2008 World Congress of the International Marxist Tendency Het wereldcongres van de Internationale Marxistische Tendens kwam eind juli samen in Barcelona. Het is niet eenvoudig het gevoel van kracht over te brengen dat tijdens elke sessie van het congres in de lucht hing. Dit was niet zomaar weer een samenkomst van linkse activisten op zoek naar een antwoord. Alle 350 afgevaardigden en bezoekers konden voelen dat na jaren van voorbereiding, na decennia van bescherming van de ideeën van het marxisme tegen de aanvallen van de burgerij, de reformisten, revisionisten en sektariërs, deze door de huidige gebeurtenissen worden bevestigd. Alle voorgaande samenkomsten van de IMT voelden als de voorbereiding van dit wereldcongres, een congres dat de fundamenten legt voor de vooruitgang van het marxisme op internationaal vlak.  

2008 World Congress of the International Marxist Tendency
Liliana Bautista van Militante in Mexico
Revolutionairen van 27 verschillende landen waren aanwezig. De grootste toename kwam duidelijk van het Amerikaanse continent. In 1992, bij de heroprichting van de Internationale, was Mexico de enige aanwezige groep van Noord- of Zuid-Amerika. Nu, naast de sterke Mexicaanse afdeling die een belangrijke rol speelde in het gevecht tegen de verkiezingsfraude van 2006, waren er ook afgevaardigden, vertegenwoordigers en waarnemers uit Canada, VS, Cuba, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Argentinië en Brazilië, in totaal negen landen van Noord- en Zuid-Amerika. Vertegenwoordigers van Honduras, Guatemala en Peru konden niet aanwezig zijn, maar zonden groeten.

Opnieuw waren kameraden van Marokko en Nigeria niet in staat aanwezig te zijn door visumproblemen, maar ze zonden solidariteitsboodschappen naar het congres. Er waren ook belangrijke delegaties van Iran en Pakistan. Er was geprobeerd om ook officiële waarnemers van de Indonesische PRP-delegatie op het congres te krijgen, maar zoals bij Marokko en Nigeria konden zij geen visum verkrijgen, en zonden ze groeten naar het congres.

2008 World Congress of the International Marxist Tendency
Lal Khan van The Struggle
in Pakistan

De meeste Europese landen waren vertegenwoordigd, met Oost-Europa als grootste groeipool. Jonge activisten van Polen, Rusland, Slowakije en voormalig Joegoslavië (Servië) besloten aan te sluiten en de traditie van authentiek marxisme in Oost-Europa nieuw leven in te blazen. Dit valt samen met een tijd waarin de arbeidersklasse van deze landen het hoofd opnieuw opricht na de nederlagen van het verleden. Er is een nieuwe, jonge Oost-Europese arbeidersklasse die de degeneratie van het stalinisme achter zich heeft gelaten en op zoek is naar een uitweg.  

Andere aanwezige landen waren Griekenland, Italië, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Denemarken, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, evenals een officiële vertegenwoordiger van de linkse Ierse republikeinse beweging Eirígí die internationaal banden wil aanknopen. Dit jaar kon de IRSP geen delegatie sturen.

Het totaal aantal van Europese landen kwam zo op 16 aanwezig op het congres, en een totaal van 27 landen van alle delen van de wereld.  Afgezien van de al vermelde landen waren de kameraden van Australië, Nieuw-Zeeland, India en Oekraïne niet in staat deel te nemen.

Pakistan, de grootste afdeling van de IMT, was jammerlijk ondervertegenwoordigd, opnieuw te wijten aan ernstige visumproblemen. Toch kon de leidende Pakistaanse marxist Lal Khan komen rapporteren over de crisis in de Pakistaanse staat en de rol die de Marxistische Tendens speelt in de klassenstrijd van dat land. Het wereldcongres van 2008 was het grootste en meest representatieve van de Internationale Marxistische Tendens sinds zijn oprichting.

2008 World Congress of the International Marxist Tendency
Alan Woods spreekt over Wereldperspectieven

De openingszitting van het congres ging over wereldperspectieven met Alan Woods die de spits afbeet. We zullen een afzonderlijk artikel over deze discussie publiceren, maar wat hier duidelijk uit naar voren kwam, is dat van Venezuela tot Pakistan, van Mexico en Brazilië tot Italië en Spanje, marxisten een rol beginnen te spelen in de politiek van hun landen. Het congres besprak de situatie in deze en andere landen in detail, maar de discussies werden verscherpt door het feit dat de aanwezigen niet aan de zijlijn staan als commentatoren, maar als echte deelnemers in de vuurlinie van de klassenstrijd. Wat naar voren kwam uit de discussie is dat er zich in elk land een vergelijkbare situatie voordoet, dezelfde aanvallen tegen de arbeidersklasse maar ook een groeiende radicalisering binnen de arbeiders- en jongerenbeweging. Het gaat niet langer om één of twee bewegingen in enkele landen, maar een wereldwijde beweging die zich voor onze ogen ontplooit.

2008 World Congress of the International Marxist Tendency
Affiche met Boliviaanse mijnwerker
De ideeën en besluiten van het congres werden bekrachtigd door het inzicht dat deze zouden getest worden door de arbeidersbeweging en dat deze ideeën uiteindelijk het verschil zullen maken tussen nederlaag en overwinning.

Bij de vele goeie tussenkomsten tijdens de wereldperspectieven was er een van Pepe uit Bolivia. In zijn uiteenzetting over hoe dicht de Boliviaanse arbeiders hebben gestaan bij machtsovername zei hij: “Het Boliviaanse proletariaat zendt een boodschap naar de wereld: als je een kans krijgt en je grijpt deze niet, zal je dit tot het einde van je leven beklagen.” Het congres werd geënthousiasmeerd door het nieuws van de ontwikkelingen in Bolivia en de activiteiten van El Militante in het land. Pepe besloot met te verwijzen naar de affiche achter het podium, waarop de afbeelding van een inheemse Boliviaanse mijnwerker stond, en zei: “Spoedig zullen we mijnwerkers zoals hem hebben, die elke dag de dood confronteren, door aanwezig te zijn op onze congressen. Ze zullen roepen "JALLALLA! [ha-ya-ya, lange leve], JALLALLA een socialistisch Amerika! JALLALLA de revolutie! JALLALLA de IMT!" wat onthaald werd op een daverend applaus.
2008 World Congress of the International Marxist Tendency
Kameraad Geovanni Peña, lid van het parlement voor Barinas, Venezuela

Op een bepaald punt tijdens de discussie kwam Alan Woods tussen om de komst van een bijzondere gast aan te kondigen. Tijdens de Venezolaanse spreektoer over Reformisme of Revolutie vonden sommige van de meest enthousiaste meetings plaats in de thuisstaat van Chavez, Barinas. Een van de mensen die hielp bij de organisatie van deze meetings was het parlementslid voor deze streek, hoewel hij verkiest door het leven te gaan als kameraad Geovanni Peña. Kameraad Peña begroette het congres en maakte een korte tussenkomst waarin hij uitlegde dat “we het gebruik van het marxisme moeten uitdiepen”, waaraan hij toevoegde dat het volk in Venezuela had gestemd voor socialisme tijdens de laatste verkiezingen. De aanwezigheid van kameraad Peña, samen met de grootste delegatie uit Venezuela ooit (waaronder arbeiders van de bezette fabrieken, jonge kameraden betrokken in de oprichting van de jongerenafdeling van de PSUV, leden van de regionale leiding van de PSUV enzovoort) bevestigden de groeiende invloed van de Revolutionaire Marxistische Stroming in dit sleutelland voor de wereldrevolutie. 

2008 World Congress of the International Marxist TendencyDe daaropvolgende dagen van het congres werden gewijd aan diepgaande discussies over specifieke landen: Pakistan, Venezuela, Italië, Spanje en Brazilië. De prominente Pakistaanse marxist Lal Khan ging in op recente gebeurtenissen in dat land. Dit werd gevolgd door een discussie over het werk van de Venezolaanse afdeling en de stemming van een resolutie ter ondersteuning van de nationalisatie van Bank van Venezuela. Er waren commissies over Italië, Spanje en Brazilië. De Italiaanse marxisten arriveerden op het congres na een vermoeiende periode waarin ze verslag gaven van ongeveer 1500 lokale congressen van de PRC. Hoewel ze numeriek nog steeds een kleine tendens vormen, speelden ze een sleutelrol in de overwinning op de rechtse factie Bertinotti/Vendola. Ze wonnen ook steun in een aantal nieuwe gebieden, en beduidend veel bij arbeiders van de partij.

Gedurende het congres werden een aantal andere resoluties gestemd. Eén riep op voor de steun aan de Cubaanse Vijf en een andere riep op voor de overwinning op de oligarchie in het Boliviaanse terugroepingsreferendum. Er werd ook een avondcommissie over Iran georganiseerd.

Daarnaast was er een algemeen organisatorisch rapport over de ontwikkeling van de IMT wereldwijd, en een belangrijke sessie over financiën. We zullen later nog een samenvatting van dit rapport leveren, maar waar het op neer kwam was dat de Internationale Marxistische Tendens recent grote stappen vooruit heeft gezet, zowel wat numerieke groei betreft in individuele afdelingen, als hun groeiende invloed in de arbeidersbeweging in een aantal sleutellanden en de aansluiting door nieuwe groepen aan de tendens.

De aansluiting van de Braziliaanse groep Esquerda Marxista

2008 World Congress of the International Marxist Tendency
Serge Goulart van Esquerda Marxista
in Brazilië

De interventie van Serge Goulart van de Braziliaanse groep Esquerda Marxista was een van de hoogtepunten in de discussie. De Braziliaanse kameraden spelen een leidende rol in de beweging van de bedrijfsbezettingen en het is veelzeggend voor de sfeer dat een aantal arbeiders zei dat ze dezelfde tactieken zouden gebruiken als hun fabriek zou worden gesloten door hun baas. Hij legde verder uit dat Lula probeert de Latijns-Amerikaanse revolutie te wurgen. De positie van Lula dat de wereldcrisis Brazilië niet zal bereiken, lijkt op zijn stelling dat hij kapitalisme kan opbouwen in één land. Serge sloot af met te zeggen dat tijdens deze periode van financiële crisis, en na de instorting van het stalinisme, hij nu kijkt naar de opmars van de IMT in Pakistan en internationaal. "We weten dat we onze mensen hier hebben gevonden in de IMT!"

Het gevoel was duidelijk wederzijds onder de aanwezige kameraden. Later tijdens de week werd de Esquerda Marxista groep aanvaard als afdeling van de IMT in Brazilië en het is duidelijk dat de kameraden niet op de zijlijn van de Internationale zullen blijven staan. De Braziliaanse afdeling brengt een aanzienlijk aantal ervaren kaders actief in de beweging van bedrijfsbezettingen met zich mee, de Zwarte Socialistische beweging en de jongerenbeweging. Op een bepaalde manier doet dit denken aan de terugkeer van Trotski naar de Bolsjewieken in 1917. Raskolnikov herinnerde zich dat "vanaf zijn eerste publieke toespraak voelden wij Leninisten allemaal dat [Trotski] een van ons was." Tijdens dit congres voelden vele ervaren activisten in de IMT hetzelfde over Esquerda Marxista.

De stemming over de aansluiting door de Esquerda Marxista was unaniem en zodra het resultaat officieel werd aangekondigd dat “we nu een Braziliaanse afdeling hebben”, werd de Braziliaanse afdeling naar het podium geroepen terwijl alle afgevaardigden en bezoekers opstonden, met een donderend applaus en gejuich. Het is niet gemakkelijk de sfeer van het congres over te brengen, maar de emoties braken los toen de kameraden op het podium de Braziliaanse kameraden omhelsden en de vuisten opstaken. Serge Goulart en de andere Braziliaanse kameraden riepen “Long live socialism and revolution! Long live the international proletariat! Venceremos!”

2008 World Congress of the International Marxist Tendency
Aansluiting van de Braziliaanse groep Esquerda Marxista

De Braziliaanse kameraden hadden een enorme financiële inspanning gedaan om acht kameraden naar het congres te kunnen laten gaan. Zoals ze uitlegden, is de fusie van de groep Esquerda Marxista met de IMT extreem belangrijk voor hen, en hun kameraden thuis wachten benieuwd naar het verslag over de officiële fusie van de twee organisaties.

De aansluiting van de Esquerda Marxista versterkt de IMT in Latijns-Amerika enorm. Deze kameraden leiden niet enkel de Beweging van Bedrijfsbezettingen in Brazilië, maar ze promoten ook de Zwarte Socialistische Beweging, hebben een aanzienlijk aantal belangrijke vakbondsleiders, een revolutionaire jongerengroep en een belangrijke aanwezigheid in de PT. Feit is dat er zich stichtende leden van de PT bevinden in hun rangen. Zij gaan vele jaren terug en hebben belangrijke banden met revolutionaire activisten in een aantal andere Latijns-Amerikaanse landen, zoals Bolivia, Uruguay, Paraguay en andere. Ze hadden ook een groep aanhangers in Venezuela die reeds was samengegaan met de CMR, de Venezolaanse afdeling van de IMT. Door hun werk in de Zwarte Socialistische Beweging hebben ze ook belangrijke contacten gemaakt met activisten van een aantal Afrikaanse landen. Esquerda Marxista is voorbestemd om een cruciale rol te spelen in de opbouw en ontwikkeling van de IMT in Latijns-Amerika en daarbuiten.

Groei van de IMT

2008 World Congress of the International Marxist Tendency
Aansluiting van de Zwitserse groep Der Funke
Het hoogtepunt van de tweede helft van het congres was eigenlijk de discussie over de groei van een aantal afdelingen van de IMT wereldwijd, en de aanvraag van vier nieuw afdelingen bij de Internationale, waarvan Brazilië de eerste was. De volgende nieuwe afdeling waarover gestemd werd, was die van Zwitserland. De afgevaardigden werden gevraagd uit te kijken naar de jonge arbeiders en studenten van de nieuwe Zwitserse afdeling, omdat ze ons allen zouden kunnen verrassen door hun groei, hun activiteit en hun inzet.

Een andere erg belangrijke groep vroeg de volle afdelingsstatus aan bij de IMT. De Iranian Revolutionary Socialist League, die zowel kameraden heeft in ballingschap als binnen de Islamitische Republiek, werd goedgekeurd met veel enthousiasme en wetende dat de kameraden een enorme taak wacht nu de eerste barsten verschijnen in het regime. De Internationale besloot de kameraden alle mogelijke steun te bieden om de Iraanse arbeidersklasse te beschermen tegen repressie en om de ideeën van het marxisme te verspreiden in Iran.

2008 World Congress of the International Marxist Tendency
Aansluiting van de Iranian Revolutionary Socialist League
De laatste groep die een aanvraag deed was de BPJ (Peoples' Youth Block) van El Salvador. Deze kameraden zijn leden van de FMLN en hebben te maken gehad met goed voorbereide aanvallen door de veiligheidsdiensten van de staat, met arrestaties en zelfs verdwijningen tot gevolg. Het is een bewijs voor de macht van de marxistische ideeën dat de reactionaire machten erkennen dat de afdelingen van de IMT een echte bedreiging vormen voor hun heerschappij, en daar dus ook naar handelen. Tegelijk worden de beste afdelingen van de arbeidersbeweging door de IMT aangetrokken, omdat zij hierin de Internationale herkennen die echte revolutionairen die voorwaarts gaan in de strijd, verenigt.

