De vakbond van het gemeentepersoneel van Florianopolis ( Sintrasem) in Brazilië wordt frontaal aangevallen door de stedelijke overheid en het rechterlijk apparaat. Hun staking tegen een pakket soberheidsmaatregelen uitgevaardigd door burgemeester Gean Loureiro (verkozene van de PMDB) werd door de regionale arbeidsrechtbank illegaal verklaard op straffe van een boete van $ 5000 (€4500) per dag bij de verderzetting ervan. Daar bovenop kwam de verordening dat de procedure niet in het openbaar mocht plaatsvinden, alsof het hier om een aanklacht gaat tegen een criminele bende! 

De openbare aanklager, Diogo Pitsica, beval op 8 februari ll. “de opsluiting van de leiders van Sintrasem, het ontslag van het bestuur en de interventie van de autoriteiten om de orde in de vakbond te herstellen”.

De staking van het gemeentepersoneel begon op 5 januari en ondanks het zeer hete weer slaagden ze erin iedereen te mobiliseren. Zelfs de leerkrachten die in januari nog in verlof zijn waren op het appel. Op 7 februari ging de grootste betoging door die ooit door Sintrasem werd samengeroepen en de 7000 werknemers die aanwezig waren besloten het volgende:

1. De staking van het gemeentepersoneel (de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en administratie) voort te zetten. De leraars besloten onmiddellijk de staking te vervoegen en het schooljaar niet te starten.
2. Enkel onderhandelingen met de gemeente te starten wanneer het pakket bezuinigingen onvoorwaardelijk wordt ingetrokken. Deze maatregelen werden door de gemeenteraad met één stem op overschot goedgekeurd.
3. Tegenover de bedreiging, uitgesproken door de burgemeester op de lokale radio, die de aanhouding eiste van de voorzitter en het bestuur van Sintrasem, de staking te handhaven en op geen enkel vlak toe te geven.
4. Een oproep naar de andere sectoren te lanceren, in de eerste plaats naar de gemeentelijke reinigingsdienst om de staking te vervoegen.
5. Om plaatselijke bijeenkomsten te organiseren, met de ouders van de leerlingen, studenten, buurtbewoners en sympathisanten om uitleg te geven over de strijd en solidariteit te vragen.

Onder de illegale regering van Michel Timer werden de aanvallen op de levensstandaard en de arbeidsomstandigheden, die al jaren aan de gang waren, nog opgedreven. De federale regering gebruikt de lokale en regionale besturen om de arbeiders de crisis te doen betalen. Deze crisis vernietigt het systeem en de heersende klasse is niet in staat om ze op te lossen. Ze proberen alle verwezenlijkingen van de arbeidersklasse te vernietigen, ongelijkheid in stand te houden en de privileges van een onderdrukkende minderheid te beschermen.


Het gemeentepersoneel van Florianopolis verzet zich hiertegen. Ze zijn een voorbeeld van strijd, waardigheid, sterkte en volharding. We staan aan hun kant. Wij zijn de arbeidersklasse. Ons doel is ons te verenigen en te strijden om een einde aan deze hel op aarde te maken, die recht gehouden wordt door de kapitalisten en hun regeringen.


Ze hebben onze solidariteit nodig en onze politieke, economische en morele ondersteuning. Contacteer je vakbond, verspreid overal het nieuws over wat er aan het gebeuren is. We zullen hen niet in de steek laten. Onze klasse is onze sterkte. Onze organisatie is ons wapen. Wij zullen overwinnen!

We vragen iedereen om de onderstaande motie te laten onderschrijven door de vakbondsorganisaties en zij die de vakbondsrechten verdedigen.

Aan de burgemeester van Florianopolis, Gean Marques Loureiro
Aan de procureur generaal van Florianopolis, Diogo Pitsica,
Aan de hoofd rechter van het Santa Catarina hof van justitie, Vera Luci Ferreira Copetti

We zijn solidair met de eisen van het gemeentepersoneel van Florianopolis, in het bijzonder met de vraag om het pakket maatregelen, opgelegd door de burgemeester Gean Loureiro en gestemd in de gemeenteraad, in te trekken. Deze maatregelen schaffen vroegere verworvenheden af, verminderen de lonen en de pensioenen. We vragen aan de autoriteiten van elk niveau waarvoor ze verantwoordelijk zijn het volgende:

De intrekking van alle gerechtelijke stappen tegenover deze legitieme beweging. Het is een reliek uit het verleden om de vakbond en populaire bewegingen te behandelen als politiezaken.

De intrekking van de beslissing om de staking illegaal te verklaren

Het stoppen van de vervolging van het gemeentepersoneel en hun beweging

Het intrekken en afwijzen van elke vraag om de leiders van de vakbond gevangen te nemen of om tussen te komen in vakbondsactiviteiten, alsof Brazilië nog onder militaire dictatuur is.

Onze solidariteit met het gemeentepersoneel en hun vakbond kent geen grenzen, we zullen het nieuws over deze campagne in Brazilië en wereldwijd verspreiden. We zullen hun strijd met alle middelen, politieke en materiële, ondersteunen. Waar het hier om gaat zijn fundamentele democratische rechten van vrije meningsuiting en organisatie. Revoluties zijn om deze redenen ooit begonnen.

Wij verklaren het volgende:


We eisen dat de arbeidersrechten gerespecteerd worden. Dat alle rechterlijke beslissingen die ingrijpen in de vrijheid van meningsuiting opgegeven worden. Dat de eis om tussen te komen in de vakbondsstructuren en de vakbondsleiders te arresteren wordt ingetrokken. Dat het stakingsrecht wordt gerespecteerd en dat aan alle rechtmatige eisen van het gemeentepersoneel van Florianopolis wordt tegemoet gekomen. Dit houdt in dat het pakket maatregelen om de lonen en pensioenen te verminderen en de arbeidsrechten uit te hollen wordt ingetrokken.

Stuur deze motie naar:

City Hall:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Health's Secretary Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Planning and management office

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Education Secretary

Court of Justice

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook een copie naar:

Alex Santos (President Sintrasem): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Sintrasem: http://www.sintrasem.org.br/

Alexander Mandl (social movements lawyer, member of the National Network of Popular Lawyers and Attorneys-RENAP): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Esquerda Marxista: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken