Sinds begin november wordt er een ware coup gepleegd in de Nederlandse arbeidersbeweging. Eerst stootte de Socialistische Partij haar eigen jongerenorganisatie Rood af, nadat een kandidaat van het Communistisch Platform tot voorzitter werd verkozen. Ook de FNV-leiding ging dezelfde toer op: de strijdvaardige kandidaat Niek Stam (FNV Haven) werd op bureaucratische manier uitgesloten van de voorzittersverkiezingen.

Om te weten te komen wat er aan de hand is en hoe deze bureaucratische manoeuvres ontkracht kunnen worden, verwijzen we graag door naar de artikels die onze kameraden van Revolutie, de Nederlandse Afdeling van de IMT, hebben geschreven: