Jongeren

Op initiatief van Vonk, het Anti-Oorlogscomité Kust en de Oostendse actiegroep Bulldozer hielden zo’n 45 mensen op 22 februari een ludieke maar strijdbare actie op het Wapenplein. De groep, die de steun kreeg van Animo en Attac, werd ook vervoegd door enkele socialistische vakbondsmilitanten en een tiental scholieren.

“Jullie hebben het gedaan, jullie hebben het gedurfd”, reageerde een duidelijk blije maar vermoeide student op het einde van de betoging. Honderd twintig betogers, voornamelijk schoolgaande jongeren, trokken door de koude en winderige straten van Hasselt op de derde anti-Bushdag.

Weerbericht: afwisselende bewolking en lichte sneeuw. Maar toch staakten in Antwerpen meer dan 500 jongeren tegen het bezoek van Bush aan België. Ook in Kalmthout nam de jeugd het voortouw. Proficiat aan al degenen die de kou trotseerden!

Iedereen die gaat betogen, weet dat je zelf de wereld actief moet veranderen. Via een betoging kun je samen met anderen je stem laten horen, en samen sta je sterk. Betogen op zich is echter niet genoeg.

Ook in Geel is er actie tegen Bush. Op initiatief van AOM wordt er op 21 februari van 12.15u tot 15u betoogd in de straten van Geel. Hier vind je hun aankondiging.

Bush is hier niet welkom. Zoveel is duidelijk als wij campagne voeren voor acties tegen zijn bezoek aan België op 21 en 22 februari. Meer info over de acties kan u hier vinden.

Op 22 februari komt Bush naar Brussel om de EU en het hoofdkwartier van de Navo te bezoeken! Toon dat je daar niet akkoord mee bent. Geen massamoordenaar in ons land!

Tijdens de eerste week van augustus 2004 ontmoetten ongeveer 300 marxisten uit 26 landen elkaar in Spanje, om te discussiëren over de wereldsituatie en de taken van de internationale revolutionaire marxistische stroming. Je kon er getuige zijn van een kwalitatieve vooruitgang in de krachten van het marxisme op wereldschaal.

Campagnes van Vonk zijn blijkbaar inspirerend. Zo komen we via onze website en andere wegen bijvoorbeeld in contact met jongeren die een werkje of proef voor school willen schrijven over Vonk. Voor onszelf is het natuurlijk boeiend om te weten hoe sociaal geëngageerde jongeren over ons denken. En positieve commentaar is altijd een hart onder de riem.

Twaalfduizend studenten en docenten betoogden in Brussel voor meer centen. Het is sinds 1995 dat de Hogescholen niet in beweging zijn gekomen. Wij leggen hier uit waarom en roepen op om de strijd verder te zetten.

Begin oktober voerde het personeel van de studentenresto’s in Gent actie tegen een mogelijke privatisering van een restaurant op de campus Ardoyen in Zwijnaarde. Met dit artikel geven we een stand van zaken.

De laatste tijd staat de NAVO vaak ter discussie: de VS die militair los van de NAVO optreden, het dreigement om de NAVO uit België te halen naar aanleiding van de genocidewet enzovoort. Wat de NAVO is en wil, beantwoorden we in dit artikel. We doen tevens een oproep voor massale deelname aan de Get in Shape-actie op 25 okotber.

Afgelopen zaterdag blokkeerden anti-oorlogsactivisten tankstations van Esso en Texaco om de klanten aan te sporen bepaalde Amerikaanse producten niet te kopen. Wat zijn echter de effecten van zo’n boycot en bereiken we daarmee ons doel?

Bij het uitbreken van de oorlog kwamen in heel de wereld miljoenen mensen op straat om te protesteren. In Gent waren er ook gedurende de hele dag betogingen en scholieren- en studentenstakingen. Duizenden mensen kwamen opdagen. Dit is het resultaat van maandenlang werk van de anti-oorlogscomités (AOC's).

De Spaanse studentenvakbond heeft een trotse traditie van anti-imperialistische strijd. In 1991 reeds bij de eerste Golfoorlog mobiliseerde ze tienduizenden, zoniet honderdduizenden jongeren tegen de imperialistische aanval tegen Irak. Als gevolg van deze mobilisaties waren de twee grote vakbonden UGT en CCPP verplicht een staking van twee uur af te kondigen tegen de oorlog en de Spaanse deelname hieraan. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken moest later toegeven dat indien de Spaanse regering zich niet verder had kunnen engageren in de oorlog, dat dit de schuld was van het verzet in de straat. Vooruit dus met de geit, zowel in Spanje als in de rest van de wereld!

