Geschiedenis

De vrouwen namen het voortouw in de mijnwerkersstaking van 1932.
Een opstandige mijnwerkersstaking doet de burgerij beven in de zomer van 1932. Arbeidersverzet in een crisisperiode is niet alleen mogelijk maar vooral nodig.
Wikileaks heeft net duizenden diplomatische telexen te grabbel gegooid. Deze documenten geven aan hoe de VS aankijkt tegen de rest van de wereld. Ze geven een ontluisterend beeld van de realiteit die schuilgaat achter de façade van de imperialistische diplomatie.H et is echter niet de eerste keer dat geheime diplomatieke documenten en masse openbaar worden gemaakt.

Precies 145 jaar geleden op 18 maart 1871 startte de Commune van Parijs. Deze heldhaftige arbeidersopstand brengen wij tot leven in dit artikel. Binnenkort gieten we dit verhaal in een nieuwe brochure in de reeks 'Socialistische Studies'.

Vijftig jaar geleden daverde België gedurende 35 dagen op zijn grondvesten. De staking van de eeuw was niet gewoon een interprofessioneel sociaal conflict of een veralgemeende werkonderbreking van vijf weken.