logo1917De viering van de honderdste verjaardag (1917) van de Russische Oktoberrevolutie is van kolossaal belang voor iedereen die sleutelt aan de verandering van de maatschappij, zeker voor marxisten. Doormiddel van deze revolutie nemen, voor het eerste in de menselijke geschiedenis, arbeiders en boeren de macht uit handen van de grote kapitalisten en landeigenaars en beginnen de opbouw van een socialistische maatschappij. Dit was hen enkel voorgedaan door de Communards van Parijs die in 1871 kortstondig de ‘hemel hadden bestormd’.

De schokgolven van deze omwenteling werden gevoeld over de hele wereld en dit voor tientallen jaren. Wat je ook van de oktoberrevolutie mag denken, niemand kan ontkennen dat het een historisch kantelmoment is. De oktoberrevolutie kondigt het einde aan van het bloedbad dat bekend staat als de Eerste Wereldoorlog. Het is het startschot voor grote antikoloniale bewegingen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Wanneer In het Midden Oosten de geheime verdragen tussen imperialistische plunderaars worden bekend gemaakt, wordt de nieuwe Sovjet-Russische diplomatie op handen gedragen door de onderdrukte massa’s. De gebeurtenissen in Petrograd en Moskou brengen ook de genadeslag toe aan eeuwenoude rijken: de ineenstorting van het Russische imperium, de definitieve ontbinding van het Ottomaanse en Oostenrijks–Hongaarse rijk.

Met de Russische revolutie krijgen de jonge socialistische arbeiders die de massaslachting van 14-18 hebben overleefd een nieuw politiek perspectief, met de oprichting van communistische partijen en de derde communistische internationale. De namen van Lenin en Trotski, de twee belangrijkste leiders van de Russische bolsjewieken (de marxisten), staan wereldwijd bekend als zij die gedurfd hebben een revolutie door te voeren. In Rusland zelf wordt de oude wereld op zijn kop gezet. Soms tot in de kleinste details van het dagelijkse leven. De Franse historicus Marc Ferro, noteert bijvoorbeeld hoe in Odessa de studenten een nieuw studieprogramma dicteren aan hun leerkrachten geschiedenis; in Petrograd de arbeiders hun bazen verplichten de nieuwe arbeidswetgeving te leren; in het leger de soldaten de aalmoezenier uitnodigen om een ‘nieuwe betekenis aan zijn leven te geven’; in sommige scholen de ‘kleintjes’ eisen bokslessen te mogen volgen om zich te kunnen verdedigen tegen de ‘groten’… (1) Alle aspecten van het menselijke bestaan worden in vraag gesteld. Absoluut niet typerend voor een staatsgreep zoals nochtans veel ‘Rusland-kenners’ de revolutie bestempelen. De revolutie van 1917 was een echte menselijke en maatschappelijke opwelling vanuit het diepe Rusland. De term voor de organisatievorm die deze massale verandering aannam, de sovjets of raden van arbeiders, soldaten en boeren, wordt later ook toegevoegd aan de nieuwe naam van het land. De sovjetdemocratie is de meest democratische regeringsvorm die ooit heeft bestaan. Het is geen dictatuur van één partij of van één enkele leider zoals later onder Stalin, maar een levendige pluralistische, meerpartijenstelsel waar de arbeiders zelfs rechtstreeks de politieke macht uitoefenen.

De International Marxist Tendency vereenzelvigt zich met deze revolutie. We zullen van deze honderdste verjaardag gebruik maken om te verduidelijken wat een revolutie eigenlijk is, welke haar interne dynamiek is, waarom een revolutionaire partij nodig is en tenslotte waarom vandaag opnieuw een revolutie op de orde van de dag staat. We zullen ook aandacht besteden aan de factoren die deze revolutie hebben doen ontaarden in een stalinistische dictatuur en hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Zonder blozen, zonder te twijfelen gaan we de verworvenheden van deze revolutie verdedigen. We gaan 1917 verdedigen tegen de rechtse, maar ook tegen de linkse critici. Hiermee hopen we de strijd tegen het kapitalisme vandaag verder te helpen.

De IMT lanceert hiervoor de tweede helft van januari een internationale website (www.bolshevik.cc) een aantal facebookpagina’s in het Engels (Russian Revolution), in het Spaans en andere talen. Via Twitter berichten we bijna dagelijks wat er honderd jaar geleden dag na dag is gebeurd (https://twitter.com/1917Bolshevik). Alle nationale secties van de IMT, organiseren het hele jaar door activiteiten rond dit onderwerp.

In België publiceren we in de lente een boek over de Russische revolutie in het Nederlands, geschreven door André Gonsalis. André is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder schreef hij een boek over de geschiedenis van de Commune van Parijs en ‘De Socialisten en de Grote Oorlog – van verraad tot revolutie’. Het boek over de revolutie van 1917 is een co-productie met onze Noorderburen van Vonk-Nederland.

In het Frans verschijnt dan weer een boek dat in samenwerking met onze zusterafdeling in Frankrijk wordt gemaakt. Het wordt een selectie van teksten van Lenin en Trotski over de Russische revolutie met een voorwoord geschreven door Jérôme Meetellen.

Dit jaar staat ons jaarlijks terugkerend vormings-en discussiemoment Marxisme 2017 eveneens in het teken van de Oktoberrevolutie. Dit jaar spreiden we de activiteit over twee dagen, zaterdag 6 en zondag 7 mei in de Pianofabriek te Brussel. De eerste dag zal André Gonsalis zijn boek over de Russische revolutie toelichten. In de namiddag zal Georges Spriet, vertellen over de gevolgen van de Russische revolutie in België. De tweede dag doen we een Karl Marx-wandeltocht door Brussel, langs de plaatsen waar hij geschreven, vergaderd en… gedronken heeft. Be there!

1) Marc Ferro, La Révolution de 1917, Albin Michel, 1997

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken