Brand je nu en dan wel eens een pallet aan een stakerspiket? Word je bij een betoging tegengehouden door de politie? Neem je deel aan een actie van burgerlijke gehoorzaamheid voor het klimaat of plak je soms ‘wild’ tegen seksisme of racisme? Dan moet je bezorgd zijn over de nieuwe wet “tegen relschoppers” die de regering voorstelt aan het parlement. De wet heeft de naam gekregen van de liberale minister van justitie. De socialisten en de groenen geven echter ook hun steun aan de criminalisering van het sociaal protest.

Het doel van dit wetsvoorstel is om een betogingsverbod op te leggen voor daden die worden gepleegd tijdens "protestbijeenkomsten". Dit brengt te veel risico's met zich mee voor onze grondrechten en bedreigt stakingen, vakbondsacties en collectieve acties van welke protestbeweging dan ook. “Relschoppers” aanpakken is slechts een flauw excuus.

Na een eerste, veel te symbolische, mobilisatie van de vakbonden samen met verenigingen zoals Amnesty International en de Liga voor Mensenrechten begin juni is de tekst aangepast, maar die wijzigingen volstaan niet. Half juni is het wetsvoorstel door de Commissie Justitie gestemd en nu zet het zijn sprint voort naar een plenaire stemming in het parlement. De stemming vindt waarschijnlijk plaats in juli, tijdens het zomerreces! Samen met het verbod op stakingspiketten bij Delhaize wijst deze wet op de schrik bij regering en patronaat voor de opborrelende sociale woede.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken