Scott Ritter, voormalig lid van de CIA die van 1991 tot 1998 dienst deed als wapeninspecteur in Irak, is goed geplaatst om de leugens van de Bush-regering over Iraks zogezegde massavernietigingswapens te ontkrachten. Meermaals stelde hij dat Irak onmogelijk in het bezit kan zijn van chemische, biologische of nucleaire wapens. Negentig tot 95 procent van Iraks massavernietigingscapaciteit is verifieerbaar uitgeschakeld. Bovendien bevestigde hij dat de VS de inspecteurs gebruiken om Saddam te bespioneren en dat de CIA hierbij nauw betrokken was.

Betrouwbare inspecties zouden een maand tot een jaar duren, aldus Ritter. De geschikte gelegenheid om Irak aan te vallen is tussen december en maart, omdat het weer dan gunstig is. “Daarom moeten we iets hebben om gauw een militaire actie op gang te brengen”, stelde Ritter in een toespraak op 2 december aan de universiteit van Oakland, Michigan. Iraks inventaris zal dan ook grondig onderzocht worden. “De regering-Bush zal zeggen dat het feit dat Irak haar wapenprogramma’s niet bekendmaakt, een inbreuk vormt die militaire actie rechtvaardigt.”

Bovendien, zo stelde hij, gebruikte de regering de ‘oorlog tegen het terrorisme’ om de Bush-doctrine van unilateralisme en preventieve aanvallen in de praktijk te brengen. “Dit betekent dat de VS hun overweldigende militaire en economische macht zullen aanwenden om hun unilaterale wil aan de wereld op te leggen. Wij trekken ons niets aan van het internationaal recht. We geven alleen maar om wat goed is voor de VS en we zijn bereid dit op te leggen aan de wereld. Er bestaat hier een woord voor: imperialisme.”

Uit de mond van een conservatieve Republikein die in 2000 stemde op Bush klinkt dit erg verfrissend, wat aantoont dat Ritter zelf ongetwijfeld beïnvloed is door het protest van de Amerikaanse en internationale anti-oorlogsbeweging. Of hoe het bewustzijn kan veranderen onder invloed van gebeurtenissen…

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 311 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken