De Bolivariaanse revolutie had veel bijval tijdens de actie in Brussel ten voordele van de vijf Cubaanse gevangen in de Verenigde Staten. De brochures van de campagne Handen Af van Venezuela gingen vlot van hand. We verkochten er 11, waarvan één in digitale versie! De twee Vlaamse parlementairen ter plaatse wensten ook meer te weten over Venezuela. Als je weet hoe Cuba Venezuela helpt en omgekeerd hoe Venezuela er is in geslaagd de Cubaanse revolutie uit het isolement te halen dan is deze interesse niet te verwonderen.

Op de jaarlijkse activiteit van het Salvador Allende Komité Antwerpen (SAK) om de contrarevolutie van 1973 in Chili te herdenken, was eveneens plaats gemaakt voor Venezuela. In Chili slaagde de coup van Pinochet en vielen er 30.000 slachtoffers, maar in Venezuela kon het volk in 2002 de gelukte staatsgreep tegen Chavez omdraaien door massamobilisaties. Daarover draaide het SAK de documentaire ‘The Revolution will not be Televised’, waarna ze ons gevraagd hadden om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

De mensen in de zaal waren duidelijk gechoqueerd door de manier waarop de coup was uitgedokterd en vooral door het feit dat ze daar in ‘onze’ media weinig of niets hebben over vernomen. Anderen vroegen dan weer naar de verwezenlijkingen van de Bolivariaanse regering. Wim Benda, de spreker, legde uit dat grootschalige projecten gratis onderwijs en gezondheidszorg brengen naar wijken waar mensen nog nooit een dokter hadden gezien, en hij verwees daarbij naar de rol van Cubaanse dokters. De grootste verwezenlijking is echter dat ze revolutie terug op de agenda hebben gezet, namelijk dat miljoenen mensen nu hun lot in eigen handen nemen via allerlei comités. Iemand vroeg of het volk zich al uitspreekt tegen het kapitalisme. Daarop antwoordde de spreker dat Chavez een debat over socialisme heeft gelanceerd, dat dit nu in de massabeweging wordt besproken, maar dat het natuurlijk ook belangrijk is socialistische maatregelen te nemen, zoals de onteigening van de banken en de grote fabrieken. Enkele tientallen bedrijven zijn al genationaliseerd onder arbeiderscontrole en dat kan als voorbeeld dienen voor heel de economie. Wim eindigde met het belang van solidariteit te benadrukken. Daarom repten verschillende mensen zich na de toelichting naar de stand van Handen Af van Venezuela om hun adres te geven. We verkochten voor ongeveer 30 euro aan materiaal.

Het culturele aspect van de avond was ook goed verzorgd, met enkele Chileense artiesten en een optreden van het solidariteitskoor Hei Pasoep. De hongerigen konden ondertussen genieten van pastel de choclo en empanadas.

Handen Af van Venezuela was ook voor de derde maal aanwezig met een stand op de Dag van de Internationale Solidariteit van ABVV West-Vlaanderen. Ongeveer 200 syndicalisten zakten af naar Menen om te wandelen en te eten, maar ook om zich te laten informeren over de problemen met vakbondswerk in Colombia. Er was doorlopend een tentoonstelling over Colombia: een ondertitelde videoprojectie en zes grote doeken met kleurenfoto's over de ongelijkheid en de vakbondswerking daar. We verkochten voor 18 euro materiaal. Vanuit syndicale hoek groeit de interesse in Venezuela. Ook andere organisaties zoals FOS en Indymedia toonden belangstelling voor de campagne en de nationale solidariteitsdag op 9 december. Die krijgt intussen steeds meer steun.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken