Naar aanleiding van het 200ste geboortejaar van Friederich Engels organiseren de Nederlandse en de Belgische sectie van de International Marxist Tendency een vormingsdag over zijn revolutionaire leven en ideeën.
 
Opgedeeld in twee sessies behandelen we eerst het tumultueuze leven van de boezemvriend en kameraad van Karl Marx. Engels wordt onterecht als een vulgarisator van de ideeën van Marx voorgesteld. Nochtans droeg zijn onderzoek bij tot de marxistische theorie (zoals de toepassing van de dialectiek op de natuur, militaire kwesties, de marxistische kijk op de antropologie).

In een tweede sessie verdiepen we ons in de oorsprong van de onderdrukking van de vrouw. We baseren ons hiervoor op het boek van Engels De oorsprong van het gezin, de particuliere eigendom en de staat.
 
Samen gaan we na in welke mate de stellingen van Engels nog actueel zijn.
 
Registreer je via: 
 
Help ons het evenement mee te verspreiden: https://fb.me/e/1h59yvewH