Afbeelding: ACV Puls

De bezetting van het UFO-gebouw van de Gentse universiteit werd onlangs door een rechterlijke tussenkomst beëindigd. Ook de KULeuven heeft zich tot de rechter gewend om studenten solidair met Palestina uit te drijven. De Leuvense voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ziet echter geen graten in de studentactie, wijst de vordering af maar legt wel voorwaarden op.

In de beschikking van 3 juli wordt het recht op vrije meningsuiting en het recht op vereniging vooropgesteld; die impliceren een recht op protest en demonstreren in zoverre geen geweld wordt gebruikt tegen personen of goederen en niet wordt aangezet tot haat, discriminatie of geweld.

De Leuvense rechter stelt voorop dat hij  eventueel kan tussenkomen indien er een gevaar is voor de openbare veiligheid, voor de bescherming van gezondheid, bescherming van grondrechten van derden zoals de bescherming van eigendom, het recht op onderwijs en arbeid of ter voorkoming van strafbare feiten. Voorts toetst hij ook of de acties een (dreigende) aantasting van het eigendomsrecht vormen.

Voor de voorzitter is het belangrijk dat de actievoerders “aanspreekbaar” zijn, bijvoorbeeld door middel van stewards. Omdat er wat problemen waren op het vlak van onder andere de hygiëne koppelt de voorzitter de toelaatbaarheid van de actie aan een aantal voorwaarden. We geven hierna deze apothekersrekening letterlijk weer:

De bezetting kan enkel in een afgebakende zone van het besproken gebouw, zijnde de gelijkvloerse verdieping van het gebouw De Valk 3.

(...) Indien er overnacht wordt, moet elke dag gemeld worden hoeveel personen de nacht zullen doorbrengen in het gebouw in het kader van algemene en brandveiligheid. 

Te allen tijde moet de fysieke veiligheid van alle aanwezigen worden gegarandeerd. 

Geweld of verhindering van normale campusactiviteiten is uitgesloten. 

Het evenement moet respectvol verlopen. 

De wet mag niet worden overtreden, inclusief het verbod op uitingsmisdrijven zoals bedreigingen, seksisme, racisme, ... 

Er moet steeds minstens één verantwoordelijke aanwezig zijn die voor de groep kan spreken met betrekking tot veiligheid. 

De initiatiefnemers zorgen voor eigen stewards die instaan voor o.a. crowd control. 

De maximumcapaciteit van de ruimte mag niet worden overschreden. 

De toegangs- en evacuatiewegen dienen steeds vrij te blijven. 

Gebruik van open vuren en gasvuren zijn niet toegelaten. 

De actievoerders zorgen voor eigen afvalbeheer en afvoer, het gebouw en de terreinen moeten proper worden achtergelaten. 

Meubilair mag niet verplaatst worden. 

Er mogen geen beschadigingen worden aangebracht, noch publicatie en signalisatie aanbrengen op deuren, ramen, muren, …  "