Velen zeggen dat de Russische Revolutie niets goeds heeft voorgebracht. Maar als dat zo is, waarom wordt er dan zoveel tijd besteed om dit te vermelden, door de ingehuurde pennen van de bazen en bankiers?

Iedereen die een beetje goed kan nadenken, komt snel achter de onwaarheid van deze claim. Als er niets bereikt was, waarom worden de gebeurtenissen van Oktober dan als zo’n dreiging ervaren? Het gaat hier om een land dat nog minder ontwikkeld was dan de meeste plattelandsgebieden in hedendaags Pakistan, dat zich vervolgens tot de tweede macht op aarde ontwikkelde. En nog wordt ons gezegd dat er niets positiefs te leren valt van de Sovjet-Unie. Dit is inderdaad klinkklare onzin.

Om een paar van de prestaties van de Sovjet-Unie op te noemen: nadat de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog met de “verschroeide aarde” strategie het bezette land vernietigd achter lieten, herstelde de Sovjet-Unie zich met de planeconomie zonder enige Marshallhulp. Het nationaal inkomen van de Sovjet-Unie steeg met 570 procent tussen 1945 en 1964, terwijl het nationaal inkomen van de Verenigde Staten met maar 55 procent steeg. Gedurende deze periode kon niemand tegen de ruimtevaartechnologie van de Sovjet-Unie op. Sputnik was de eerste satelliet en Yuri Gagarin de eerste mens in de ruimte.

Eén van de voornaamste prestaties van de Sovjet-Unie was het verslaan van Nazi-Duitsland. Dit wordt niet onderwezen op Westerse scholen, maar 90% procent van de strijd in de Tweede Wereldoorlog vond plaats op het Oostelijke front. 27 miljoen Sovjet-burgers stierven door toedoen van Hitlers legers.

Churchill en Roosevelt waren eerst van plan om Duitsland en Rusland elkaar uit te laten putten, om dan zelf de laatste restjes op te ruimen. Dat is de reden waarom het Westelijk front pas in 1944 geopend werd. De slag om Koersk is nog steeds het grootste tankgevecht in de geschiedenis, en toen het Duitse leger verslagen werd in Stalingrad, was het Rode Leger één van de snelst voortgangmakende legers in de geschiedenis. Door de planeconomie kon de Sovjet-Unie meer produceren dan kapitalistisch Europa toen het echt nodig was. Het waren Sovjettroepen die de Joden bevrijdden uit de concentratiekampen; het waren de Sovjets die Oost-Europa bevrijdden en de rode vlag op de Reichstag hezen. Als de Britten en Amerikanen niet het Westelijk front hadden geopend, dan hadden zij het Rode Leger bij het Kanaal getroffen, in plaats van in Duitsland. Vóór D-Day lag de nadruk van de Geallieerden niet op het epicentrum van de oorlog, maar op het veilig stellen van hun koloniën in Afrika en de Stille Oceaan.

De aanwinsten van de revolutie waren niet alleen economisch, maar ook sociaal. Terwijl de Britse vrouwen geen stemrecht kregen tot 1928, verkregen vrouwen in de Sovjet-Unie volledige wettelijke gelijkheid vanaf 1918. In Canada werden vrouwen wettelijk nog niet eens als personen gezien tot 1929! Sovjet-familiewetten werden genderneutraal en homoseksualiteit werd gelegaliseerd, een halve eeuw eerder dan in het Westen. Zo nam Trotski bijvoorbeeld de naam aan van zijn vrouw en niemand zag het als ongewoon. Abortus werd ook gelegaliseerd. Veel van dit alles werd helaas ongedaan gemaakt onder de Stalinistische contrarevolutie. Desondanks was er in 1970 gelijkheid in toelating van studenten tot de universiteit op basis van geslacht, een stuk progressiever dan in de meeste geavanceerde kapitalistische landen. De Sovjet-Unie stelde gratis onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg beschikbaar, iets dat in de VS nog nooit is bereikt. Niet verrassend dan ook dat de levensverwachting voor vrouwen omhoogschoot van 30 jaar in 1927, naar 74 jaar in 1970, en dat de kindersterfte met 90% daalde.

Sovjetcultuur en -wetenschap kwamen tot bloei in de jaren '20. Er was na de revolutie een ongelooflijke explosie van culturele experimenten. Eisenstein liep voorop met briljante filmklassiekers. Shostakovich en anderen revolutioneerden de symfonie, en het Bolshoi-ballet is tot op de dag van vandaag wereldberoemd. De Sovjet-Unie werd een dominerende macht op de Olympische Spelen. De wetenschap ging er ook op vooruit. Theodor Dobzhansky synthetiseerde Darwiniaanse natuurlijke selectie met Mendeleviaanse genetica. Helaas werd dit opnieuw op tragische wijze onderuitgehaald door 'socialistisch realisme' in de kunsten en 'lysenkoïsme' in de biologie. De stalinistische bureaucratie kon nooit volledige vrijheid aan de jeugd geven via de popcultuur, en de CIA probeerde de Rolling Stones en de Beatles te gebruiken tegen de revolutie. Maar ondanks de stalinistische censuur bleef klassieke Sovjetkunst leidend.

Ondanks grote materiële, sociale en culturele achterstand, aanvallen en sabotage zowel van binnen als buiten, bracht de Russische Revolutie wonderen voort. Stel je eens voor wat de moderne arbeiders en jongeren zouden kunnen bereiken met een veel hoger niveau van cultuur en onderwijs. Wat de samenleving belemmert, zijn winstgeoriënteerde productie en de kapitalistische productiewijze. De samenleving zit in een impasse en gaat van de ene sociale, politieke en economische crisis naar de andere. We moeten deze belemmeringen elimineren om de potentie van de mensheid te bevrijden.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken