Dominique Willaert, twintig jaar directeur van het sociaal artistiek project Victoria Deluxe en één van de bezielers van Hart boven Hard, trok maandenlang door de straten van Denderleeuw, Ninove, Aalst, Herzele, Zottegem, Geraardsbergen en Liedekerke. Hij praatte met een 120-tal inwoners, stak zijn licht op bij opbouwwerkers, vakbondsmensen, de milieubeweging, jeugdwerkers en medewerkers van zorgzame buurten. Hij nam van een 40-tal mensen, van allerhande pluimage diepte-interviews af die hij met hun toestemming opnam. Het draaide steeds rond twee thema’s: hoe is het om in de Denderstreek te leven en welke verschuivingen en veranderingen hebben er zich in de streek voorgedaan?

Het is ook het verhaal geworden van een gebied die van “rode streek” tot één van de sterkste bolwerken van het Vlaams Belang is uitgegroeid. “Priester Daens zou zich in zijn graf omdraaien” om de woorden van één van de geïnterviewden te gebruiken. Er is heel veel ongenoegen. Eerst en vooral is er de afbouw van de tewerkstelling. “Union Matches”, die meer dan 1500 mensen tewerkstelde verkaste naar Hongarije. Dan kwam er de afbouw van de dienstverlening, lokale kantoren van nutsvoorzieningen, mutualiteiten en banken verdwenen, je moest je maar behelpen met het internet. De stadskernen veranderden, lokale winkeliers, slagers, bakkers, gaven het op; overal is er veel leegstand. Daarenboven kwam een gestage stroom van ”zwetten” (letterlijk te nemen: Afrikaanse Brusselaars die op zoek waren naar betaalbare huisvesting) op gang. Op 1 mei 2022 sloot het volkshuis in Ninove na meer dan 100 jaar zijn deuren. Het Vlaams Huis van Forza Ninove, van Guy D’haeseleer, die in 2018 bijna een volstrekte meerderheid behaalde, kwam in de plaats.

De mensen voelen zich ook manifest in de steek gelaten, wat uit vele verhalen naar voren kwam. Je zou voor minder wanneer je bedenkt dat de Vlaamse Overheid tijdens de voorbije legislatuur voor het Denderfonds ten behoeve van de streek zo’n 20 miljoen extra steun voorzag. En daarmee moeten dan fenomenen als migratie, armoede, werkloosheid en heropbouw van de dorpskernen aangepakt worden! Het is zonneklaar dat er geen oplossingen vanuit de politiek zullen komen. Ook hier zullen fundamentele veranderingen vanuit de mensen zelf moeten opgezet worden. Dominique Willaert heeft reeds een eerste aanzet gegeven met de inventaris van de problematiek.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken