Volgens het eerste bericht van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral) heeft de kandidaat van de Bolivariaanse revolutie Hugo Chavez de verkiezingen gewonnen met 61,35 procent van de stemmen tegen de kandidaat van de rechterzijde Manuel Rosales die slechts 38,39 procent heeft behaald. Dit was het resultaat na de telling van 78,31 procent van de uitgebrachte stemmen.

We laten even Chavez zelf aan het woord. “Deze verkiezingsoverwinning heeft geen voorgaande in de geschiedenis van Venezuela. Acht jaar geleden wonnen we met een marge van 800.000 stemmen. Vandaag is de marge 3 miljoen stemmen. Acht jaar geleden behaalden we 55 procent van de stemmen, in het jaar 2000 wonnen we opnieuw met 58 procent en in 2004 wonnen we het referendum met 59 procent. Nu breken we door het plafond van 60 procent”.

Gisterenavond stonden er tientallen, zelfs honderdduizenden aanhangers van Hugo Chavez onder het balkon van het presidentieel paleis de overwinning te vieren. Toen Chavez aan het balkon kwam om de overwinning aan te kondigen werd hij onthaald op een reusachtig "Uh, Ah Chavez, no se va!” en op “Victoria, victoria, victoria popular”.

Dat deze verkiezingsoverwinning op 3 december geen eindpunt was maar het beginpunt van een nieuwe etappe in de revolutie viel op in de toespraak van Chavez. “Vandaag begint een nieuw tijdperk (…) De centrale gedachte ervan is de verdieping en uitbreiding van de socialistische revolutie. Meer dan 60 procent heeft niet voor de persoon Chavez gestemd maar voor een project dat de naam "Venezolaans socialisme" draagt. Zonder concrete maatregelen te noemen stelde hij dat het moment is aangebroken om een socialistische economie, moraal en staat uit te bouwen. In de nieuwe etappe zal de strijd tegen de bureaucratische contrarevolutie en de corruptie centraal staan. “Een strijd voor een nieuwe staat moet erin slagen de bureaucratisering te verslaan”, benadrukte hij.

De kandidaat van de rechterzijde, Manuel Rosales, bleek gisterenavond zijn nederlaag te erkennen. “Ze hebben ons verslagen” gaf hij toe. Maar dat mag ons niet doen geloven dat de rechtse oppositie zich heeft verzoend met de democratische spelregels. Op hetzelfde moment dat Manuel Rosales zijn nederlaag toegaf klaagde hij een zogezegde manipulatie aan van de stemmen. Hij riep zijn aanhangers ook op tot de vorming van een nieuwe beweging. Het is op dit ogenblik niet duidelijk hoe zijn achterban zal reageren.

Manuel Rosales heeft echter wel de huidige krachtsverhoudingen ingeschat. Deze zijn hem niet gunstig. Helemaal niet. De oppositie is er misschien wel in geslaagd om honderdduizenden mensen op de been te brengen verleden week in Caracas. Het kamp van de Bolivariaanse revolutie echter mobiliseerde datzelfde weekeinde naar schatting twee miljoen aanhangers. De houding van Manuel Rosales wordt enkel en alleen ingegeven door de angst voor de revolutionaire massa’s. Het is slechts een tactische houding. Het doel blijft een einde te maken aan de Bolivariaanse revolutie met of zonder democratische middelen.

De oppositie is verdeeld over het te volgen pad na deze verkiezing. Sommigen willen nu onmiddellijk in het offensief gaan tegen Chavez en de Bolivariaanse revolutie door middel van betogingen, acties en destabilisering zoals tijdens de ‘oranje revolutie’ in Oekraïne. Anderen wachten af of raden aan om tijd te winnen. De volgende uren zullen duidelijk maken welke richting de oppositie zal inslaan.

In het revolutionaire kamp staat de basis klaar om te reageren indien nodig. Er is een efficiënt middel om de contrarevolutie de pas af te snijden na deze schitterende overwinning: de onteigening en de nationalisatie van de banken en de grote ondernemingen in het land onder democratische arbeiderscontrole en de vervanging van de kapitalistische staat door een nieuwe arbeidersstaat steunend op verkozen woordvoerders die permanent afzetbaar zijn door hun achterban. Binnen de revolutie in Venezuela woedt de discussie over de betekenis van deze nieuwe etappe. Hoe deze discussie beslecht wordt zal de uitkomst van de revolutie bepalen.

Ter herinnering

Steunbijeenkomst voor de herverkiezing van President Hugo Chavez in Venezuela

Vanavond, maandag 4 december van 17u tot 19u voor de Ambassade van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela, Franklin Rooseveltlaan 10 te 1050 Brussel (bij de ULB, tram 3, 23, 90, 93 en 94). De oproep gaat uit van de Coördinatie Venezuela Solidaridad. Meer info op www.venezuela-solidaridad.bewww.venezuela-solidaridad.be

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 312 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken