Achter de feiten aanlopen en de vinger wijzen naar delen van de bevolking, om dan weer paniekvoetbal te spelen. Dat is de samenvatting van twee jaar coronabeleid van de regering. De reden hierachter: de kapitalistische productie & winsten vrijwaren, ten koste van al het andere.

De maatregel om de cultuursector te sluiten, past opnieuw in dit plaatje. De virologen gaven dit de voorbije dagen aan: deze maatregel is niet wetenschappelijk onderbouwd maar wel het resultaat van (voor de regering) prioritaire winstbelangen in de horeca, en na de vakantieperiode in de andere sectoren.

De oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid (t.t.z. open blijven tegen de regeringsbeslissingen in) vanuit de cultuursector kan de start zijn van een brede tegenbeweging die een andere aanpak van de pandemie uitdraagt. Als we erin slagen om de beweging uit te breiden kan het regeringsbeleid verbrokkelen en zal de regering vallen.

Anders dan de verwarde eisen (die ruimte lieten aan extreemrechts) van de vorige betogingen, kunnen de werknemers uit de cultuursector, en potentieel ook uit andere sectoren, een duidelijke corona-aanpak uitwerken die overeenstemt met de noden van de bevolking en niet van de kapitalistische winst.

De voorbije weken hebben de vakbonden in de gezondheidssector in Brussel en Wallonië zich duidelijk uitgesproken tegen de verplichte vaccinatie. Klasse-eenheid, in plaats van "nationale eenheid", is het antwoord op het splijtzwammenbeleid van de regering. Wij denken dat de volgende eisen best centraal staan in het protest:

  • Systematische preventie met gratis sneltestfaciliteiten in werkplaatsen, scholen en cultuurinstellingen. Bij besmetting of uitbraak behouden werkers hun volledige loon.
  • De bredere arbeidersbeweging (de vakbonden, strijdbare cultuurhuizen, linkse partijen, ziekenfondsen, openbare ziekenhuizen en medische centra) zou ook het initiatief moeten nemen om de vaccinatiecampagne in de wijken en op de werkplekken op te waarderen, met open vraag-en-antwoord sessies, in combinatie met een onverhulde kritiek op de officiële door de staat en de regering gesponsorde campagne. Alleen op die manier kunnen vooroordelen, onwetenschappelijke ideeën, twijfels en wantrouwen met succes worden overwonnen.
  • De arbeidersbeweging zou ook de wereldwijde campagne (No profit on pandemic) moeten steunen tegen het profiteren van de pandemie, en eisen dat vaccins en behandelingen vrij toegankelijk worden gemaakt voor iedereen in de hele wereld, vooral in die arme landen waar de overgrote meerderheid nog geen enkele dosis heeft gekregen. Vaccin-nationalisme van de imperialistische landen ligt aan de basis van het ontstaan van Omicron.
  • Deze eisen zijn gekoppeld aan de noodzaak om de grote farmaceutische industrie te nationaliseren, samen met een transparante uitleg van de wijze waarop kapitalisten van deze pandemie profiteren. Zolang de economie en de politieke macht in handen zijn van een minderheid die alleen maar om winst geeft, kunnen we niet garanderen dat er adequate maatregelen zullen worden genomen om de pandemie te bestrijden.

Fotoverslag betoging cultuursector 26 december 2021

manif culture 1

manif culture 2manif culture 3manif culture 4manif culture 5manif culture 6

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken