S&V: na de ontmaskering, tijd voor de grote bezemzwiep
Een onderzoeksreportage en 40 minuten, zoveel was er nodig om het gehypte extreem-rechtse studentengroepje Schild & Vrienden (S&V) in het nauw te drijven. Dit is het uitgelezen moment om er een schepje bovenop te doen en extreem-rechts van de campussen te verjagen. Verkondig je anti-racisme luid en duidelijk. Strijd luid en duidelijk voor een socialistische samenleving, die de voedingsbodem van deze verwerpelijke groeperingen naar de vuilbak van de geschiedenis kan verwijzen.
Lees verder
De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
Lees verder
Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
Racisme, homofobie, islamofobie, vrouwendiscriminatie, zijn allen vormen van onderdrukking die ondanks alle ‘vooruitgang’ blijven bestaan in onze maatschappij. Wat er ook was gewonnen aan rechten op deze vlakken, en het was dan nog ruimschoots onvoldoende, komt vandaag op de helling te staan. De laatste jaren is er op deze terreinen een tegenreactie op gang gekomen.
Lees verder
Klimaatchaos, het kapitalisme treft schuld
De temperaturen blijven stijgen en de kapitalisten kunnen enkel machteloos toekijken. In laatste instantie is hun systeem verantwoordelijk voor deze vernietigende chaos.
Lees verder
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • S&V: na de ontmaskering, tijd voor de grote bezemzwiep
  • De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
  • Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
  • Klimaatchaos, het kapitalisme treft schuld

Eind 2017 organiseerden vier vakbonden op ‘Black Friday’ (24 november) een staking die de belangrijkste site van Amazon in Piacenza (in het Noorden van Italië) sterk heeft verstoord.

 

De site bestaat zes jaar en telt 1.600 vaste personeelsleden. Tijdens piekmomenten worden ook honderden uitzendkrachten ingezet. Tot voor kort hadden de managers de gewoonte algemene vergaderingen te houden om het personeel te motiveren. Gezien de goede resultaten van het bedrijf nodigde de directie het personeel uit om zichzelf te feliciteren en op handgeklap te trakteren. Als reactie hierop begon een deel van het personeel zich te organiseren. Hun werkomstandigheden zijn immers erbarmelijk; overuren worden niet uitbetaald, rustpauzes worden geweigerd en steeds meer personeelsleden hebben te kampen met gezondheidsproblemen. Daarom werd anderhalf jaar geleden met een vakbondswerking gestart en de druk op de vakbondsleiders om actie te voeren nam snel toe. De eerste 24-uren staking was alvast een overweldigend succes. Meer dan de helft van het vaste personeel nam eraan deel. De directie van Amazon probeerde de impact van de actie te minimaliseren door de pakjes vanuit een andere site te verzenden, maar veel pakjes vertrokken uiteindelijk met vertraging. Het stakingspiket werd vanaf 5.00 uur ’s morgens bemand door tweehonderd personeelsleden, waarvan het overgrote deel jongeren. Ze beseffen heel goed dat er naar hen wordt opgekeken door het personeel van andere distributiecentra van Amazon, in Italië en in andere landen. De gelijktijdige staking van het personeel op zes Amazon-sites in Duitsland, was dan ook meer dan een morele opsteker. Vastberaden eisten ze onderhandelingen voor de verbetering van hun werkomstandigheden. Voorlopig word dit hen nog geweigerd en de directie probeert de weerstand van het personeel te breken. Maar een nieuwe periode is ingezet bij Amazon. Het personeel neemt haar lot in eigen handen. Andere acties, in Italië en elders, staan alvast gepland voor de nabije toekomst.