De volgende resolutie in solidariteit met de Cubaanse Revolutie werd unaniem aangenomen op het wereldcongres van de Internationale Marxistische Stroming in Barcelona.

Het nieuws van de ziekte van Comandante Fidel Castro en de tijdelijke overdracht van de macht doet grote ongerustheid ontstaan in de internationale arbeidersbeweging.

De recente verheviging van de campagne van het Amerikaanse imperialisme voor de herinvoering van het kapitalisme wijst op het enorme gevaar waarin de Cubaanse revolutie verkeert.

De burgerlijke pers over de hele wereld voert een luidruchtige campagne over een vermeende ‘crisis’ in Cuba terwijl de contrarevolutionairen in Miami feest vieren in de straat.

In deze omstandigheden is het een dringende taak van de internationale arbeidersklasse om de Cubaanse revolutie te verdedigen.

De Internationale Marxistische Stroming drukt haar solidariteit uit met het Cubaanse volk in dit moeilijke moment.

We nemen ons voor om te vechten tegen alle pogingen van de burgerlijke contrarevolutie om het kapitalisme opnieuw in te voeren in Cuba.

We klagen de agressive politiek van het imperialisme aan en verzetten ons tegen elke imperialitsische interventie of inmenging op het eiland. We veroordelen eveneens de leugens van de burgerlijke media, die onder het schaamlapje van de ‘democratie’ de weg voorbereiden voor de vernietiging van de verworvenheden van de Cubaanse revolutie en de terugkeer van kapitalistische slavernij.

  • Verdedig de Cubaanse revolutie!
  • Weg met kapitalisme en imperialisme!
  • Lang leve het internationale socialisme!

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken