor de vorming van een privémilitie of voor geweldpleging, daar horen we niets van. En wat met de baas, die de opdrachtgever is van deze gespierde tussenkomst? Volledige radiostilte bij de politie of het gerecht. Nochtans is er een wet op de privémilities (waarmee de fascistische Vlaamse Militanten Orde werd ontbonden) die dergelijke organisaties verbiedt.

Van het staatsapparaat mag men niet verwachten dat ze optreedt in het voordeel van de arbeiders in een sociaal conflict. Vijfendertig jaar geleden probeerde de directie van de scheepswerf Boel Temse de bedrijfsbewakingsdienst in te zetten tegen de vakbonden. Deze firma, ‘Intergarde’, legde dossiers aan over actievoerders en intimideerde de arbeiders op de werkvloer. Door massale actie slaagden de vakbonden erin een gedeelte van de bewaking van de ‘Intergangsters’ op te heffen. Terecht vreesden ze de halve militarisering van het bedrijf, zeker in geval van sociaal conflict.

Zo wordt er efficiënt gestreden tegen het gebruik van patronale privémilities (lees hierover het relaas van Jan Cap, hoofddelegee van het ACV op de Boelwerf: www.marxists.org/nederlands/cap/in_naam_klasse/7.htmwww.marxists.org/nederlands/cap/in_naam_klasse/7.htm)

Bij Meister is het de massale blokkade voor het bedrijf en de mobilisatie van delegees en militanten uit andere bedrijven dat het verschil heeft gemaakt.

Duidelijk wordt ook dat een gedeelte van het patronaat op confrontatie aast met de vakbonden en gewelddadige en onwettige middelen niet schuwt. Gisteren kregen ze spontaan lik op stuk. Maar er is meer nodig. De vakbonden spreken best onder elkaar af dat van zodra zoiets wordt herhaald in één bedrijf, delegaties van de hele sector en het hele land toestromen naar de vestiging om de mobilisatie te versterken. Indien de directies verder gebruik maken van privémilities moeten wij ons ook organiseren om hen een antwoord te bieden. Zoals in de jaren ‘30. Toen beschikte de arbeidersbeweging over de USAF (Union Socialiste Antifasciste) en het Arbeidersverweer (lees in het Frans een dossier op de website van het Brusselse ABVV: http://www.fgtbbruxelles.be/Code/fr/brochures/2003/liberte/c01_03b0102.htmhttp://www.fgtbbruxelles.be/Code/fr/brochures/2003/liberte/c01_03b0102.htm), die fysiek de activiteiten van de vakbonden en de BWP beschermde tegen fascistische aanvallen. Hier zijn we nog niet aan toe. Maar een gewaarschuwde en voorbereide arbeidersbeweging is er twee waard!

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken