Deze tekst werd oorspronkelijk geschreven om aan onze leden uit te leggen hoe we ons als communisten kunnen organiseren. Deze principes en methoden zijn geen geheim. Sluit je aan en dit is hetgeen je bij ons kunt verwachten.

Je kunt er zeker van zijn dat wanneer er ergens een protest of demonstratie tegen onrecht plaatsvindt, de communisten zich in de menigte zullen bevinden. Van de klimaatcrisis tot racistisch politiegeweld tot imperialistische oorlog: er is geen tekort aan oorzaken die miljoenen de straat op drijven in dit tijdperk van kapitalistische crisis en verval. Communisten moeten schouder aan schouder aan deze bewegingen deelnemen met de bredere arbeidersklasse en geradicaliseerde jongeren.

Maar als communisten opdagen bij een demonstratie, hebben we bepaalde plichten die verder gaan dan alleen het toevoegen van nog een groep mensen aan de menigte. Zoals Marx in het Communistisch Manifest uitlegde:

“In de verschillende ontwikkelingsfasen die de strijd van de arbeidersklasse tegen de bourgeoisie moet doorlopen, vertegenwoordigen [de communisten] altijd en overal de belangen van de beweging als geheel.”

Met andere woorden: als revolutionairen die zich inzetten voor de omverwerping van het kapitalisme tijdens ons leven, moeten we onszelf zien als een transportband voor marxistische ideeën, eisen en perspectieven naar de bredere beweging. Elk protest tegen de symptomen van het kapitalistisch verval is immers in werkelijkheid een springplank voor mensen om tot de conclusie te komen dat het systeem zelf moet worden afgeschaft. We moeten mensen helpen dit besef te bereiken! Dus hoe gaan we ermee om?

Begrijp je rol als communist

Communist zijn betekent begrijpen dat de arbeidersklasse een historische kracht is met het objectieve potentieel om de samenleving te transformeren via een socialistische revolutie. Maar de hele geschiedenis bewijst zonder enige twijfel dat dit nooit kan gebeuren zonder een massale communistische partij die de arbeidersklasse aan de macht brengt. Hoewel zo'n partij nog niet bestaat, is de IMT begonnen met het opbouwen van haar kern. Dit betekent dat het de plicht van iedere communist is om actief en dringend te helpen bij de opbouw van die partij.

Het is dit inzicht dat Lenin en de bolsjewieken in staat stelde met succes de eerste socialistische revolutie in de geschiedenis te leiden. De bolsjewieken namen deel aan vele stakingen en demonstraties in de jaren voorafgaand aan 1917 – maar altijd als een georganiseerd marxistisch contingent, met inzicht in de noodzaak om de beste klassenstrijders in een samenhangende partij te betrekken om de strijd tegen het kapitalisme in eenheid te leiden.

Vanuit dit gezichtspunt is elke demonstratie een kans om de politiek te bespreken met een groot aantal gelijkgestemde mensen en om de meest vastberaden onder hen te rekruteren voor de communistische beweging. Het is niet onze taak om alleen maar veel goede discussies te voeren, of een vurige toespraak te houden, of veel folders uit te delen, hoe belangrijk die dingen ook zijn. Bovenal moeten we helpen anderen te betrekken bij de opbouw van een communistische partij. Concreet betekent dit dat we met mensen over politiek moeten praten, hun telefoonnummers moeten vragen en ze meteen daarna moeten bellen om meer te praten over de strijd voor het communisme en om ze te vragen bij ons aan te sluiten.

Een kleine, maar soms nogal luidruchtige groep activisten zou bezwaar kunnen maken tegen deze aanpak, omdat het op de een of andere manier ongepast is om op bepaalde momenten ideeën te bespreken en mensen te rekruteren voor de zaak van het socialisme. Maar communisten zijn ongevoelig voor deze zwakke argumenten, die de invloed van de bourgeoisie en de kleinburgerij op de arbeidersbeweging weerspiegelen. De kapitalistische klasse zou tenslotte niets liever willen dan dat wij onze politieke activiteit beperken tot incidentele protesten, zonder ons te organiseren in een duurzame arbeidersorganisatie die in de aanval kan gaan en uiteindelijk het kapitalisme helemaal kan omverwerpen.

De meest serieuze mensen begrijpen dat alleen protesteren niet genoeg is. Ze willen een ernstige uitleg over de manier waarop het kapitalisme kan worden bestreden en een langetermijnstrategie die daadwerkelijk resultaten kan opleveren. Alleen wij kunnen dit bieden!

Neem de tijd om je van tevoren politiek voor te bereiden

Met politieke duidelijkheid opdagen bij een demonstratie is de eerste taak. Je zou de nodige tijd moeten nemen om de marxistische analyse van de onderhavige kwestie te lezen. Het is goed om ervan uit te gaan dat je de kans krijgt om de menigte toe te spreken. Wat is de boodschap die je wilt overbrengen? Welke eisen of slogans komen overeen met de onmiddellijke situatie? Wat zal de beweging naar een hoger niveau helpen? Hoe kunnen we de klassenstrijd en de potentiële macht naar voren halen die vrijkomt zodra de verenigde arbeiders besluiten het heft in eigen handen te nemen?

Als je samen met andere kameraden een protest bijwoont, kom dan samen voordat het begint en doe een politieke briefing om de belangrijkste ideeën te bespreken die je van plan bent naar voren te brengen. De sleutel is om het kort en geconcentreerd te houden. Marsen en bijeenkomsten zijn niet bevorderlijk voor lange politieke discussies. Met welke slagzin pleit je in de meest concrete termen voor een socialistische revolutie?

Neem bijvoorbeeld de huidige beweging ter verdediging van Palestina. Wat moeten de communisten op dit moment aan de beweging communiceren? We moeten benadrukken dat de slachting in Gaza niet mogelijk zou zijn zonder de volledige steun van het Amerikaanse imperialisme. Voor de ogen van de wereld vindt een brutale campagne van etnische zuivering plaats, en de enige manier om deze te stoppen is door een einde te maken aan het Amerikaanse imperialisme zelf. De arbeidersklasse heeft de macht om de kapitalistische samenleving tot stilstand te brengen, inclusief wapenleveringen, als we ons organiseren en ons verenigen. Dat is een grote opgave, maar we hebben er vertrouwen in dat we die kunnen verwezenlijken als we voor dat doel een massale communistische partij opbouwen.

Zorg ervoor dat mensen je zichtbaar als communist kunnen herkennen

Het is goed om een rood T-shirt of een hamer-en-sikkel-shirt te dragen, zodat mensen je politiek meteen kunnen opmerken. Dit is niet alleen omdat “communisten er een hekel aan hebben hun opvattingen en doelstellingen te verbergen” (wat ook waar is), maar omdat we een magneet moeten zijn voor andere communisten die nog niet georganiseerd zijn. Soms beginnen de beste gesprekken wanneer iemand in de menigte ziet dat je een communist bent en meteen naar je toe komt om met je te praten.

Belangrijker dan het T-shirt dat je draagt, is echter het politieke materiaal dat je meebrengt. Zorg er dus voor dat je een stapel relevante pamfletten en en recente nummers van het tijdschriften in je armen hebt.

Als je deel uitmaakt van een contingent kameraden, neem dan voldoende rode vlaggen mee en print een aantal bijpassende protestborden met revolutionaire slogans. Zet een tafel en ga met enkele kameraden aan tafel zitten, terwijl anderen zich in de menigte begeven om met mensen te praten. Als de mars eenmaal is begonnen, groepeer je dan samen in een zichtbaar communistisch contingent met vlaggen achter een spandoek. Als we een megafoon hebben en de menigte kunnen leiden in gezangen, des te beter. Op deze manier zullen onze kameraden opvallen als een communistisch blok in de demonstratie, en niet slechts individuen in de menigte.

Wees proactief bij het starten van discussies en ga door met het werven van mensen

Zorg ervoor dat je mensen actief en op een vriendelijke manier benadert. Maar praat niet ‘tegen’ mensen – stel vragen en voer een gesprek. En zorg ervoor dat je het onderwerp in kwestie verbindt met de bredere behoefte aan een socialistische revolutie. Vraag dingen als: Bent u een communist? Wilt u het kapitalisme omverwerpen? Wat maakte jou tot communist? Denkt u dat we een revolutie nodig hebben? Hebt u gezien dat de opmerkingen van Biden onvoorwaardelijke steun aan Israël gaven? Heb je de video’s gezien van wat Israël doet?

Zorg er ten slotte voor dat je een oproep tot actie doet: “Als je een communist bent, moet je je echt organiseren! We maken deel uit van een snelgroeiende beweging die tot doel heeft de samenleving te transformeren. De revolutie heeft jou nodig!” Als je iemand ontmoet die klaar is om zich te organiseren, is het aan jou om door te gaan met het werven en organiseren van hem of haar. Verzamel telefoonnummers en bel later diezelfde dag, of uiterlijk de volgende dag. Jouw taak

is om hen te introduceren en te rekruteren voor de bredere strijd voor de socialistische revolutie. Het is ook een goed idee om de gebeurtenis samen met de kameraden die aanwezig waren samen te vatten, er lessen uit te trekken en een plan te maken voor het aangaan van de nieuwe contacten die je hebt gelegd.

Kameraden van de IMT hebben deze methoden over de hele wereld gebruikt om tientallen, twintigtallen, honderden en duizenden communisten te vinden en te organiseren. Op deze manier kunnen we een grotere politieke impact bekomen. En hoe meer we in gelederen groeien, des te meer zullen we ons gaan onderscheiden als de meest revolutionaire, standvastige, principiële klassenstrijders, die een revolutionaire socialistische oplossing bieden voor alle dringende problemen die arbeiders over de hele wereld doet radicaliseren.