De afgevaardigden werden gewaarschuwd dat dit niet het einde was van de groei binnen de rangen van de IMT. Gedurende de komende maanden en jaren verwachten we dat een aantal verschillende groepen een aanvraag zullen doen om de Internationale te vervoegen. Aan de top van deze lijst staan Polen, Marokko en Bolivia, die reeds bestaan als groepen, maar niet als officiële afdelingen. Zij bereiden allemaal congressen voor tijdens de komende periode, waarin zij hun positie zullen formaliseren, en aansluiting aanvragen. Er zijn echter nog vele andere groepen in een reeks landen die uitkijken naar aansluiting bij de IMT.

Recordcollecte

2008 World Congress of the International Marxist Tendency
Fred Weston
Er werd een oproep gedaan voor financiën en personeel tijdens het congres, om de nodige bezoeken te kunnen uitvoeren om de Internationale op te bouwen in elk land dat revolutionairen heeft die uitkijken naar de ideeën van de IMT. Veel kameraden zeiden dat ze zelfs uitkeken naar de collecte. Fred Weston deed een oproep en hield de collecte, doorspekt met de nodige humoristische opmerkingen - ook een serieus onderdeel van het congres. Evenredig met de algemene ontwikkelingen van de IMT bracht de collecte dit jaar de recordsom op van net iets meer dan €38,400. De Braziliaanse kameraden merkten op dat deze bijzonder geslaagde collecte het ware, authentieke enthousiasme van alle kameraden voor de Internationale weerspiegelt.

Na zes lange dagen van discussie liep het congres naar zijn einde. Alan Woods sprak de afgevaardigden tot slot opnieuw toe. “Dit was een buitengewoon congres,” begon Alan, “dit geeft ons vertrouwen, vertrouwen in ideeën. We zeggen tot de jongeren: je moet de ideeën van het marxisme bestuderen. Er was iets anders aan dit congres, een gevoel dat de Internationale vooruitgang maakt. Alle andere tendensen zitten in een depressie - de burgerij en de imperialisten, de reformisten en de stalinisten, tot de laatste sekte toe. Kameraden, de weg ligt open voor ons. Vier nieuwe afdelingen werden opgenomen in de Internationale - dit zijn geweldige overwinningen. De Zwitserse kameraden zullen ons allemaal verbazen; het zijn enthousiaste jonge arbeiders. We hebben ook een prachtige Poolse groep. Geduldig werk van jaren en decennia werpt zijn vruchten af. We staan op de schouders van reuzen, Marx, Engels, Lenin, Trotski, Rosa Luxemburg en James Connolly, en kameraad Ted Grant die niet langer bij ons is. Maar zijn ideeën en methoden zijn aanwezig in al wat we doen."
2008 World Congress of the International Marxist Tendency
Het zingen van De Internationale

Alan besloot met de woorden die Trotski uitsprak op zijn sterfbed, “ik ben overtuigd van de overwinning van de 4de Internationale. Voorwaarts!" Het voltallige congres stond toen op en bracht een overweldigende versie van de Internationale in vele verschillende talen, spontaan gevolgd door het Italiaanse Bandiera Rossa. Alle kameraden die het congres bijwoonden, keerden terug naar hun land met één idee: de Marxistische Tendens uitbouwen en de arbeidersbeweging te voorzien van ideeën, methodes en tactieken noodzakelijk om revolutionaire massapartijen in alle landen op te bouwen en het terrein voor te bereiden om dit verrotte kapitalistische systeem tot een einde te brengen en voor eens en altijd een nieuw tijdperk voor de mensheid in te luiden. 

Voor meer foto's, klik hierhier.

Tijdschrift Vonk

Vonk layout 316 bis page 0011

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken