Op 7 maart kondigde de directie van Delhaize Groep een plan aan om de 128 winkels van de groep in België te franchisen. Sindsdien zijn duizenden werknemers van Delhaize een voorbeeldige strijd begonnen om hun baan en arbeidsomstandigheden te redden.

Ondanks de propaganda van de werkgevers en de media tegen de strijdende werknemers houden zij stand. De situatie is de laatste weken echter verslechterd met ernstige aanvallen op het stakingsrecht. De rechtbanken hebben de kant van de directie van Delhaize gekozen en op verzoek van de bazen ingestemd met het sturen van deurwaarders om de stakingslinies letterlijk te doorbreken. Onder het mom van het recht op werk hebben de rechtbanken, de bazen en de deurwaarders vervolgens alles in het werk gesteld om de lopende mobilisatie om zeep te helpen. Arrestaties van stakende werknemers, verbod op piketten, verbod op bewustmakingsacties voor klanten, een ontkenning van de rechten en vrijheden (art. 23 van onze Grondwet) die een achteruitgang betekenen van onze democratie, … kortom, verbod op elke uiting van sociale woede!

Tegenover het misleidende argument dat het recht op werk tegenover het stakingsrecht staat, mogen we nooit vergeten dat degenen die vandaag strijden voor een echt recht op werk de werknemers zijn die strijden voor het behoud van hun baan en de mogelijkheid om een waardig leven te leiden!

De woede onder de vakbondsbasis en een deel van de bevolking is groot. Het is duidelijk dat deze ongekende aanvallen op het stakingsrecht noch in de hele vakbeweging, noch bij het merendeel van de bevolking geen reactie hebben uitgelokt die die naam waardig is. Als we vandaag aanvaarden wat er bij Delhaize gebeurt, zonder te reageren op wat er op het spel staat, is het duidelijk dat wij allen morgen het risico lopen om niet langer vrij gebruik te kunnen maken van ons stakingsrecht en ons recht op collectieve actie.

Met deze motie roept de ACOD LRB Brussel de vakbondsinstanties van het ABVV dringend op om, overeenkomstig de besprekingen op ons Federaal Congres:

– de oproep tot mobilisatie van de handelssector te ondersteunen door een interprofessionele staking in te dienen in solidariteit met de werknemers van Delhaize en ter ondersteuning van het recht op collectieve actie!

– gewestelijke interprofessionele vergaderingen te organiseren om dit onderwerp samen te bespreken en de noodzakelijke reactie op de huidige aanvallen op het stakingsrecht te organiseren.

– minstens op elke zaterdag tijdens de maand mei blokkades te organiseren van Delhaize-winkels en een oproep te doen naar de bevolking om zich bij ons aan te sluiten.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken