boekoorlog

Het is moeilijk om ons voor te stellen hoe sterk de arbeiderspartijen georganiseerd waren het begin van de 19e eeuw. De weinige overblijfselen uit die tijd, zoals de Gentse Vooruit getuigen van de kracht en de voorbeeldige organisatie van een jonge beweging die in volle groei was en nog geen fundamentele nederlagen had gekend. Aan dat alles kwam een gruwelijk einde met het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Tegen al hun eigen principes in kozen de sociaal-democratische partijen bijna allen de kant van hun eigen burgerij en werden dus mede verantwoordelijk voor de verschrikkelijke slachtpartij die vier lange jaren zou duren. Maar dat was niet het einde van het verhaal. De bittere leerschool van de kapitalistische oorlog zou de arbeiderspartijen grondig overhoop halen en uiteindelijk uitmonden in de Russische revolutie  en de stichting van een nieuwe (communistische) internationale. In dit boek laten we zowel hoofdrolspelers uit die tijd aan het woord zoals Lenin en Trotski als eminente historici zoals de Belg Marcel Liebman. Er is ook een speciaal hoofdstuk gewijd aan de BWP, de Belgische socialistische partij. Op de rol van haar leiding in WO1 - dat kunnen we al verklappen - kunnen we niet bepaald fier zijn. Het boek is nu te koop tegen de promoprijs van 8 euro. 

Het boek wordt u toegestuurd voor 10 euro incluis verzendingskosten. Stort op Vonk rekening IBAN = BE15 0011 3702 7330 / BIC= GEBABEBB met vermelding 'boek 14-18'.

Inhoudstafel

Inleiding  - 7

1. De aanloop naar de oorlog - 11

- Resolutie aangenomen op het internationaal socialistisch congres te Stuttgart (1907) - 11

2. De redders van het internationalisme  - 19

- De oorlog en de Internationale, Leon Trotski (1914) - 20

- Socialisme en oorlog, V.I. Lenin (1915) - 27

- Weg met de oorlog, Rosa Luxemburg (1916) - 41

3. De conferenties van Zimmerwald en Stockholm - 45

- Zimmerwald-manifest (8 september 1915) - 45

- Gezamenlijke socialistische verklaring van Stockholm (1917) - 52

4. De sociaaldemocratie tijdens de oorlog - 57

- Vijftig jaar geleden: 1914, Marcel Liebman (1964) - 61

- De Belgische socialisten 1914-1918, Marcel Liebman (1986) - 73

5. Lessen voor vandaag? - 89

- 2014 en de spookbeelden van 1914, Alan Woods (2014) - 89

Epiloog: Revolutie! - 97

- Aan de proletariërs van alle landen, Rosa Luxemburg et al. (1918) - 97

Bronnen - 103

 

 

 

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken