Update 1 augustus: Amin is door de Pakistaanse Sindh Rangers vrijgelaten. Dit is een overwinning, mogelijk gemaakt door de internationale solidariteit die snel werd georganiseerd in alle uithoeken van de wereld. Het zal de Pakistaanse activisten moed geven dat ze zich tegen de terreur van de Pakistaanse staat kunnen verzetten.

Kameraad Amin, een actief lid van de Progressive Youth Alliance in Karachi, werd op 14 juli uit zijn huis in de Shah Faisal Colony in Karachi ontvoerd door de Rangers (een paramilitaire troepenmacht in Pakistan). Niemand weet waar hij zich bevindt, zelfs niet de Pakistaanse politie of het Hooggerechtshof.

Lees hier het originele artikel.

Wat is er gebeurd?

Op 14 juli om 2 uur 's nachts werd Amins huis aangevallen door tientallen Rangers die zonder bevelschrift of wettelijke toestemming met geweld het terrein betraden. Ze bedreigden zijn zus Sairo Bano (ook lid van de PYA) en zijn moeder, voordat ze hem ontvoerden.

De familie vroeg naar de aanklacht tegen hem of enig andere reden voor de aanval, maar ze kregen geen antwoord. In plaats daarvan werd het hele huis doorzocht en werd de familie mishandeld. Later benaderde Amins familie de politie, maar het lokale bureau weigerde hun klacht te ontvangen en weigerde hen te vertellen waar Amin zich bevond. Door deze situatie verkeert zijn moeder in een kritieke toestand.

De familie heeft ook een aanvraag tot habeas corpus ingediend bij het Hooggerechtshof. Nadat aan alle eisen was voldaan, stelde de rechtbank de zaak toch uit. Nochtans wordt de aanvraag, juridisch gezien, als dringend beschouwd. De datum van de hoorzitting is nu vastgesteld op 7 augustus.

Er zijn veel protesten geweest in verschillende steden in het land, ondanks de intimidatie van de autoriteiten om van deze protesten af te zien. Op 21 juli werd in Karachi ook een groot protest gehouden waaraan een veel politieke activisten en mensenrechtenactivisten deelnamen. Er werd de vrijlating geëist van Amin en andere mensen die door de Rangers en andere veiligheidstroepen in het hele land waren ontvoerd.

Gemarteld worden of sterven

De levens van Amin en vele anderen die in verschillende delen van het land zijn ontvoerd, hangen in de weegschaal. In veel gevallen zijn de slachtoffers van de Rangers tijdens hun opsluiting ernstig gemarteld en anderen hebben het met hun leven moeten bekopen. Velen zijn ook gedwongen zich aan te sluiten bij speciale politieke partijen die door de heersende klasse worden gesteund. Als ze weigeren worden ze bedreigd met betrokkenheid bij ernstige strafbare feiten, waarna ze voor de rest van hun leven in de gevangenis wegrotten.

Naarmate meer mensen zich in extreme armoede en ontbering storten, bereikt de staatsrepressie een nieuw hoogtepunt. Dit alles wordt gedaan om allerlei politieke processen te doen stoppen, tegen de plunderingen van de elite en om hun uiterst luxueuze levensstijl te verdedigen. Deze ontvoeringen zijn in Pakistan gemeengoed geworden en in feite is het een bloeiende handel geworden voor het personeel van de veiligheidsdiensten. De ontvoerden worden in Pakistan "missing persons" genoemd en hun aantal heeft de laatste jaren duizenden bereikt.

Veel slachtoffers worden ernstig gemarteld en worden vervolgens gedwongen om ernstige misdrijven toe te geven zonder dat ze voor de rechter worden gebracht. Families van slachtoffers worden voortdurend lastiggevallen en vrouwelijke leden werden in verschillende gevallen seksueel misbruikt. Er worden ook enorme sommen smeergeld gevraagd van families om de slachtoffers vrij te kopen, en in sommige gevallen krijgen de families te horen dat als ze een steekpenning geven, de ontvoerde persoon van hun familie niet zal worden gemarteld. Het is echter niet toegestaan dat het slachtoffer contact heeft met de familie, zelfs niet per telefoon. De verblijfplaats van het slachtoffer wordt nooit onthuld. Volgens veel berichten zijn de dode lichamen van slachtoffers die in het verleden tijdens martelingen zijn gestorven, pas aan hun familie overhandigd nadat ze enorme sommen geld als steekpenningen hebben betaald. Verschillende oudere familieleden zijn ook gestorven aan een hartaanval na een zulke brutaliteit.

Spelen met mensenlevens is een vuile zaak

De rechtbanken, wethandhavingsdiensten en politieke partijen zijn ofwel hulpeloos, ofwel maken ze deel uit van deze vuile zaak. Ze spelen met het leven van mensen in het hele land, en Amin is daar één van. Iedereen die zijn stem verheft tegen dit onrecht dat door de veiligheidstroepen wordt gepleegd, wordt bestempeld als een verrader en wordt bedreigd met opruiing, of erger nog, ontvoerd.

De wetten in Pakistan waren al enorm repressief als gevolg van het Britse imperialisme, dat de koloniale massa's wou onderwerpen. Tegenwoordig is de staatsrepressie veel verder gegaan dan die wettelijke grenzen en heeft ze een farce gemaakt van het rechtssysteem, dat een vijgenblad is geworden om hun misdaden te verdoezelen.

Naakte barbarij is in het hele land de orde van de dag geworden. De staat, de rechtbanken en andere instellingen zijn zo verrot, corrupt en ontaard dat ze zichzelf totaal nutteloos maken. De staat gebruikt de steun van de imperialistische mogendheden zoals de VS en andere westerse landen om deze barbarij te bestendigen. De financiële steun van het IMF en de Wereldbank draagt ook bij aan deze barbaarse repressie.

De crisis van de Pakistaanse politieke partijen is erg diep. De heersende klasse beschikt vandaag de dag over geen enkele politieke partij die zelfs maar een schijn van vertrouwen heeft onder een deel van de massa's zoals ze dat in het verleden deden. Ook worden pogingen om nieuwe politieke partijen van bovenaf op te leggen niet zo enthousiast ontvangen zoals vroeger, vooral na het mislukken van het drama genaamd de PTI, die nu geacht wordt het land te regeren. In al deze omstandigheden verslechtert de benarde situatie van politieke activisten die tegen al dit onrecht opkomen en bereikt de staatsrepressie een ongekend niveau.

Solidariteit is nodig

We doen een beroep op alle werkers in de wereld en onze kameraden in verschillende landen om te protesteren tegen deze barbaarse misdaden van de Pakistaanse staat.

We eisen de onmiddellijke vrijlating van kameraad Amin of, als er een aanklacht tegen hem is, moet hij voor de rechter verschijnen. We eisen ook de vrijlating van alle mensen die door de veiligheidstroepen in Pakistan zijn ontvoerd. Indien er een klacht tegen de ontvoerden wordt ingediend, moeten ze onmiddellijk voor de rechter verschijnen. Dit is een fundamenteel democratisch recht en we moeten hiervoor opkomen.

#ReleaseAmin

#StopStateAbductionsInPakistan