Sinds geruime tijd beschikte de jeugd van De Haan niet meer over een eigen jeugdhuis terwijl het gemeentebestuur nochtans een lokaal had beloofd. Mensen van Animo De Haan organiseerden de jeugd van De Haan onder de naam Dakloze Jeugd en via ludieke protestacties slaagden ze erin om hun jeugdhuis terug in handen te krijgen. Een van de actievoerders schreef dit artikel voor ons.

Het lijkt of Europa verrechtst. Toch openen zich allerlei kansen ter linkerzijde. De komende periode zal er een zijn van toenemende polarisatie tussen links en rechts. Tijd dus om de straten op te trekken en actie te voeren op basis van een duidelijk links alternatief. Tijd voor Jongeren tegen Verrechtsing!

Op maandag 25 maart kwam de gemeenteraad van de stad Gent bijeen om zich te beraden over de geplande nieuwe belastingen. Het werd geen gewone gemeenteraad. Aangezien er ook gestemd zou worden over de kotbelasting, waren een dertigtal studenten aanwezig op de gemeenteraad om hun ongenoegen te uiten over deze dreigende asociale maatregel. Groot was de verbazing dan ook toen schepen van financiën Frank Wijnakker (VLD) aankondigde dat “enkele bijkomende fiscale maatregelen” om technisch-juridische redenen werden afgevoerd. Waaronder dus ook de kotbelasting. Een bewijs dat strijd loont.

Op woensdag 20 februari kwamen rond 14u een achthonderd studenten bijeen op het Sint-Pietersplein te Gent. Ze beantwoordden de oproep van de studentenvertegenwoordigers van de Gentse hogescholen en universiteit om te betogen tegen de kotbelasting die het stadsbestuur wil invoeren. Jammer genoeg hadden de organisatoren besloten om geen ‘politieke propaganda’ toe te laten op de betoging. De kotbelasting kon op deze manier onmogelijk in zijn ruimere politieke context van besparingen en soberheidsbeleid gezien worden.

Tijdens de zitting van de Oostendse gemeenteraad in januari vielen een honderdtal jongeren onverwacht de inkomhal van het stadhuis binnen, met een geluidsinstallatie, djembé' s, blikken bier en een spandoek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.? Ze nemen het niet dat er nog steeds geen concrete vooruitgang is in het fuifzaal- dossier, waarover door de huidige coalitie nochtans beloftes werden gedaan. De actie was - de korte mobilisatie in acht genomen- meer dan geslaagd.

Op 21 & 22 april ll. kwamen de Jongsocialisten bijeen in het Jeugdcentrum de Fabriek in Gent voor de ‘Take Off’ van het nieuwe jongerenproject van de SP. Er werd ons medegedeeld dat er een nieuwe jongerenbeweging zou worden opgestart en indien we niet akkoord waren, dan was dat maar zo. Op geen enkele vergadering (op lokaal, provinciaal of nationaal niveau) lagen de uitgangspunten van de vernieuwing voorgelegd ter stemming, hoewel zowel verschillende afdelingen als individuele leden daarop hadden aangedrongen. Het is dan ook geen wonder dat de Take Off op een stormachtige wijze van start is gegaan.

Sinds 1996 ligt het openbaar onderwijs in Oostenrijk zwaar onder vuur. De regering wil het budget voor het openbaar onderwijsnet terugschroeven. In de lente van dit jaar werd er beslist geen overuren meer uit te betalen en ook de betaling voor speciale lessen zoals skilessen en schooluitstappen werd stop gezet. De Oostenrijkse Studentenvakbond besliste dan ook tot het organiseren van een nationale actiedag tegen de besparingen, op 23 oktober.

Het elitarisme van de Vlaamse universiteiten werd nogmaals bekrachtigd toen vertegenwoordigers van de KUL, de RUG en de VUB een nieuw voorstel indienden. Alsof overheidsbesparingen in het secundair onderwijs nog niet genoeg zouden zijn, doen deze heren er een schepje bovenop via een aanvraag voor verhoging van de inschrijvingsgelden van Voortgezette Academische Opleidingen (VAO’s of postgraduaten).

Tijdschrift Vonk

Vonk layout 316 bis page 0011

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken