De Wereldbeker voetbal in Brazilië werkt als een sociale brandversneller. Massastakingen zoals we die kenden in de jaren ‘80 zijn terug van weggeweest.Naar aanleiding van het voetbalfeest komen in talrijke Braziliaanse steden werkonderbrekingen en protestbewegingen tot een hoogtepunt. Vooral het personeel van overheidsdiensten, metropersoneel, buschauffeurs, leerkrachten en ziekenhuispersoneel zijn verbolgen over de gulle uitgaven voor de wereldbeker en de schaarse middelen toegekend aan de openbare diensten. Loonsverhogingen en bijkomende investeringen in de openbare diensten staan centraal in hun eisenpakket. Ook de bewoners van de favelas hebben zich moedig verzet tegen de vernietiging van hun wijken om er voetbalstadia en parkings aan te leggen. Jongeren, daklozen en inheemse volkeren, allemaal komen ze op straat om hun grieven bekend te maken. De repressie die zich ontketent tegen dit sociaal protest is zonder weerga. In feite is de hele maatschappij nu gemilitariseerd met de ontplooiing van een kwart miljoen soldaten en politieagenten. Het is daarom niet verwonderlijk dat volgens een peiling van Pew Research, 61 procent van de bevolking denkt dat de Wereldbeker in Brazilië een slecht idee was omdat het belangrijke middelen heeft afgeleid die beter hadden kunnen besteed worden. 72 procent is niet gelukkig met de staat van het land. Dit protest is echter niet nieuw. Eigenlijk is het een vervolg op de massabewegingen ontstaan tijdens de junidagen van vorig jaar, maar dan op een hoger niveau. Toen waren het voornamelijk jongeren die op straat kwamen. Nu staat  een belangrijk gedeelte van de arbeidersbeweging ook op de bres. Toen was de uitbarsting van verontwaardiging een gevolg van de verhoging van de tarieven voor het openbaar vervoer. Maar dit was slechts een katalysator voor een dieperliggende misnoegdheid over de sociale ongelijkheid, de belabberde staat van de openbare diensten, de ontgoocheling met het beleid van de Arbeiderspartij (de PT) in de federale regering en de rechtse gouverneurs in de deelstaten. De huidige beweging zal de klassenstrijd van de volgende jaren blijvend beïnvloeden. 

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken