De Amerikanen werden verplicht om té vroeg met grondtroepen Irak binnen te trekken. De voornaamste factor in deze ontwikkeling is de wereldwijde anti-oorlogsbeweging. Deze massabeweging maakte het voor de VS-imperialisten onmogelijk voldoende diplomatieke en politieke steun bijeen te sprokkelen. Daardoor kunnen ze zich nu niet veroorloven om eerst wekenlang te bombarderen. De oorlog moet kort zijn. Deze haast eist nu al zijn tol. Het VS-leger stuit op ‘onverwachte’ weerstand.

Onze beide Belgische militaire specialisten, opperbevelhebber op rust Willy Herteleer, en het schriele ijzervretertje van de militaire academie, Luc De Vos, waren het er net voor het uitbreken van de oorlog over eens. Het VS-leger zou als een ‘golf van staal’ over Irak razen. Alleen in Bagdad zelf kon wat weerstand worden verwacht. Nog voor de VS-tanks een Iraakse tank of kanon binnen schietbereik zouden krijgen, zou deze al uitgeschakeld zijn vanuit de lucht door gespecialiseerde helikopters en vliegtuigen.

De toestand op het terrein oogt een beetje anders. Op de vierde dag van de oorlog is het US Army er niet eens in geslaagd om het onbeduidende provinciestadje Um Qasr, net over de grens met Koeweit, volledig onder controle te krijgen. Buiten Basra woedde een heuse tankslag. De Irakezen trokken zich terug zonder beduidende verliezen of overgave. Maar dan nog durven de schoothondjes van de VS, de Britse generaals, de stad niet binnen te trekken. Zij hebben angst van de bevolking, die zij nu laffelijk bestempelen als 'soldaten in burgerkleren'. De CIA heeft de reactie van de bevolking totaal foutief ingeschat. Dat is ook zo in het zuiden, waar de inwoners tot een sjiïetische minderheid behoren die altijd al op gespannen voet leefde met Bagdad.

Een brug over de Eufraat bij Sulemayna viel in handen van de Amerikanen. Maar ze moesten ervoor knokken. En ze verloren er soldaten. Vier naar eigen zeggen, maar wellicht meer. De bevolking van de stad is niet erg opgezet met dit invasieleger. Amerikaanse soldaten moesten zélf de portretten van Saddam Hoessein verwijderen, de bevolking stak daar geen poot naar uit.

Bij Najaf stuiten de Amerikanen momenteel op hevige weerstand van het reguliere Iraakse leger.

Het aantal Iraakse soldaten dat zich overgeeft is zeer beperkt. CNN kon er slechts enkele tientallen tonen. Veel-te-veel-sterren-generaal Franks moest zich daarom op een persconferentie belachelijk maken met een grijze satellietfoto met daarop zwarte strepen. Dat waren Iraakse soldaten die op het punt stonden zich over te geven, zei hij.

Boven Bagdad zou een Amerikaans toestel zijn neergehaald. Ook een Brits toestel en verschillende helikopters gingen verloren. Het zou telkens om ‘ongevallen’ gaan. Maar laat ons een kat een kat noemen. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel zijn de toestellen neergehaald door de Irakezen. Ofwel zijn deze ‘precisiewapens’ zo precies dat ze elkaar uit de lucht halen of tegen elkaar botsen.

Ondertussen slaagt het Iraakse leger er nog altijd in om met raketten Koeweit onder vuur te houden.

In Koeweit zelf bracht een Amerikaanse soldaat met een granaat twaalf van zijn officieren om die vergaderden in een tent. Volgens de legerleiding gaat het om een wraakactie omdat de man een tuchtsanctie had opgelopen. Gaat het er steeds zo aan toe in het VS-leger?

Tot overmaat van ramp voor de Yankees slaagde een Iraaks minister erin Bagdad te verlaten en een persconferentie te geven in de Syrische hoofdstad Damascus. Hij zal doorreizen naar de Arabische top in Caïro.

Op het thuisfront worden de Amerikaanse imperialisten geconfronteerd met betogingen die ondanks de hevige repressie massaal zijn. Duizenden manifestanten protesteerden bij de hoofdzetel van CNN tegen de leugenachtige berichtgeving. In Washington werd de politie overrompeld door meer dan honderdduizend betogers die opriepen voor een ‘regime change’… in de VS.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 311 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken